دورانتاش/Duarantash
Category History
Published February 7, 2021
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما در هر قسمت از پادکست دورانتاش بخشی از تاریخ دانش نجوم رو مورد بررسی قرار میدیم.اگر به نجوم علاقه مند هستید و اگر شیفته ی تاریخ، پادکست دورانتاش در مورد تاریخ نجوم است.Telegram

Available Episodes

2019-08-17
چرایی تاریخ ستاره شناسی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-08-17
چرایی تاریخ ستاره شناسی

Latest Episode