رادیوگیک / radiogeek
Category Technology
Published October 18, 2020
Episodes 125

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیوگیک / تقاطع تکنولوژی و جامعه و البته خیلی چیزهای دیگه. از جوراب شلواری تا شماره های ویژه

Available Episodes

2012-03-21
رادیو گیک شماره ۱ – سینگولاریتی
2012-08-16
رادیو گیک شماره ۱۴ – نفوذ تکنولوژی
2012-08-29
رادیو گیک شماره ۱۵ – فریاد بکشید
2012-09-04
رادیو گیک شماره ۱۶ – رویای فریدمن
2012-10-09
رادیو گیک شماره ۱۷ – هش هش هش، به افتخار بچه های لجستیک
2012-10-18
رادیو گیک شماره ۱۸ – داستان کوتاه «هریسون برگرن» از «کرت وونه‌گات»
2012-11-06
رادیو گیک شماره ۱۹ – شما امنیت ندارید
2012-12-04
رادیو گیک شماره ۲۰ – تا قبر آ آ آ آ
2013-01-02
رادیو گیک شماره ۲۱ – صدای یک دست
2013-02-06
رادیو گیک شماره ۲۲ – دوست دختر مصنوعی
2013-03-08
رادیو گیک شماره ۲۳ – تجربه قهوه ای تیره
2013-04-03
رادیو گیک شماره ۲۴ – ایستگاه‌های اعداد یا همون جاسوس های دولت های ضاله و پدهای یکبار مصرفشون
2013-04-08
رادیو گیک شماره ۲۵ – شش ماه دیگه همه شادیم
2013-06-11
رادیو گیک شماره ۲۶ – سالگرد زکریای رازی ۱
2013-07-17
رادیو گیک شماره ۲۷ – چگونه هکر شویم
2013-07-26
رادیو گیک شماره ۲۸ – ان اس ای چشماتو درویش کن
2013-08-06
رادیو گیک شماره ۲۹ – کلید
2013-10-08
رادیو گیک شماره ۳۰ – مایل‌های هوایی
2013-10-18
رادیو گیک شماره ۳۱ – سازش می کنم الو… سازش می کنم یا شات دان شدن دوست و برادر آمریکا
2013-11-13
رادیو گیک شماره ۳۲ – کتاب صوتی ریشه‌های بی‌ریشه اثر اریک ریموند
2013-11-30
رادیو گیک شماره ۰ – ورود اژدها و بیانیه دزدهای دریایی
2013-12-04
رادیو گیک شماره ۳۳ – نارنجی
2014-01-02
رادیو گیک شماره ۴ – اشک ماهی ها
2014-01-09
رادیو گیک شماره ۳۴ – نارنجی ۴۲
2014-01-16
رادیو گیک شماره ۲ – از فضا و فراسوی فضا
2014-01-22
رادیو گیک شماره ۳ – غول بازار مکاره
2014-01-24
رادیو گیک شماره ۳۵ – نارنجی ۵۵
2014-02-01
رادیو گیک شماره ۵ – هکرها و اساتید
2014-02-04
رادیو گیک شماره ۳۶ – مصاحبه ای با استیو وزنیاک در نودمین روز حبس نارنجی
2014-02-09
رادیو گیک شماره ۶ – ویران شود این خانه که میخانه ندارد
2014-03-05
رادیو گیک شماره ۳۷ – GOTO FAIL و نارنجی و سربازها
2014-04-15
رادیو گیک ۳۸ – آینده پژوهی
2014-05-14
رادیو گیک ۳۹ – خونریزی نارنجی
2014-05-14
رادیو گیک شماره ۷ – دو هفته سکوت
2014-05-15
رادیو گیک شماره ۸ – ترک مکانیکی
2014-06-09
رادیو گیک شماره ۹ – راز شادی
2014-06-10
رادیو گیک شماره ۱۰ – فارنهایت ۴۵۱
2014-06-11
رادیو گیک – شماره ۴۰ – خوش‌حالگیری
2014-06-11
رادیو گیک شماره ۱۱ – ناکس های ناتو
2014-06-12
رادیو گیک شماره ۱۲ – معلومه خب شلیته!
