رادیو آگرین تک
Category Science
Published April 17, 2021
Episodes 98

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

شرکت سها آگرین تک از سال 1393 با هدف فعالیت در زمینه افزودنی ها و مکمل ها، تجهیزات و مشاوره در زمینه های دامپروری و دامپزشکی با نیروهای متخصص و صاحب تجربه آغاز به فعالیت نموده است.

Available Episodes

2019-10-23
WhatsApp Audio 2019-10-23 at 13.25.03.mpeg
2019-11-04
Podcast-2Agreentech...
2019-11-19
Podcast-3 Agreentech...
2019-11-19
Podcast4Agreentech
2019-11-19
podcast 26
2019-11-23
پادکست شماره 27- اهمیت تغذیه پروتئین در گاوهای در انتظار زایش
2019-11-30
podcast28
2019-12-08
Podcast29 Agreentech___
2019-12-14
پادکست شماره 30- اهمیت رفتار خوابیدن در آسایش و تولید گاوهای شیری - رادیو آگرین تک
2019-12-21
پادکست شماره 31- عوامل موثر بر زمان خوابیدن گاوها- رادیو آگرین تک
2019-12-28
پادکست شماره 32- ارتباط بین خصوصیات مادری بر عملکرد گوساله ها - رادیو آگرین تک
2020-01-11
پادکست شماره ۳۴- استفاده از کولین در دوره انتقالی- رادیو آگرین تک
2020-01-18
پادکست شماره 35- عوامل موثر بر اسیدوز تحت حاد در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک
2020-01-25
پادکست شماره 36- چالشههای تنظیم تعادل اسید و باز در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک
2020-02-01
پادکست شماره 37- گاوهای حساس به اسیدوز تحت حاد- رادیو آگرین تک
2020-02-08
پادکست شماره 38- اندازه گیری فیبر فیزیکی موثر - رادیو آگرین تک
2020-02-15
پادکست شماره 39- اندازه گیری فیبر فیزیکی موثر- رادیو آگرین تک
2020-02-23
پادکست شملره 40- راهکارهای عملی برای کاهش اسیدوز تحت حاد- رادیو آگرین تک
2020-02-29
پادکست شماره 41-راهکارهای مدیریتی برای کاهش اسیدوز تحت حاد - رادیو آگرین تک
2020-03-29
پادکست شماره 42-تاثیر تنش حرارتی در دوره خشکی بر عملکرد بعدی گاوها- رادیو آگرین تک
2020-03-29
پادکست شماره 43- تاثیر تنش حرارتی در دوره خشکی گاوها بر عملکرد گوساله ها - رادیو آگرین تک
2020-03-29
پادکست شماره 44- چه زمانی تصمیم به حذف گاوها بگیریم- رادیو آگرین تک
2020-03-29
پادکست شماره 45- عوامل موثر بر حذف در گله های ایران- رادیو آگرین تک
2020-03-29
پادکست شماره 46- راه کارهای مبارزه با فشارهای اقتصادی در گاوداری ها- رادیو آگرین تک
2020-03-29
پادکست ویژه تحویل سال 1399- رادیو آگرین تک.MP3
2020-04-04
پادکست شماره 47- روشئ های بهبود مدیریت تغذیه ایی و پرورششی گله ها به منظور حفظ سود دامداریها- رادیو آگرین ت.mpeg
2020-04-04
پادکست شماره 48- کاهش یا حفظ تولید شیر در زمان بحران اقتصادی - رادیو آگرین تک.mpeg
2020-04-12
پادکست شماره 49- روش های افزایش مواد جامد شیر- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-04-18
پادکست شماره 50- دامداری هوشمند با کمک اینترنت اشیا- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-04-25
پادکست شماره 51- تاثیر تنش حرارتی بر رفتار گاوها- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-05-05
پادکست شماره 52- استفاده از مخمر زنده در گوساله های شیر دار- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-05-09
پادکست شماره 53- تشخیص فحلی با استفاده از تکنولوژی های جدید- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-05-17
پادکست شماره 54- اهمیت مقابله با مگس ها- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-05-30
پادکست شماره 55- اهمیت انتقال ایمنی غیر فعال در گوساله - رادیو آگرین تک.mpeg
2020-06-09
پادکست شماره 58- تاثیر استفاده از سطوح مختلف شیر خشک بر عملکرد گوساله ها - رادیو آگرین تک.mpeg
2020-06-13
پادکست شماره 59-استفاده از نشخوار برای ارزیابی بیماری های متابولیک و گوارشی- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-06-20
پادکست شماره 60- ارتباط تغییر رفتار گاوها با متریت- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-07-04
61.mpeg
2020-07-04
پادکست شماره 62- به گوساله ها در تنش حرارتی کمک کنید- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-07-11
