رادیومون
Published April 17, 2020
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در تاریخ ایران همواره زنانی بوده اند که کار های بزرگی کرده اند و زندگی را برای ما زیباتر ساخته اند در این اپیزود به معرفی خانم فهیمه احمدی دستجردی پرداختیم که مهندس پرواز و خلبان هواپیمای مسافربری است.

Available Episodes

2020-04-17
radiomoon; magazine kids رادیومون مجله کودک و نوجوان

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-17
radiomoon; magazine kids رادیومون مجله کودک و نوجوان

Latest Episode