خنیا
Category Arts
Published November 3, 2020
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

همراه شما خواهیم بود با دکلمه شعر و موسیقی

Available Episodes

2020-05-20
خنیا - به هزار دلیل دوستت دارم
2020-07-22
خنیا - عشق عمومی
2020-08-17
خنیا - تو را نداشتن
2020-10-30
خنیا _ بوسه های بنفش
2020-11-03
خنیا - دست ها

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-20
خنیا - به هزار دلیل دوستت دارم
2020-07-22
خنیا - عشق عمومی
2020-08-17
خنیا - تو را نداشتن
2020-10-30
خنیا _ بوسه های بنفش
2020-11-03
خنیا - دست ها

Latest Episode