دغدغه ایران
Published April 18, 2021
Episodes 28

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

دغدغه ایران، پادکست معرفی کتاب، تحلیل اجتماعی و روایت صوتی نوشتارهای محمد فاضلی است. محمد فاضلی، مدرس دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام است. این پادکست درباره مسائل، راهکارهای توسعه ایران است. پادکست دغدغه ایران دوشنبه هر هفته منتشر می‌شود و راه ارتباط با آن نشانی ایمیل: [email protected] است.

Available Episodes

2021-01-09
اپیزود صفر - معرفی پادکست دغدغه ایران
2021-01-11
اپیزود یک - خلقیات ایرانیان
2021-01-17
اپیزود دوم - ما ایرانیان
2021-01-25
اپیزود سوم – دولت نفتی – دون کیشوت در لی‌لی‌پوت
2021-02-01
اپیزود چهارم - راه فلاکت - ونزوئلایی شدن
2021-02-07
اپیزود پنجم - نروژ و اندونزی بدون نفرین نفت
2021-02-15
اپیزود ششم - توسعه سیاسی و مثل دانمارک شدن
2021-02-21
اپیزود هفتم - دولت‌سازی در آلمان و یونان
2021-02-28
اپیزود هشتم - دولت سازی در ایتالیا، بریتانیا و آمریکا
2021-03-08
اپیزود نهم - دولت سازی در آمریکای لاتین و آفریقا
2021-03-15
اپیزود دهم - دولت قوی در ژاپن و چین
2021-04-04
اپیزود یازدهم - ساختن دولت قوی
2021-04-12
اپیروزد دوازدهم - منطق دام اجتماعی
2021-04-19
اپیزود سیزدهم - اعتماد و سرمایه اجتماعی
2021-04-25
اپیزود چهاردهم - نهادهای فراگیر و اعتماد اجتماعی
2021-05-09
اپیزود پانزدهم - از مسکو به استکهلم - گذر از بی اعتمادی و دام اجتماعی
2021-05-31
مدل توسعه آسیای شرقی- داستان کره جنوبی
2021-06-06
کیفیت مداخله دولت و توسعه - مورد صنعت برق
2021-06-11
اپیزود هیجدهم-ساختن روح یک ملت
2021-06-21
اپیزود نوزدهم - نابرابری - چرایی خرید شاسی‌بلند و ناتوانی جنسی
2021-06-27
اپیزود بیستم - ساختن جامعه برابرتر
2021-07-05
اپیزود بیست و یکم - برخاستن اقتصاد از روی خاک
2021-07-05
اپیزود بیست و یکم - برخاستن اقتصاد از روی خاک
2021-07-12
اپیزود بیست و دوم-تسهیل کسب‌وکار در عمل
2021-07-20
اپیزود بیست‌وسوم - ساده‌سازی و تنظیم‌گری
2021-07-26
اپیزود بیست و چهارم-اصلاحات در نظام رفاهی، سلامت و آموزش
2021-08-03
اپیزود بیست و پنجم-مسأله آب و همبستگی اجتماعی
2021-08-09
اپیزود بیست و ششم - جایگاه کلی ایران در شاخص‌های توسعه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-01-09
اپیزود صفر - معرفی پادکست دغدغه ایران
2021-01-11
اپیزود یک - خلقیات ایرانیان
2021-01-17
اپیزود دوم - ما ایرانیان
2021-01-25
اپیزود سوم – دولت نفتی – دون کیشوت در لی‌لی‌پوت
2021-02-01
اپیزود چهارم - راه فلاکت - ونزوئلایی شدن
2021-02-07
اپیزود پنجم - نروژ و اندونزی بدون نفرین نفت
2021-02-15
اپیزود ششم - توسعه سیاسی و مثل دانمارک شدن
2021-02-21
اپیزود هفتم - دولت‌سازی در آلمان و یونان
2021-02-28
اپیزود هشتم - دولت سازی در ایتالیا، بریتانیا و آمریکا
2021-03-08
اپیزود نهم - دولت سازی در آمریکای لاتین و آفریقا
2021-03-15
اپیزود دهم - دولت قوی در ژاپن و چین
2021-04-04
اپیزود یازدهم - ساختن دولت قوی
2021-04-12
اپیروزد دوازدهم - منطق دام اجتماعی
2021-04-19
اپیزود سیزدهم - اعتماد و سرمایه اجتماعی
2021-04-25
اپیزود چهاردهم - نهادهای فراگیر و اعتماد اجتماعی
2021-05-09
اپیزود پانزدهم - از مسکو به استکهلم - گذر از بی اعتمادی و دام اجتماعی
2021-05-31
مدل توسعه آسیای شرقی- داستان کره جنوبی
2021-06-06
کیفیت مداخله دولت و توسعه - مورد صنعت برق
2021-06-11
اپیزود هیجدهم-ساختن روح یک ملت
2021-06-21
اپیزود نوزدهم - نابرابری - چرایی خرید شاسی‌بلند و ناتوانی جنسی
2021-06-27
اپیزود بیستم - ساختن جامعه برابرتر
2021-07-05
اپیزود بیست و یکم - برخاستن اقتصاد از روی خاک
2021-07-05
اپیزود بیست و یکم - برخاستن اقتصاد از روی خاک
2021-07-12
اپیزود بیست و دوم-تسهیل کسب‌وکار در عمل
2021-07-20
اپیزود بیست‌وسوم - ساده‌سازی و تنظیم‌گری
2021-07-26
اپیزود بیست و چهارم-اصلاحات در نظام رفاهی، سلامت و آموزش
2021-08-03
اپیزود بیست و پنجم-مسأله آب و همبستگی اجتماعی
2021-08-09
اپیزود بیست و ششم - جایگاه کلی ایران در شاخص‌های توسعه

Latest Episode