خانه بسکتبال ایران
Category Sports
Published March 5, 2021
Episodes 19

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو بسکتبال هر هفته جمعه حوالی ساعت ۹ شب به وقت تهران از سایت خانه بسکتبال ایران پخش میشه، از اینکه برنامه‌های رادیو بسکتبال را میشنوید سپاسگزاریم.

Available Episodes

2020-11-13
نخستین برنامه رادیو بسکتبال ایران
2020-11-20
برنامه شماره 2 رادیو بسکتبال ایران – توپ بسکتبال
2020-11-27
برنامه شماره 3 رادیو بسکتبال ایران - دست داغ
2020-12-04
برنامه شماره 4 رادیو بسکتبال ایران - راه حل
2020-12-11
برنامه شماره 5 رادیو بسکتبال ایران - بهانه‌جویی ممنوع
2020-12-18
برنامه شماره 6 رادیو بسکتبال ایران – خواب
2020-12-25
برنامه شماره 7 رادیو بسکتبال ایران – اهمیت مهارت های ذهنی
2020-12-26
ویژه برنامه سیزدهمین سالگرد آیدین نیکخواه بهرامی
2020-12-30
گفت و گو با اشکان مهریار کارگردان مستند آیدین
2021-01-01
برنامه شماره 8 رادیو بسکتبال ایران - استعداد داشتن
2021-01-08
برنامه شماره 9 رادیو بسکتبال ایران – برنامه‌ریزی
2021-01-15
برنامه شماره 10 رادیو بسکتبال ایران - قهرمان
2021-01-22
برنامه شماره 11 رادیو بسکتبال ایران – تبعیض
2021-01-29
برنامه شماره 12 رادیو بسکتبال ایران – تبعیض(قسمت دوم)
2021-02-05
برنامه شماره 13 رادیو بسکتبال ایران – المپیک
2021-02-12
برنامه شماره 14 رادیو بسکتبال ایران – المپیک (قسمت دوم)
2021-02-19
برنامه شماره 15 رادیو بسکتبال ایران – شرط بندی
2021-02-26
برنامه شماره 16 رادیو بسکتبال ایران – شرط بندی (قسمت دوم)
2021-03-05
برنامه شماره ۱۷ رادیو بسکتبال ایران – پلی‌آف

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-11-13
نخستین برنامه رادیو بسکتبال ایران
2020-11-20
برنامه شماره 2 رادیو بسکتبال ایران – توپ بسکتبال
2020-11-27
برنامه شماره 3 رادیو بسکتبال ایران - دست داغ
2020-12-04
برنامه شماره 4 رادیو بسکتبال ایران - راه حل
2020-12-11
برنامه شماره 5 رادیو بسکتبال ایران - بهانه‌جویی ممنوع
2020-12-18
برنامه شماره 6 رادیو بسکتبال ایران – خواب
2020-12-25
برنامه شماره 7 رادیو بسکتبال ایران – اهمیت مهارت های ذهنی
2020-12-26
ویژه برنامه سیزدهمین سالگرد آیدین نیکخواه بهرامی
2020-12-30
گفت و گو با اشکان مهریار کارگردان مستند آیدین
2021-01-01
برنامه شماره 8 رادیو بسکتبال ایران - استعداد داشتن
2021-01-08
برنامه شماره 9 رادیو بسکتبال ایران – برنامه‌ریزی
2021-01-15
برنامه شماره 10 رادیو بسکتبال ایران - قهرمان
2021-01-22
برنامه شماره 11 رادیو بسکتبال ایران – تبعیض
2021-01-29
برنامه شماره 12 رادیو بسکتبال ایران – تبعیض(قسمت دوم)
2021-02-05
برنامه شماره 13 رادیو بسکتبال ایران – المپیک
2021-02-12
برنامه شماره 14 رادیو بسکتبال ایران – المپیک (قسمت دوم)
2021-02-19
برنامه شماره 15 رادیو بسکتبال ایران – شرط بندی
2021-02-26
برنامه شماره 16 رادیو بسکتبال ایران – شرط بندی (قسمت دوم)
2021-03-05
برنامه شماره ۱۷ رادیو بسکتبال ایران – پلی‌آف

Latest Episode