دشت
Category Music
Published December 4, 2020
Episodes 22

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما معمولا ترانه ها رو می شنویم. ولی به ندرت به شعرش توجه می کنیم. اگه هم توجه کنیم اغلب اوقات نمی دونیم داستان سروده شدن این شعر چیه. تو این پادکست می خوام در این باره حرف بزنم. شاید باعث بشه ترانه هایی که شنیدید رو بهتر درک کنید. سایت: http://ictbank.ir/dashtpodcast فید پادکست: http://ictbank.ir/dashtpodcast/feed/podcast تلگرام: https://t.me/dashtpodcast اینستاگرام: https://instagram.com/dashtpodcast soundcloud: https://soundcloud.com/dashtpodcast spotify: https://open.spotify.com/show/0DXD8NDJC41nBKeCX6ibv4 ناملیک: http://namlik.me/channel/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA%20%D8%AF%D8%B4%D8%AA

Available Episodes

2020-02-28
قسمت هیچم – معرفی
2020-02-28
قسمت اول – کاروان
2020-03-03
قسمت دوم – مستی رویا
2020-03-07
قسمت سوم – ماشین مشتی ممدلی
2020-03-22
قسمت چهارم – ایران (بخش اول)
2020-04-03
قسمت پنجم – ایران (بخش دوم)
2020-04-16
قسمت ششم – آمودریا
2020-04-30
قسمت هفتم – مزارشریف
2020-05-13
قسمت هشتم – وارانه
2020-05-24
قسمت نهم – خرمشهر
2020-06-03
قسمت دهم – عبده محمد
2020-06-12
قسمت یازدهم – آدی و بودی
2020-06-29
قسمت دوازدهم – سردشت
2020-07-17
قسمت سیزدهم – از خون جوانان وطن لاله دمیده
2020-07-31
قسمت چهاردهم – دیدم صنمی
2020-08-21
قسمت پانزدهم – مرغ سحر
2020-09-11
قسمت شانزدهم – خداحافظ ای زیبا
2020-10-02
قسمت هفدهم – شهریار
2020-10-31
قسمت هجدهم – مرتضی کیوان
2020-12-04
قسمت نوزدهم – گل نصرانی
2021-02-05
قسمت بیستم – گنجشگک اشی مشی
2021-04-23
قسمت بیست و یکم – مرا ببوس

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-02-28
قسمت هیچم – معرفی
2020-02-28
قسمت اول – کاروان
2020-03-03
قسمت دوم – مستی رویا
2020-03-07
قسمت سوم – ماشین مشتی ممدلی
2020-03-22
قسمت چهارم – ایران (بخش اول)
2020-04-03
قسمت پنجم – ایران (بخش دوم)
2020-04-16
قسمت ششم – آمودریا
2020-04-30
قسمت هفتم – مزارشریف
2020-05-13
قسمت هشتم – وارانه
2020-05-24
قسمت نهم – خرمشهر
2020-06-03
قسمت دهم – عبده محمد
2020-06-12
قسمت یازدهم – آدی و بودی
2020-06-29
قسمت دوازدهم – سردشت
2020-07-17
قسمت سیزدهم – از خون جوانان وطن لاله دمیده
2020-07-31
قسمت چهاردهم – دیدم صنمی
2020-08-21
قسمت پانزدهم – مرغ سحر
2020-09-11
قسمت شانزدهم – خداحافظ ای زیبا
2020-10-02
قسمت هفدهم – شهریار
2020-10-31
قسمت هجدهم – مرتضی کیوان
2020-12-04
قسمت نوزدهم – گل نصرانی
2021-02-05
قسمت بیستم – گنجشگک اشی مشی
2021-04-23
قسمت بیست و یکم – مرا ببوس

Latest Episode