ذره بین
Category Technology
Published December 17, 2020
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ذره بین، می کوشد شکفت انگیز ترین و پیچیده ترین مفاهیم و پدیده های دنیای علم و فناوری را به ساده ترین زبان برای شما شرح دهد، شما را با شخصیت های نام آور تاریخ آشنا کند، و اگر روزمرگی شما را از مطالعه دور کرده است، اندکی جای خالی کتاب را برای شما پر کند.

Available Episodes

2020-10-27
Zarrebin_01_jabeyesiah
2020-11-04
zarrebin-02-obeid-e-zakani
2020-11-13
ذره بین-ال اس دی
2020-11-21
ذره بین- ابوسعید ابوالخیر
2020-12-17
ذره بین- جراحی زیبایی
2021-03-12
Zarrebin-hasad1
2021-03-25
zarrebin-hasad2
2021-03-26
zarrebin-hasad2

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-27
Zarrebin_01_jabeyesiah
2020-11-04
zarrebin-02-obeid-e-zakani
2020-11-13
ذره بین-ال اس دی
2020-11-21
ذره بین- ابوسعید ابوالخیر
2020-12-17
ذره بین- جراحی زیبایی
2021-03-12
Zarrebin-hasad1
2021-03-25
zarrebin-hasad2
2021-03-26
zarrebin-hasad2

Latest Episode