داستانهای کوتاه
Published February 7, 2021
Episodes 183

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست، من، مهدی امینیان، چهارشنبه شب هرهفته یک داستان کوتاه برای فرزندان ایران زمین تعریف می کنم. در تلاش هستم تا اپیزودها، از داستانها و افسانه های ایرانی و سایر ملل، متناسب با فضای کودکان و بسیار کوتاه باشد. و همچنین سری داستانهایی با عنوان مینی قصه، که هرچند زمان انتشار منظمی ندارد اما امیدوارم هر هفته شب های یکشنبه منتشر گردد.

Available Episodes

2020-03-14
غلام ترسو
2020-03-14
وفای به عهد
2020-03-14
کلاغ خبرچین
2020-03-14
سه آدم نادان
2020-03-14
کاسه زهر یا عسل
2020-03-14
مرد بازرگان و باغ
2020-03-14
ده مرد را احمق کند!
2020-03-14
مورچه سرگردان
2020-03-14
عاقبت راستگویی
2020-03-14
رطب خورده منع رطب کی کند
2020-03-14
یه روز من یه روز استاد
2020-03-14
شکارچی و موش و عقاب
2020-03-14
عقاب و کلاغ
2020-03-14
گنج و دوستان نادان
2020-03-16
فالوده و حمام
2020-03-16
طوقی و دوستانش
2020-03-16
عنب و انگور
2020-03-16
گاو خوش دهان
2020-03-16
کو لی لی حلزون کوچولو
2020-03-16
نفت و دریا
2020-03-16
شاهزاده و مرد فقیر
2020-03-16
سنگ ترازو
2020-03-16
خواستن توانستن است
2020-03-16
بازی روزگار
2020-03-16
خربزه تلخ
2020-03-16
الاغ بی نوا
2020-03-16
غزالی و راهزنان
2020-03-16
باغ انگور آقا روباهه
2020-03-16
خانه بزرگ
2020-03-16
پول و پالان
2020-03-16
دعای مادر
2020-03-17
خنده مردم
2020-03-17
ضامن آهو
2020-03-17
زن نیکوکار
2020-03-17
خواست خدا
2020-03-17
اور کوچولو
2020-03-17
جواهر پادشاه
2020-03-17
جهانگرد و بهلول
2020-03-17
فهیمه احمدی
2020-03-17
شغال و طاووس
2020-03-18
مرد نابینا و جوان نادان
2020-03-25
غلام با غیرت
2020-04-01
مسابقه چینی ها و رومی ها
2020-04-09
سائل سپاسگزار
2020-04-15
پیرمرد و درخت گردو
2020-04-19
مینی قصه اول - راز مرد فروشنده
2020-04-22
باغبان نابینا
2020-04-26
مینی قصه دوم - پیرمرد و باغچه
2020-04-29
آسان بیندیش راحت زندگی کن
2020-05-03
مینی قصه سوم - پسرک مهربان
2020-05-06
اوج مردانگی
2020-05-10
مینی قصه چهارم - خوش قولی
2020-05-13
مسیحی و زره
2020-05-18
مینی قصه پنجم - خرگوش دانا
2020-05-20
مرد مغرور و کشتی بان
2020-05-24
مینی قصه ششم - خاطرات سنجاب
2020-05-27
سیب زمین و زندانی
2020-06-03
خر سقا
2020-06-07
مینی قصه هفتم - حال خوب
2020-06-10
مرد مهماندوست و همسر خسیسش
2020-06-14
مینی قصه هشتم - تایید کار خوب
2020-06-17
آسودگی خیال
2020-06-21
مینی قصه نهم - دوست خوب
2020-06-24
میوه ای که عمر جاودانه می بخشد
2020-06-28
مینی قصه دهم - خواب دخترک
2020-07-01
امام مهربان
2020-07-05
مهمانان حضرت ابراهیم
2020-07-08
مینی قصه یازدهم - وسایل اطرافمون
2020-07-12
مینی قصه دوازدهم - خر دانا
2020-07-15
آزمون سه پرسش سقراط
2020-07-19
مینی قصه سیزدهم - پژواک
2020-07-22
قرص سردرد
2020-07-26
مینی قصه چهاردهم - مسیر سفر
2020-07-29
شاهزاده و حکیم
2020-08-02
مینی قصه پانزدهم - آقا معلم مهربان
2020-08-05
پند حکیم
2020-08-09
مینی قصه شانزدهم - مرد دریا و پرنده نصیحت گو
2020-08-12
درخواست از خدا
2020-08-16
مینی قصه هفدهم - ماهی شکارچی و دوست کوچکش
2020-08-19
