رادیو آدمیزاد / Adamizad
Published April 24, 2021
Episodes 29

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

آدمیزاد در مورد پزشکی و علوم انسانی و رابطه ی این دو باهمه ما توی آدمیزاد در مورد موضوعاتی مختلفی که محوریتش پزشکیه به گفت و گو میشینیم و در مورد پزشکی ازجنبه های تاریخی، فلسفی، سیاسی، اجتماعی و حتی هنری و فرهنگی صحبت میکنیم

Available Episodes

No data was found

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

No data was found

Latest Episode