دیالکتیک
Category Arts
Published June 20, 2020
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

هر هفته در قالب یک اپیزود حداکثر ۱۵ دقیقه‌ای با من، رسول خردمندی همراه باشید تا به معرفی و بررسی کوتاه فیلم، سریال، کتاب و بازی‌های ویدیویی بپردازیم.

Available Episodes

2019-12-05
پادکست دیالکتیک - قسمت اول
2019-12-12
پادکست دیالکتیک - قسمت دوم
2019-12-19
پادکست دیالکتیک - قسمت سوم
2019-12-26
دیالکتیک - اپیزود ۴
2020-01-02
دیالکتیک - اپیزود ۵
2020-01-10
پادکست دیالکتیک اپیزود ۶
2020-01-16
پادکست دیالکتیک - اپیزود ۷
2020-01-23
پادکست دیالکتیک اپیزود ۸
2020-01-30
پادکست دیالکتیک اپیزود ۹
2020-02-06
پادکست دیالکتیک اپیزود ۱۰
2020-02-13
پادکست دیالکتیک اپیزود ۱۱
2020-02-20
پادکست دیالکتیک اپیزود ۱۲
2020-03-02
پادکست دیالکتیک اپیزود ۱۳
2020-03-02
پادکست دیالکتیک اپیزود ۱۳

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-12-05
پادکست دیالکتیک - قسمت اول
2019-12-12
پادکست دیالکتیک - قسمت دوم
2019-12-19
پادکست دیالکتیک - قسمت سوم
2019-12-26
دیالکتیک - اپیزود ۴
2020-01-02
دیالکتیک - اپیزود ۵
2020-01-10
پادکست دیالکتیک اپیزود ۶
2020-01-16
پادکست دیالکتیک - اپیزود ۷
2020-01-23
پادکست دیالکتیک اپیزود ۸
2020-01-30
پادکست دیالکتیک اپیزود ۹
2020-02-06
پادکست دیالکتیک اپیزود ۱۰
2020-02-13
پادکست دیالکتیک اپیزود ۱۱
2020-02-20
پادکست دیالکتیک اپیزود ۱۲
2020-03-02
پادکست دیالکتیک اپیزود ۱۳
2020-03-02
پادکست دیالکتیک اپیزود ۱۳

Latest Episode