داستان های عاشقانه یک دختر متولد آذر
Category Arts
Published April 13, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

آیا واقعا عشق وجود دارد؟؟ آیا می شه عشق را تجربه کرد؟؟ یا این فقط یک حسه هست که خودمون بهش پرو پال میدیم؟؟؟؟ علامت سوالی که همیشه ذهن من را درگیر خودش کرده

Available Episodes

2021-02-14
روز ولنتاین
2021-02-14
یکشنبه ای متفاوت
2021-02-14
بودنت را چگونه توصیف کنم؟
2021-02-15
جادوی نگاهت
2021-02-16
تو بهترین خودت باش
2021-02-18
دوست
2021-02-21
گفتی .... گفتم
2021-04-13
دروغ 13

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-02-14
روز ولنتاین
2021-02-14
یکشنبه ای متفاوت
2021-02-14
بودنت را چگونه توصیف کنم؟
2021-02-15
جادوی نگاهت
2021-02-16
تو بهترین خودت باش
2021-02-18
دوست
2021-02-21
گفتی .... گفتم
2021-04-13
دروغ 13

Latest Episode