2014-07-09
رادیو گیک شماره ۴۱ – گوگلگای‌، روزی که گوگل بد شد
2014-07-22
رادیو گیک شماره ۴۲ – رشته بیکار؛ سخت است هیچ کاری نکردن
2014-09-26
رادیو گیک شماره ۴۴ – گجت سازان بی گجت
2014-10-07
رادیو گیک ۴۵ – حرف حق نمی شه زد
2014-12-09
رادیو گیک شماره ۴۶ – بوزون، هیگز و چیزهایی که نمی شه گفت
2014-12-23
رادیو گیک شماره ۴۷ – بلندای شب دوستان مبارک
2015-01-06
رادیو گیک شماره ۴۸ – ریشه های بی ریشه قسمت دوم
2015-02-03
رادیو گیک شماره ۴۹ – قادر مطلق
2015-03-08
رادیو گیک شماره ۵۰ – گوشه رینگ
2015-04-15
رادیو گیک شماره ۵۱ – کشتی دزدهای دریایی در اعماق دریا
2015-04-26
رادیو گیک شماره ۱۳ – دشنه
2015-05-11
رادیو گیک شماره ۵۲ – پر پرواز
2015-05-13
رادیو گیک شماره ۶۳ – بپا اچ تی ام ال نگیری
2015-06-09
رادیو گیک شماره ۵۳ – بیگ دیتا، دانشمندان داده و برگشت دایناسورها
2015-07-23
رادیو گیک شماره ۵۴ – میره به حجله شادوماد
2015-08-04
رادیو گیک شماره ۵۵ – جادی جاج کن که جاجت…
2015-09-07
رادیو شماره ۵۶ – داستان کوتاه «انسان ناخودآگاه» اثر «جی جی بالارد»
2015-10-09
رادیوگیک شماره ۵۷ – آرش آزاد
2015-11-04
رادیو گیک شماره ۵۸ – DONT REBOOT, JUST PATCH
2015-12-23
رادیو گیک شماره ۵۹ – ماشین بزن منو بکش راحتم کن!
2016-01-04
CORS_ORIGIN_WHITELIST = ( 'localhost:8080', )
2016-02-02
رادیو گیک ۶۱ – پول مجانی
2016-03-09
رادیو گیک شماره ۶۲ – در پشتی
2016-06-15
رادیو گیک شماره ۶۴ – بازگشت به دوران طلایی هکرها
2016-07-13
رادیوگیک شماره ۶۵ – اینترنت چیزها.. که به غلط بهش می گیم اشیا
2016-08-17
رادیوگیک ۶۶ – رادیو جوراب شلواری اول: آبی علیه صورتی
2016-09-13
رادیو گیک شماره ۶۷ – حرف بزن! گوش می دم و برای همیشه ضبط می کنم
2016-11-16
رادوگیک ۶۹ – داستان گیت هاب
2016-12-06
رادیو گیک شماره ۷۰ – رمزنگاری کوانتومی چینی
2017-01-11
رادیو گیک شماره ۷۱ – اعترافات یک تاثیرگذار اینستاگرامی
2017-03-08
رادیو گیک شماره ۷۲ – ریزه میزه های هدف‌مند
2017-04-12
رادیوگیک شماره ۷۳ – جوراب شلواری ۳ – پریود و پی ام اس
2017-05-25
رادیوگیک شماره ۷۴ – دری که کلید نداره
2017-07-04
رادیوگیک شماره ۷۵ – وب عمیق.. وب تاریک. به خطر لاگین کنین
2017-09-05
رادیوگیک شماره ۷۶ – پر از تقبیح
2017-10-10
رادیوگیک شماره ۷۷ – بلاک چین به یاد اشکان
2017-12-13
رادیو گیک شماره ۷۸ – جوراب شلواری ۳ – ال جی بی تی ایکس وای زی
2018-01-24
رادیو گیک شماره ۷۹ – آراش بالاخره آزاد
2018-02-14
رادیوگیک شماره ۰۸۰ – دی اند دی به احترام دوست شریف دی اند دی بازمون سام رجبی
2018-03-14
رادیوگیک شماره ۸۱ – اعتبار اجتماعی شما برای رفتن به اینترنت کافی نیست
2018-04-04
