در جستجوی هوش اخلاقی | In Search Of Ethical Intelligence
Category Education
Published April 26, 2021
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

هوش اخلاقی، مجموعه‌ای از توانایی‌ها و مهارت‌های شناختی است که به ما قابلیت توجه، پذیرش و جذب اصول اخلاقی را می‌دهد. داشتن تفکر عقلانی، استدلال منطقی و درک مطلب، نمونه‌هایی از مهارت‌های شناختی در هوش اخلاقی هستند. هوش اخلاقی به انسان کمک می‌کند تا در مواجهه با هر پیشامدی در زندگی، با کمک گرفتن از مهارت‌های شناختی و پردازش سریع اصول اخلاقی، بتواند شیوه مناسبی را در ذهن‌اش اتخاذ کند و واکنش‌های رفتاری، عقلانی و منطقی‌ای را از خودش بروز بدهد. هوش اخلاقی، قوه و استعدادی است که هر چه بیشتر در خودمان پرورش بدهیم، واکنش‌های ما کمتر آنی،عاطفی و هیجانی و بیشتر مبتنی بر خرد و عقل سلیم‌مان خواهند بود.

Available Episodes

2021-02-15
1- ماجرای فنیس گیج
2021-03-01
2- مغز غریزی
2021-03-15
3- مغز عاطفی
2021-03-29
4- قشر مغز یا مغز متفکر
2021-04-12
5- روان
2021-04-26
6- انسان در جستجوی معنا
2021-05-10
7- تجربه نزدیک به مرگ
2021-06-07
9- روح
2021-06-08
8- زندگی‌های متوالی
2021-06-21
10- اعترافات من
2021-07-19
11- معنویت
2021-07-19
12- هوش
2021-08-02
13- هوش عاطفی- قسمت اول

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-02-15
1- ماجرای فنیس گیج
2021-03-01
2- مغز غریزی
2021-03-15
3- مغز عاطفی
2021-03-29
4- قشر مغز یا مغز متفکر
2021-04-12
5- روان
2021-04-26
6- انسان در جستجوی معنا
2021-05-10
7- تجربه نزدیک به مرگ
2021-06-07
9- روح
2021-06-08
8- زندگی‌های متوالی
2021-06-21
10- اعترافات من
2021-07-19
11- معنویت
2021-07-19
12- هوش
2021-08-02
13- هوش عاطفی- قسمت اول

Latest Episode