خوابکست
Published April 12, 2021
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

خوابکست (خواب کَست) به شما کمک می کند راحت تر بخوابید. داستان های آرامش بخش، مدیتیشن های خواب، ریلکسیشن و تصویر سازی ذهنی، روش های موثری هستند که به شما کمک می کنند یک خواب آرام و راحت را تجربه کنید. در تهیه برنامه های خواب کست از اصول علم روانشناسی و یافته های جدید درباره مغز و اعصاب استفاده می شود. Sleep stories, sleep meditations, and sleep relaxations are what we're passionate about! The word "Khab" means "sleep" in Persian, and Khabcast (SleepCast) helps Persian speakers sleep better.

Available Episodes

2021-03-20
خواب کست - khabcast
2021-03-31
خواب کست 1 - سفر به رامسر - بدون صدای پس زمینه
2021-04-12
خواب کست 2 - سفر به رامسر - به همراه صداهای پس زمینه - امواج دریا و آتش هیزم
2021-05-28
داستان قبل از خواب: زمین، هرگز فراموشت نمی کنم | خوابکست - پادکست خواب
2021-07-19
خواب آرام با صدای هیزم های شومینه - سفر زمستانی به دهکده ای برفی در سوئیس | خوابکست - پادکست خواب

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-03-20
خواب کست - khabcast
2021-03-31
خواب کست 1 - سفر به رامسر - بدون صدای پس زمینه
2021-04-12
خواب کست 2 - سفر به رامسر - به همراه صداهای پس زمینه - امواج دریا و آتش هیزم
2021-05-28
داستان قبل از خواب: زمین، هرگز فراموشت نمی کنم | خوابکست - پادکست خواب
2021-07-19
خواب آرام با صدای هیزم های شومینه - سفر زمستانی به دهکده ای برفی در سوئیس | خوابکست - پادکست خواب

Latest Episode