رادیوگیک شماره ۸۲ – خطر ماهی ها
2018-06-27
رادیوگیک شماره ۸۳ – جی دی پی آر – مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا
2018-07-11
رادیوگیک شماره ۸۴ – فونتت رو بپا
2018-08-22
رادیوگیک ۰۸۵ – جوراب شلواری ۰۵ – خودارضایی
2018-09-06
رادیوگیک ۸۶ – حالا یه هاهاهاهایی شده
2018-10-09
رادیوگیک ۸۷ – صورتش رو بیارین جلو
2018-12-12
رادیوگیک ۸۸ – کامپیوترهای کوانتومی، هم صفر هم یک
2019-02-13
رادیوگیک ۹۰ – وقتی تبر، مدافع حق صنوبر است
2019-05-16
رادیوگیک ۹۲ – دوست دارم می دونی
2019-06-12
رادیوگیک ۹۳ – ۵۰۵
2019-07-10
رادیوگیک ۰۹۴ – بیت کوین برای همه
2019-09-17
رادیوگیک – شماره ۹۵ – تاخیری دوبل
2019-10-15
رادیوگیک – شماره ۰۹۶ – جنگ سایبری
2020-01-07
رادیوگیک ۰۹۷ – فلسفه علم به افتخار رها
2020-02-11
رادیوگیک ۰۹۸ – پرایوسی خلوت حریم شخصی
2020-04-13
رادیوگیک ۰۹۹ – جوراب شلواری ۰۶ – فتیش
2020-05-11
رادیوگیک ۱۰۰ – جهان تغییر خواهد کرد
2020-08-19
رادیوگیک ۱۰۱ – اعترافات مارکوس هاچینز ، هکری که اینترنت را نجات داد
2020-09-02
رادیو گیک شماره ۴۳ – سرباز بدبخت مجبور وطن
2020-09-03
رادیوگیک ۰۸۹ – مصاحبه با بهمن قندچی در مورد کامپیوترهای کوانتومی
2020-09-15
رادیوگیک ۱۰۲ - جهان تغییر خواهد کرد
2020-09-21
رادیوگیک - ۱۰۳ - احمق نباشید
2020-09-28
رادیوگیک - شماره ۱۰۴ - ایکس پی تون رو افزایش بدین
2020-10-04
رادیوگیک - شماره ۱۰۵ - شکتوبرفست
2020-10-12
رادیوگیک - شماره ۱۰۶ - مرده آنست که نامش به نکویی نبرند
2020-10-19
رادیوگیک - شماره ۱۰۷ - گیرم که فلان... فشارو چه می‌کنی؟
2020-10-27
رادیوگیک - شماره ۱۰۸ - دوربین لخت کن تلگرام
2020-11-04
رادیوگیک - شماره ۱۰۹ - سرت رو بکش اونطرف
2020-11-11
رادیوگیک - شماره ۱۱۰ - بزرگترین سرقت بانک تاریخ، لازاروس علیه بانک مرکزی بنگلادش
2020-11-24
رادیوگیک - شماره ۱۱۱ - آرمتو بیار جلو
2020-12-09
رادیوگیک - ۱۱۲ - بی‌خبری، خوش خبری
2020-12-22
رادیوگیگ - شماره ۱۱۳ - بادهای خورشیدی
2020-12-30
رادیوگیک - شماره ۱۱۴ - چاپگر واکسن
2021-01-05
رادیوگیک - شماره ۱۱۵ - چطور در فیسبوک و بقیه شرکت های بزرگ استخدام بشیم
2021-01-18
رادیوگیک - ۱۱۶ - گفتن نیاز ما به اینترنت جهانی باید کمتر بشه
2021-02-01
رادیوگیک - ۱۱۷ - گیم‌استاپ و اشغال وال‌استریت
2021-02-16
رادیوگیک - ۱۱۸ - آب مسموم
2021-03-07
رادیوگیک - شماره ۱۱۹ - گیجی وابستگی
2021-03-24
رادیوگیک - شماره ۱۲۰ - مبین‌نت، ابرآروان و تابلوی ۶۹ میلیون دلاری
2021-04-08
رادیوگیک - شماره ۱۲۱ - ما این لا
2021-04-19
رادیوگیک - شماره ۱۲۲ - پونگ ذهنی
2021-05-10
رادیوگیک - شماره ۱۲۳ - چه خبر از هسته؟
2021-05-30