روزی رسان
2020-08-23
مینی قصه هجدهم - جانشین پادشاه
2020-08-26
امام کریم
2020-08-30
مینی قصه نوزدهم - جام رمضان
2020-09-02
جوانی
2020-09-06
مینی قصه بیستم - ماجرای خورجین کهنه و کلاغ
2020-09-09
راه برو
2020-09-13
مینی قصه بیست و یکم - کوله بار سنگین
2020-09-16
پاداش انفاق
2020-09-20
مینی قصه بیست و دوم - پل دوستی
2020-09-23
راه کار ساده
2020-09-27
مینی قصه بیست و سوم - سخنرانی پروفسور
2020-09-30
انعام پیش خدمت
2020-10-04
مینی قصه بیست و چهارم - درپی دانش
2020-10-07
قهوه زندگی
2020-10-11
مینی قصه بیست و پنجم - داستان اعتماد
2020-10-14
ارزش دانش آموزی
2020-10-18
مینی قصه بیست و ششم - خاطره کاترین
2020-10-21
وعده ای که سرباز را به کشتن داد
2020-10-25
مینی قصه بیست و هفتم - ماجرای خواب عموکریم
2020-10-28
ساختمان بیمارستان
2020-11-01
مینی قصه بیست و هشتم - راز خوشبختی
2020-11-04
آش خوردن و جنگ نادر
2020-11-08
مینی قصه بیست و نهم - فکربکر خرگوش کوچولو
2020-11-11
روباه و طبل
2020-11-15
مینی قصه سی ام - مرد رهگذر و حاکم
2020-11-18
ناودون یا بادبزن یا ستون؟
2020-11-22
مینی قصه سی و یکم - نتیجه تلاش
2020-11-26
چوپان درستکار
2020-11-29
مینی قصه سی و دوم - شرایط خوب
2020-12-02
تاثیر محبت
2020-12-07
مینی قصه سی و سوم- جانشین پادشاه پرستوها
2020-12-09
کی غذا بخوریم؟
2020-12-13
مینی قصه سی و چهارم- مورچه های پر زور
2020-12-16
زیرک
2020-12-20
مینی قصه سی و پنجم- برنده واقعی
2020-12-23
دهان سوخته
2020-12-27
مینی قصه سی و ششم- قلب ثروتمند
2020-12-30
وزیر وفادار
2021-01-03
مینی قصه سی و هفتم- الاغ غرغرو
2021-01-06
عمر مفید
2021-01-10
مینی قصه سی و هشتم - پسرک کشتی گیر
2021-01-13
بهترین خبر هفته
2021-01-17
مینی قصه سی و نهم - یک روز زندگی
2021-01-20
پادشاه عاقل
2021-01-24
مینی قصه چهل ام - دکتر و دخترک
2021-01-27
خانه ای در دور دست
2021-01-31
مینی قصه چهل و یکم - سجاد و آقاجون
2021-02-03
گردنبند بابرکت
2021-02-07
مینی قصه چهل و دوم- تلاش مهمتر است یا استعداد؟
2021-02-10
دردسر مرد هیزم شکن
2021-02-14
مینی قصه چهل و سوم- دوستی پروانه و بنفشه
2021-02-17
دلخوری از بیمار
2021-02-21
مینی قصه چهل و چهارم - مینا و موبایلش
2021-02-24
ظاهر مار و نیش زنبور
2021-03-01
مینی قصه چهل و پنجم- دستان حسن
2021-03-03
بوی غذا و صدای پول
2021-03-07
مینی قصه چهل و ششم - پیشنهاد هدهد
2021-03-10
غذای دسته جمعی
2021-03-14
مینی قصه چهل و هفتم- رادیوی خراب
2021-03-17
خدا چه می کند؟
2021-03-21
اعلام برنامه آینده
2021-03-21
برداشتی از داستان پرنده نصیحتگو
2021-03-24
بهلول عاقل یا دیوانه؟
2021-03-28
برداشتی از داستان دوستی کرگدن و دم جنبانک
2021-03-31
همسفر حج
2021-04-04
برداشتی از داستان غلام ترسو
2021-04-07
نجار ماهر
2021-04-11
برداشتی از داستان وفای به عهد
2021-04-14
افطار
2021-04-18
برداشتی از داستان کلاغ خبرچین
2021-04-21
تاثیر دعای مادر
2021-04-25
سیاح
2021-04-28
قدرت دعا
2021-05-02
برداشتی از داستان سه آدم نادان
2021-05-05
پند لقمان
2021-05-09
برداشتی از داستان کاسه زهر یا عسل
2021-05-13
داستان سحرخیزی انوشیروان
2021-05-16
برداشتی از داستان مرد بازرگان و باغ
2021-05-19
به خدا اعتماد کن!
