خودشناسی
Published March 1, 2021
Episodes 46

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

آقای جعفر زیوه از نگاه عرفانی و خانم دکتر فریده نیرومند از نگاه علمی به انسان می‌نگرند و نقطه‌ی مشترکی بین علم عرفان پیدا می‌کنند تا به مردمان راه بهتر شناختن خود را نشان بدهند که خودشناسی اولین و آخرین قدم خداشناسی و رسیدن به آرامش است. موضوعات برنامه شامل بررسی مسائل و مطالب کاربردی برای تقویت بهداشت روان از طریق دستیابی بیک آرامش درون است. در سلسله گفتارها با استفاده از مباحث روانشناسی و خودشناسی و عرفان مولانا به بررسی موضوعات مختلف پرداخته می‌شود

Available Episodes

2020-10-19
#1 - تحقیقات در خصوص خودشناسی
2020-10-26
#2 - پیش‌گیری از آسیب‌های روانی
2020-11-02
#3 - مولانا و روان شناسی
2020-11-09
#4 - خود واقعی
2020-11-16
#5 - بی قراری
2020-11-23
#6 - ذهن و فکر
2020-11-30
#7 - تفاوت لذت و خوشی
2020-12-07
#8 - اعتماد به نفس
2020-12-14
#9 - معنی زندگی
2020-12-21
#10 - رابطه
2020-12-28
#11 - امید به زندگی
2021-01-04
#12 - تاثیر عشق بر سلامت روان
2021-01-11
#13 - مثبت اندیشی
2021-01-18
#14 - احساسات
2021-01-25
#15 - آرامش درون
2021-02-01
#16 - ضمیر ناخودآگاه
2021-02-08
#17 - زندگی کردن در حال حاضر
2021-02-15
#18 - قدرت مثبت‌اندیشی در بهبود زندگی
2021-02-22
#19 - هنر شاد زیستن
2021-03-01
#20 - داشتن انتظار و توقع باعث رنج
2021-03-08
#21 - درس‌های طبیعت
2021-03-15
#22 - صحبت‌ها یا صداهای درونی
2021-03-29
#24 - حکمت و فلسفه ی رنج در زندگی
2021-04-05
#25 - ترس
2021-04-12
#26 - من کیستم؟
2021-04-19
#27 - تاب‌آوری
2021-04-26
#28 - تحول درونی یا دگرگونی خویش
2021-05-03
#29 - قدرت انتخاب
2021-05-15
#30 - چگونه در زندگی به آرامش دست پیدا کنیم؟
2021-05-17
#31 - ذهن طلبکار و ذهن بدهکار
2021-05-18
#32 - ارزش‌ها و نقش‌شان در زندگی
2021-06-08
#33 - مقام زن
2021-06-27
#34 - رهایی از اسارت ذهن
2021-06-28
#35 - دلایل بی‌قراری
2021-06-29
#36 - رضایت زندگی
2021-06-30
#37 - کاربرد عشق در زندگی
2021-07-02
#38 - کودک درون
2021-07-08
#39 - رضایت از زندگی
2021-07-27
#40 - جبر و اختیار
2021-07-28
#42 - خلوص قلبی
2021-07-29
#43 - دوستی و رفاقت
2021-07-30
#41 - بهار تولدی دوباره
2021-07-30
#44 - ذهن ناآرام
2021-08-02
#45 - موفقیت
2021-08-03
#46 - صداقت بی‌رحمانه با خود
2021-08-05
#47 - ابعاد زندگی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-19
#1 - تحقیقات در خصوص خودشناسی
2020-10-26
#2 - پیش‌گیری از آسیب‌های روانی
2020-11-02
#3 - مولانا و روان شناسی
2020-11-09
#4 - خود واقعی
2020-11-16
#5 - بی قراری
2020-11-23
#6 - ذهن و فکر
2020-11-30
#7 - تفاوت لذت و خوشی
2020-12-07
#8 - اعتماد به نفس
2020-12-14
#9 - معنی زندگی
2020-12-21
#10 - رابطه
2020-12-28
#11 - امید به زندگی
2021-01-04
#12 - تاثیر عشق بر سلامت روان
2021-01-11
#13 - مثبت اندیشی
2021-01-18
#14 - احساسات
2021-01-25
#15 - آرامش درون
2021-02-01
#16 - ضمیر ناخودآگاه
2021-02-08
#17 - زندگی کردن در حال حاضر
2021-02-15
#18 - قدرت مثبت‌اندیشی در بهبود زندگی
2021-02-22
#19 - هنر شاد زیستن
2021-03-01
#20 - داشتن انتظار و توقع باعث رنج
2021-03-08
#21 - درس‌های طبیعت
2021-03-15
#22 - صحبت‌ها یا صداهای درونی
2021-03-29
#24 - حکمت و فلسفه ی رنج در زندگی
2021-04-05
#25 - ترس
2021-04-12
#26 - من کیستم؟
2021-04-19
#27 - تاب‌آوری
2021-04-26
#28 - تحول درونی یا دگرگونی خویش
2021-05-03
#29 - قدرت انتخاب
2021-05-15
#30 - چگونه در زندگی به آرامش دست پیدا کنیم؟
2021-05-17
#31 - ذهن طلبکار و ذهن بدهکار
2021-05-18
#32 - ارزش‌ها و نقش‌شان در زندگی
2021-06-08
#33 - مقام زن
2021-06-27
#34 - رهایی از اسارت ذهن
2021-06-28
#35 - دلایل بی‌قراری
2021-06-29
#36 - رضایت زندگی
2021-06-30
#37 - کاربرد عشق در زندگی
2021-07-02
#38 - کودک درون
2021-07-08
#39 - رضایت از زندگی
2021-07-27
#40 - جبر و اختیار
2021-07-28
#42 - خلوص قلبی
2021-07-29
#43 - دوستی و رفاقت
2021-07-30
#41 - بهار تولدی دوباره
2021-07-30
#44 - ذهن ناآرام
2021-08-02
#45 - موفقیت
2021-08-03
#46 - صداقت بی‌رحمانه با خود
2021-08-05
#47 - ابعاد زندگی

Latest Episode