رادیوگیک - شماره ۱۲۴ - آشنایی با هکرهای سمت تاریک
2021-06-20
رادیوگیک - شماره ۱۲۵ - مدیریت جدید آسایشگاه
2021-07-14
رادیوگیک - شماره ۱۲۶ - به دوربین لبخند بزنید

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2012-03-21
رادیو گیک شماره ۱ – سینگولاریتی
2012-08-16
رادیو گیک شماره ۱۴ – نفوذ تکنولوژی
2012-08-29
رادیو گیک شماره ۱۵ – فریاد بکشید
2012-09-04
رادیو گیک شماره ۱۶ – رویای فریدمن
2012-10-09
رادیو گیک شماره ۱۷ – هش هش هش، به افتخار بچه های لجستیک
2012-10-18
رادیو گیک شماره ۱۸ – داستان کوتاه «هریسون برگرن» از «کرت وونه‌گات»
2012-11-06
رادیو گیک شماره ۱۹ – شما امنیت ندارید
2012-12-04
رادیو گیک شماره ۲۰ – تا قبر آ آ آ آ
2013-01-02
رادیو گیک شماره ۲۱ – صدای یک دست
2013-02-06
رادیو گیک شماره ۲۲ – دوست دختر مصنوعی
2013-03-08
رادیو گیک شماره ۲۳ – تجربه قهوه ای تیره
2013-04-03
رادیو گیک شماره ۲۴ – ایستگاه‌های اعداد یا همون جاسوس های دولت های ضاله و پدهای یکبار مصرفشون
2013-04-08
رادیو گیک شماره ۲۵ – شش ماه دیگه همه شادیم
2013-06-11
رادیو گیک شماره ۲۶ – سالگرد زکریای رازی ۱
2013-07-17
رادیو گیک شماره ۲۷ – چگونه هکر شویم
2013-07-26
رادیو گیک شماره ۲۸ – ان اس ای چشماتو درویش کن
2013-08-06
رادیو گیک شماره ۲۹ – کلید
2013-10-08
رادیو گیک شماره ۳۰ – مایل‌های هوایی
2013-10-18
رادیو گیک شماره ۳۱ – سازش می کنم الو… سازش می کنم یا شات دان شدن دوست و برادر آمریکا
2013-11-13
رادیو گیک شماره ۳۲ – کتاب صوتی ریشه‌های بی‌ریشه اثر اریک ریموند
2013-11-30
رادیو گیک شماره ۰ – ورود اژدها و بیانیه دزدهای دریایی
2013-12-04
رادیو گیک شماره ۳۳ – نارنجی
2014-01-02
رادیو گیک شماره ۴ – اشک ماهی ها
2014-01-09
رادیو گیک شماره ۳۴ – نارنجی ۴۲
2014-01-16
رادیو گیک شماره ۲ – از فضا و فراسوی فضا
2014-01-22
رادیو گیک شماره ۳ – غول بازار مکاره
2014-01-24
رادیو گیک شماره ۳۵ – نارنجی ۵۵
2014-02-01
رادیو گیک شماره ۵ – هکرها و اساتید
2014-02-04
رادیو گیک شماره ۳۶ – مصاحبه ای با استیو وزنیاک در نودمین روز حبس نارنجی
2014-02-09
رادیو گیک شماره ۶ – ویران شود این خانه که میخانه ندارد
2014-03-05
رادیو گیک شماره ۳۷ – GOTO FAIL و نارنجی و سربازها
2014-04-15
رادیو گیک ۳۸ – آینده پژوهی
2014-05-14
رادیو گیک ۳۹ – خونریزی نارنجی
2014-05-14
رادیو گیک شماره ۷ – دو هفته سکوت
2014-05-15
رادیو گیک شماره ۸ – ترک مکانیکی
2014-06-09
رادیو گیک شماره ۹ – راز شادی
2014-06-10
رادیو گیک شماره ۱۰ – فارنهایت ۴۵۱
2014-06-11
رادیو گیک – شماره ۴۰ – خوش‌حالگیری
2014-06-11
رادیو گیک شماره ۱۱ – ناکس های ناتو
2014-06-12
رادیو گیک شماره ۱۲ – معلومه خب شلیته!