2021-05-23
برداشتی از داستان ده مرد را احمق کند
2021-05-26
حکایت غفلت
2021-05-30
برداشتی از داستان مورچه سرگردان
2021-06-02
ارزش سود و زیان
2021-06-06
برداشتی از داستان عاقبت راستگویی
2021-06-09
نجات غریق
2021-06-13
برداشتی از داستان رطب خورده منع رطب کی کند؟
2021-06-16
اردوگاه فیل ها
2021-06-20
برداشتی از داستان یه روز من یه روز استاد
2021-06-23
نیکی کردن در خفا
2021-06-27
برداشتی از داستان شکارچی و موش و عقاب
2021-06-30
سکه طلا بهتره یا نقره؟
2021-07-04
برداشتی از داستان عقاب و کلاغ
2021-07-07
از هر دست بدی از همون دست هم می گیری
2021-07-11
برداشتی از داستان گنج و دوستان نادان
2021-07-14
پسرک تنبل
2021-07-18
برداشتی از داستان طوقی و دوستانش
2021-07-21
بهشت و جهنم
2021-07-25
برداشتی از داستان عنب وانگور
2021-07-28
برای دل بچه ها
2021-08-01
برداشتی از داستان گاو خوش دهان
2021-08-05
علامت دود
2021-08-08
برداشتی از داستان کولی لی حلزون کوچولو
2021-08-11
ولادت

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-14
غلام ترسو
2020-03-14
وفای به عهد
2020-03-14
کلاغ خبرچین
2020-03-14
سه آدم نادان
2020-03-14
کاسه زهر یا عسل
2020-03-14
مرد بازرگان و باغ
2020-03-14
ده مرد را احمق کند!
2020-03-14
مورچه سرگردان
2020-03-14
عاقبت راستگویی
2020-03-14
رطب خورده منع رطب کی کند
2020-03-14
یه روز من یه روز استاد
2020-03-14
شکارچی و موش و عقاب
2020-03-14
عقاب و کلاغ
2020-03-14
گنج و دوستان نادان
2020-03-16
فالوده و حمام
2020-03-16
طوقی و دوستانش
2020-03-16
عنب و انگور
2020-03-16
گاو خوش دهان
2020-03-16
کو لی لی حلزون کوچولو
2020-03-16
نفت و دریا
2020-03-16
شاهزاده و مرد فقیر
2020-03-16
سنگ ترازو
2020-03-16
خواستن توانستن است
2020-03-16
بازی روزگار
2020-03-16
خربزه تلخ
2020-03-16
الاغ بی نوا
2020-03-16
غزالی و راهزنان
2020-03-16
باغ انگور آقا روباهه
2020-03-16
خانه بزرگ
2020-03-16
پول و پالان
2020-03-16
دعای مادر
2020-03-17
خنده مردم
2020-03-17
ضامن آهو
2020-03-17
زن نیکوکار
2020-03-17
خواست خدا
2020-03-17
اور کوچولو
2020-03-17
جواهر پادشاه
2020-03-17
جهانگرد و بهلول
2020-03-17
فهیمه احمدی
2020-03-17
شغال و طاووس
2020-03-18
مرد نابینا و جوان نادان
2020-03-25
غلام با غیرت
2020-04-01
مسابقه چینی ها و رومی ها
2020-04-09
سائل سپاسگزار
2020-04-15
پیرمرد و درخت گردو
2020-04-19
مینی قصه اول - راز مرد فروشنده
2020-04-22
باغبان نابینا
2020-04-26
مینی قصه دوم - پیرمرد و باغچه
2020-04-29
آسان بیندیش راحت زندگی کن
2020-05-03
مینی قصه سوم - پسرک مهربان
2020-05-06
اوج مردانگی
2020-05-10
مینی قصه چهارم - خوش قولی
2020-05-13
مسیحی و زره
2020-05-18
مینی قصه پنجم - خرگوش دانا