دوگاه | Dogah
Category Arts
Published October 18, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

لیست پخش موسیقی ایرانی دوگاه لیست پخشی هست متشکل از موسیقی ایرانی که قطعات را با عشق در کنار یکدیگر می آورد، موسیقی در دوگاه اصالت دارد، روح دارد و حال خوبتان را افزون می کند Iranian music playlist Dogah is a playlist consisting of Iranian music, pieces that have been selected with love, the music in Dogah is original, has a soul and makes you feel good.

Available Episodes

2020-09-17
قسمت اول - صدای تو را دوست دارم
2020-10-18
قسمت دوم - زردترین نارنجی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-17
قسمت اول - صدای تو را دوست دارم
2020-10-18
قسمت دوم - زردترین نارنجی

Latest Episode