2014-07-09
رادیو گیک شماره ۴۱ – گوگلگای‌، روزی که گوگل بد شد
2014-07-22
رادیو گیک شماره ۴۲ – رشته بیکار؛ سخت است هیچ کاری نکردن
2014-09-26
رادیو گیک شماره ۴۴ – گجت سازان بی گجت
2014-10-07
رادیو گیک ۴۵ – حرف حق نمی شه زد
2014-12-09
رادیو گیک شماره ۴۶ – بوزون، هیگز و چیزهایی که نمی شه گفت
2014-12-23
رادیو گیک شماره ۴۷ – بلندای شب دوستان مبارک
2015-01-06
رادیو گیک شماره ۴۸ – ریشه های بی ریشه قسمت دوم
2015-02-03
رادیو گیک شماره ۴۹ – قادر مطلق
2015-03-08
رادیو گیک شماره ۵۰ – گوشه رینگ
2015-04-15
رادیو گیک شماره ۵۱ – کشتی دزدهای دریایی در اعماق دریا
2015-04-26
رادیو گیک شماره ۱۳ – دشنه
2015-05-11
رادیو گیک شماره ۵۲ – پر پرواز
2015-05-13
رادیو گیک شماره ۶۳ – بپا اچ تی ام ال نگیری
2015-06-09
رادیو گیک شماره ۵۳ – بیگ دیتا، دانشمندان داده و برگشت دایناسورها
2015-07-23
رادیو گیک شماره ۵۴ – میره به حجله شادوماد
2015-08-04
رادیو گیک شماره ۵۵ – جادی جاج کن که جاجت…
2015-09-07
رادیو شماره ۵۶ – داستان کوتاه «انسان ناخودآگاه» اثر «جی جی بالارد»
2015-10-09
رادیوگیک شماره ۵۷ – آرش آزاد
2015-11-04
رادیو گیک شماره ۵۸ – DONT REBOOT, JUST PATCH
2015-12-23
رادیو گیک شماره ۵۹ – ماشین بزن منو بکش راحتم کن!
