خویشتن نو
Category Arts
Published October 15, 2020
Episodes 18

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

خویشتن نو، دریچه‌ای است کوچک به دنیای وسیع خودشناسی. در این پادکست روش ما برای خودشناسی، یکی از نظریه‌های جذاب و کاربردی در روانشناسی به نام تحلیل رفتار متقابل (TA) است. آدرس تلگرام: https://t.me/haniye_rouzbehani آدرس اینستاگرام: www.instagram.com/haniye_rouzbehani

Available Episodes

2018-11-17
تحلیل رفتار متقابل چیست
2018-12-21
هدف از خودشناسی چیست؟
2019-01-04
آشنایی با سه حالت شخصیتی والد، بالغ و کودک
2019-01-11
کودک درونتان را بشناسید
2019-01-25
انواع کودک درون
2019-02-01
شفای کودک آسیب‌دیده درون
2019-02-15
شناخت من والد
2019-03-01
شناخت من بالغ
2019-03-18
چرا به توجه و نوازش احتیاج داریم؟
2019-04-11
من خوبم، تو خوبی (وضعیت آخر)
2019-05-17
سرنوشت و نمایشنامه زندگی
2019-07-26
بعد از سلام چه می‌گویید؟
2019-09-25
بازی ها در روابط انسانی.mp3
2020-03-06
مثلث کارپمن
2020-05-20
خارج شدن از نقش ناجی در روابط
2020-06-12
برخاستن از صندلی قربانی
2020-11-13
چگونه دنیا را با ‌پیش‌نویس خود هماهنگ می‌کنیم
2020-11-13
چگونه دنیا را با ‌پیش‌نویس خود هماهنگ می‌کنیم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-11-17
تحلیل رفتار متقابل چیست
2018-12-21
هدف از خودشناسی چیست؟
2019-01-04
آشنایی با سه حالت شخصیتی والد، بالغ و کودک
2019-01-11
کودک درونتان را بشناسید
2019-01-25
انواع کودک درون
2019-02-01
شفای کودک آسیب‌دیده درون
2019-02-15
شناخت من والد
2019-03-01
شناخت من بالغ
2019-03-18
چرا به توجه و نوازش احتیاج داریم؟
2019-04-11
من خوبم، تو خوبی (وضعیت آخر)
2019-05-17
سرنوشت و نمایشنامه زندگی
2019-07-26
بعد از سلام چه می‌گویید؟
2019-09-25
بازی ها در روابط انسانی.mp3
2020-03-06
مثلث کارپمن
2020-05-20
خارج شدن از نقش ناجی در روابط
2020-06-12
برخاستن از صندلی قربانی
2020-11-13
چگونه دنیا را با ‌پیش‌نویس خود هماهنگ می‌کنیم
2020-11-13
چگونه دنیا را با ‌پیش‌نویس خود هماهنگ می‌کنیم

Latest Episode