دراما
Category Arts
Published March 19, 2021
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

توی این پادکست راجع به هنر تئاتر صحبت می کنیم. اینکه چطور بوجود اومده و چه مسیری رو تا الان طی کرده. نمایشنامه ها، نویسنده ها و کارگردانهای بزرگ رو معرفی میکنیم و تاثیراتی که توی تاریخ تاتر داشتن رو بررسی میکنیم. اگه دوست دارید از پادکست دراما حمایت مالی بکنید میتونید از طریق سایت حامی باش اقدام کنید. https://hamibash.com/drama

Available Episodes

2019-10-23
پرده اول/ تئاتر و آیین
2019-11-14
پرده دوم/ دیونزیای شهر
2020-01-06
پرده سوم/تراژدی در یونان
2020-02-09
پرده چهارم/بوطیقا
2020-04-14
پرده پنجم/ مکالمات افلاطون
2020-05-27
پرده ششم/ حماسه ایلیاد
2020-09-01
پرده هفتم/ حماسه اودیسه
2020-10-20
پرده هشتم/آیسخولوس
2020-12-01
پرده نهم/ اورستیا
2021-01-12
پرده دهم/ سوفوکل
2021-03-18
پرده یازدهم/هراکلس و زنان تراخیس
2021-05-19
پرده دوازدهم/آژاکس
2021-05-19
پرده دوازدهم/آژاکس
2021-07-24
پرده سیزدهم/اودیپوس شهریار

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-23
پرده اول/ تئاتر و آیین
2019-11-14
پرده دوم/ دیونزیای شهر
2020-01-06
پرده سوم/تراژدی در یونان
2020-02-09
پرده چهارم/بوطیقا
2020-04-14
پرده پنجم/ مکالمات افلاطون
2020-05-27
پرده ششم/ حماسه ایلیاد
2020-09-01
پرده هفتم/ حماسه اودیسه
2020-10-20
پرده هشتم/آیسخولوس
2020-12-01
پرده نهم/ اورستیا
2021-01-12
پرده دهم/ سوفوکل
2021-03-18
پرده یازدهم/هراکلس و زنان تراخیس
2021-05-19
پرده دوازدهم/آژاکس
2021-05-19
پرده دوازدهم/آژاکس
2021-07-24
پرده سیزدهم/اودیپوس شهریار

Latest Episode