2016-01-04
CORS_ORIGIN_WHITELIST = ( 'localhost:8080', )
2016-02-02
رادیو گیک ۶۱ – پول مجانی
2016-03-09
رادیو گیک شماره ۶۲ – در پشتی
2016-06-15
رادیو گیک شماره ۶۴ – بازگشت به دوران طلایی هکرها
2016-07-13
رادیوگیک شماره ۶۵ – اینترنت چیزها.. که به غلط بهش می گیم اشیا
2016-08-17
رادیوگیک ۶۶ – رادیو جوراب شلواری اول: آبی علیه صورتی
2016-09-13
رادیو گیک شماره ۶۷ – حرف بزن! گوش می دم و برای همیشه ضبط می کنم
2016-11-16
رادوگیک ۶۹ – داستان گیت هاب
2016-12-06
رادیو گیک شماره ۷۰ – رمزنگاری کوانتومی چینی
2017-01-11
رادیو گیک شماره ۷۱ – اعترافات یک تاثیرگذار اینستاگرامی
2017-03-08
رادیو گیک شماره ۷۲ – ریزه میزه های هدف‌مند
2017-04-12
رادیوگیک شماره ۷۳ – جوراب شلواری ۳ – پریود و پی ام اس
2017-05-25
رادیوگیک شماره ۷۴ – دری که کلید نداره
2017-07-04
رادیوگیک شماره ۷۵ – وب عمیق.. وب تاریک. به خطر لاگین کنین
2017-09-05
رادیوگیک شماره ۷۶ – پر از تقبیح
2017-10-10
رادیوگیک شماره ۷۷ – بلاک چین به یاد اشکان
2017-12-13
رادیو گیک شماره ۷۸ – جوراب شلواری ۳ – ال جی بی تی ایکس وای زی
2018-01-24
رادیو گیک شماره ۷۹ – آراش بالاخره آزاد
2018-02-14
رادیوگیک شماره ۰۸۰ – دی اند دی به احترام دوست شریف دی اند دی بازمون سام رجبی
2018-03-14
رادیوگیک شماره ۸۱ – اعتبار اجتماعی شما برای رفتن به اینترنت کافی نیست
2018-04-04
رادیوگیک شماره ۸۲ – خطر ماهی ها
2018-06-27
رادیوگیک شماره ۸۳ – جی دی پی آر – مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا
2018-07-11
رادیوگیک شماره ۸۴ – فونتت رو بپا
2018-08-22
رادیوگیک ۰۸۵ – جوراب شلواری ۰۵ – خودارضایی
2018-09-06
رادیوگیک ۸۶ – حالا یه هاهاهاهایی شده
2018-10-09
رادیوگیک ۸۷ – صورتش رو بیارین جلو
2018-12-12
رادیوگیک ۸۸ – کامپیوترهای کوانتومی، هم صفر هم یک
2019-02-13
رادیوگیک ۹۰ – وقتی تبر، مدافع حق صنوبر است
2019-05-16
رادیوگیک ۹۲ – دوست دارم می دونی
2019-06-12
رادیوگیک ۹۳ – ۵۰۵
2019-07-10
رادیوگیک ۰۹۴ – بیت کوین برای همه
2019-09-17
رادیوگیک – شماره ۹۵ – تاخیری دوبل
2019-10-15
رادیوگیک – شماره ۰۹۶ – جنگ سایبری
2020-01-07
رادیوگیک ۰۹۷ – فلسفه علم به افتخار رها
2020-02-11
رادیوگیک ۰۹۸ – پرایوسی خلوت حریم شخصی
2020-04-13
رادیوگیک ۰۹۹ – جوراب شلواری ۰۶ – فتیش
2020-05-11
رادیوگیک ۱۰۰ – جهان تغییر خواهد کرد
2020-08-19
رادیوگیک ۱۰۱ – اعترافات مارکوس هاچینز ، هکری که اینترنت را نجات داد
2020-09-02
رادیو گیک شماره ۴۳ – سرباز بدبخت مجبور وطن
2020-09-03
رادیوگیک ۰۸۹ – مصاحبه با بهمن قندچی در مورد کامپیوترهای کوانتومی
2020-09-15
رادیوگیک ۱۰۲ - جهان تغییر خواهد کرد
2020-09-21
رادیوگیک - ۱۰۳ - احمق نباشید
2020-09-28
رادیوگیک - شماره ۱۰۴ - ایکس پی تون رو افزایش بدین
2020-10-04
رادیوگیک - شماره ۱۰۵ - شکتوبرفست
2020-10-12
رادیوگیک - شماره ۱۰۶ - مرده آنست که نامش به نکویی نبرند
2020-10-19
رادیوگیک - شماره ۱۰۷ - گیرم که فلان... فشارو چه می‌کنی؟
2020-10-27
رادیوگیک - شماره ۱۰۸ - دوربین لخت کن تلگرام
2020-11-04
رادیوگیک - شماره ۱۰۹ - سرت رو بکش اونطرف
2020-11-11
رادیوگیک - شماره ۱۱۰ - بزرگترین سرقت بانک تاریخ، لازاروس علیه بانک مرکزی بنگلادش