رادیو آزفا | Radio Azfa
Category Education
Published April 19, 2021
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

فارسی را خوب آموزش دهیم پادکست اینترنتی رادیو آزفا گفتگو دربارۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان Conversation-based podcasts about how to teach and learn Persian as a second language. Teach Persian better! رادیو آزفا در تلگرام https://t.me/azfaradio

Available Episodes

2021-01-31
پادکست اول: مهارت شنیدن
2021-02-07
پادکست دوم: آموزش دستور
2021-02-14
پادکست سوم: زبانشناسی پیکره‌ای
2021-02-21
پادکست چهارم: برنامه‌ی درسی
2021-02-28
پادکست پنجم: آموزش الکترونیکی
2021-03-07
پادکست ششم: مهارت نوشتن
2021-03-16
پادکست هفتم: آزمون‌سازی
2021-04-11
پادکست هشتم: زمان، نمود، وجه
2021-04-19
پادکست نهم: آموزش واژه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-01-31
پادکست اول: مهارت شنیدن
2021-02-07
پادکست دوم: آموزش دستور
2021-02-14
پادکست سوم: زبانشناسی پیکره‌ای
2021-02-21
پادکست چهارم: برنامه‌ی درسی
2021-02-28
پادکست پنجم: آموزش الکترونیکی
2021-03-07
پادکست ششم: مهارت نوشتن
2021-03-16
پادکست هفتم: آزمون‌سازی
2021-04-11
پادکست هشتم: زمان، نمود، وجه
2021-04-19
پادکست نهم: آموزش واژه

Latest Episode