دراماتیک
Category Arts
Published April 19, 2021
Episodes 18

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ارائه ای از عمارت نوفل‌لوشاتو تهیه کننده: میثم عبدی کارشناسان برنامه: علی جعفری فوتمی امید طاهری همکاران برنامه: ندا کاوندی مهدی رضایی دراماتیک نخستین برنامه رادیو تصویری تئاتر در فضای مجازی. شما می‌توانید این برنامه را شنبه ها ساعت ۱۸ تا ۲۰ بصورت زنده از صفحه اینستاگرام عمارت نوفل‌لوشاتو به نشانی: instagram.com/nofelloshato.theater ببینید و بشنوید. برای مشارکت در برنامه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص موضوعات مرتبط با تئاتر، بصورت صوتی و از طریق واتساپ شماره 09199348002 ارسال نمایید.

Available Episodes

2021-04-06
حریم یا حصار ؟
2021-04-06
تئاتر اجرا کنیم یا نه؟!!
2021-04-06
حمایت از تئاتر در سال کرونا
2021-04-06
جدل یا گفتگو ؟
2021-04-12
حمایت از تئاتر خصوصی در سال کرونا
2021-04-19
نسبت تئاتر دانشگاهی و جامعه ایرانی
2021-04-26
تئاتر خیابانی و رویکردهای اجرا در دوران کرونا
2021-05-03
چالشهای حضور زنان در تئاتر
2021-05-10
سانسور در تئاتر ایران
2021-05-18
تریبون آزاد تئاتری ها
2021-05-25
تاثیر آموزش آکادمیک در تئاتر ایران
2021-06-01
آیا جامعه به تئاتر نیازمند است؟
2021-06-07
سرنوشت خانه تئاتر
2021-06-14
انتظارات هنرمندان تئاتر از رئیس جمهور آینده
2021-07-06
کمرنگ شدن دیالوگ در تئاتر ایران
2021-07-10
حاشیه های جشنواره تئاتر دانشگاهی
2021-07-19
تشکل‌های صنفی تئاتر از حرف تا عمل
2021-08-04
طرح صیانت از فضای مجازی و تئاتر

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-04-06
حریم یا حصار ؟
2021-04-06
تئاتر اجرا کنیم یا نه؟!!
2021-04-06
حمایت از تئاتر در سال کرونا
2021-04-06
جدل یا گفتگو ؟
2021-04-12
حمایت از تئاتر خصوصی در سال کرونا
2021-04-19
نسبت تئاتر دانشگاهی و جامعه ایرانی
2021-04-26
تئاتر خیابانی و رویکردهای اجرا در دوران کرونا
2021-05-03
چالشهای حضور زنان در تئاتر
2021-05-10
سانسور در تئاتر ایران
2021-05-18
تریبون آزاد تئاتری ها
2021-05-25
تاثیر آموزش آکادمیک در تئاتر ایران
2021-06-01
آیا جامعه به تئاتر نیازمند است؟
2021-06-07
سرنوشت خانه تئاتر
2021-06-14
انتظارات هنرمندان تئاتر از رئیس جمهور آینده
2021-07-06
کمرنگ شدن دیالوگ در تئاتر ایران
2021-07-10
حاشیه های جشنواره تئاتر دانشگاهی
2021-07-19
تشکل‌های صنفی تئاتر از حرف تا عمل
2021-08-04
طرح صیانت از فضای مجازی و تئاتر

Latest Episode