دایره داستآن
Category Entertainment
Published April 29, 2021
Episodes 15

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

داستان‌ها مثل نقطه‌هایی می‌مونن که آدمها در مسیر زندگی با اونها روبرو میشن، ازشون تاثیر می‌گیرن و با اونها تاثیرگزار می‌شن. دایره داستآن نگاهی به این داستان‌هاست.

Available Episodes

2020-10-18
دایره داستان ۱ - آن گوشه دنج سمت چپ
2020-10-23
دایره داستان ۲ - چرا می‌ترسی؟
2020-10-29
دایره داستان ۳ - شب و روز
2020-11-05
دایره داستان ۴ - کوردن بلو
2020-11-13
دایره داستان ۵ - کجا می‌روی؟ نوشته سروش صحت
2020-11-20
دایره داستان ۶ - تونی تاکیتانی نوشته هاروکی موراکامی
2020-11-26
دایره داستان ۷ - پل‌های پشت سر نوشته حسین مهدی‌خواه
2020-12-10
دایره داستان ۸ - منشور دوار نوشته فیروزه گلسرخی
2020-12-31
دایره داستان ۹ - و ناگهان مرگ
2021-01-15
دایره داستان ۱۰ - من زاده مهاجرتم
2021-02-14
دایره داستان ۱۱ - اشیای جاندار
2021-04-15
دایره داستان ۱۲ - خانه‌ها
2021-04-29
نامه‌ها - بخش اول
2021-05-21
گوهر ایرانی
2021-07-08
چرا شیمی خواندی؟ - سروش صحت

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-18
دایره داستان ۱ - آن گوشه دنج سمت چپ
2020-10-23
دایره داستان ۲ - چرا می‌ترسی؟
2020-10-29
دایره داستان ۳ - شب و روز
2020-11-05
دایره داستان ۴ - کوردن بلو
2020-11-13
دایره داستان ۵ - کجا می‌روی؟ نوشته سروش صحت
2020-11-20
دایره داستان ۶ - تونی تاکیتانی نوشته هاروکی موراکامی
2020-11-26
دایره داستان ۷ - پل‌های پشت سر نوشته حسین مهدی‌خواه
2020-12-10
دایره داستان ۸ - منشور دوار نوشته فیروزه گلسرخی
2020-12-31
دایره داستان ۹ - و ناگهان مرگ
2021-01-15
دایره داستان ۱۰ - من زاده مهاجرتم
2021-02-14
دایره داستان ۱۱ - اشیای جاندار
2021-04-15
دایره داستان ۱۲ - خانه‌ها
2021-04-29
نامه‌ها - بخش اول
2021-05-21
گوهر ایرانی
2021-07-08
چرا شیمی خواندی؟ - سروش صحت

Latest Episode