پادکست شماره 63-آیا گوساله ها در هوای گرم به شیر بیشتر نیاز دارند- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-07-18
پادکست شماره 64- آیا افزایش مصرف شیر یا شیر خشک در گوساله¬های شیرخوار باعث کاهش رشد بعد از شیرگیری می¬شود؟- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-07-25
پادکست شماره 65- تب شیر و ارتباط آن با تغییر رفتار در گاوها- رادیو آگرین تک
2020-08-02
پادکست شماره 66- ارتباط بین تغییر رفتار و کتوز در دوره انتقال- رادیو آگرین تک
2020-08-10
پادکست شماره 67- تاثیر تغذیه مخمر زنده بر عملکرد و رفتار تغذیه ای گاوهای شیری تحت تنش حرارتی- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-08-15
پادکست شماره 68- بهبود سلامتی و عملکرد گوساله ها با استفاده از پروبیوتیک- رادیو آگرین تک
2020-08-22
پادکست شماره 69- کمبود کلسیم تحت حاد یا تب شیر در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک
2020-08-31
پادکست شماره 70- جلوگیری از کمبود کلسیم پیرامون زایش در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک
2020-09-05
پادکست شماره 71-تضمین کیفیت شیر خشک با ذخیره مناسب- رادیو آگرین تک
2020-09-12
پادکست شماره 72- نکات مثبت و منفی تغذیه شیر پاستور شده در گوساله ها- رادیو آگرین تک
2020-09-19
پادکست شماره 73- ارتباط بین ورم پستان و تنش حرارتی - رادیو آگرین تک
2020-09-27
پادکست شماره 74- توصیه های جدید در مورد سطح ایمنی غیرفعال در سطح گوساله و گله - رادیو آگرین تک
2020-10-03
پادکست شماره 75- یکنواختی در تغذیه گوساله ها - رادیو آگرین تک
2020-10-10
پادکست شماره 76- اهمیت مخلوط کردن دقیق شیرخشک - رادیو آگرین تک
2020-10-17
پادکست شماره 77- رفتار مصرف خوراک در گاوهای شیری - رادیو آگرین تک
2020-10-24
پادکست شماره 78- بهبود مصرف خوراک با مدیریت تغذیه - رادیو آگرین تک
2020-10-31
پادکست شماره 79- افزایش مصرف خوراک در گاوهای تازه‌ زا- رادیو آگرین تک
2020-11-07
پادکست شماره 80- مدت زمان نگهداری در جایگاه گاوهای تازه ‌زا - رادیو آگرین تک
2020-11-14
پادکست شماره 81- رفتار خوردن گاوها در دوره انتقال و ارتباط آن با بیماری‌ها - رادیو آگرین تک
2020-11-21
پادکست شماره 82- ارتباط رفتار ایستادن و خوابیدن با بیماری های دوره انتقال گاوها - رادیو آگرین تک
2020-11-28
پادکست شماره 83- تشخیص اسیدوز در گاوهای شیری - رادیو آگرین تک
2020-12-05
پادکست شماره 84- تاثیر سقط جنین بر تولید شیر، سلامتی و عملکرد تولیدمثلی گاوهای هلشتاین - رادیو آگرین تک
2020-12-12
پادکست شماره 85- تلقیح زود هنگام تلیسه ها می‌تواند عملکرد گله را کاهش دهد - رادیو آگرین تک
2020-12-19
پادکست شماره 86- تغذیه تلیسه ها از شیرگیری تا تلقیح - رادیو آگرین تک
2020-12-26
پادکست شماره 87- ارتباط بین تغییر نمره بدنی در دوره خشکی و بیماری ها و تولید شیر بعد از زایش - رادیو آگرین تک
2021-01-02
podcast88 agreentech
2021-01-09
podcast89 agreentech
2021-01-16
podcast90 agreentech
2021-01-23
podcast91 agreentech
2021-01-30
podcast92 agreentech
2021-02-06
podcast93 agreentech
2021-02-13
podcast94 agreentech
2021-02-20
podcast95 agreentech
2021-02-27
podcast96 agreentech
2021-03-06
podcast97 agreentech
2021-03-13
podcast98 agreentech
2021-03-24
Podcast norooz1400 agreentech
2021-03-25
AUD-20210322-WA0003
2021-03-29
PODCAST 101 Agreentech
2021-04-03
PODCAST 102 Agreentech
2021-04-10
PODCAST 103 Agreentech
2021-04-17
PODCAST 104 Agreentech
2021-04-24
PODCAST 105 Agreentech
2021-05-01
PODCAST 106 Agreentech
2021-05-08
podcast107-Agreentech-استفاده از رفتار برای شناسایی خودکار گاوهای دچار لنگش
2021-05-15
PODCAST 108 Agreentech
2021-05-22
PODCAST 109 Agreentech-اثر پروبیوتیک ها بر رشد گوساله های شیرخوار
2021-05-29
PODCAST 110 Agreentech - بررسی سیستماتیک استفاده از پروبیوتیک ها برای بهبود سلامت و بهره وری گوساله ها
2021-06-05
PODCAST 111 Agreentech
2021-06-12
Podcast 112 Agreentech-ارزیابی فعالیت دام برای بررسی سلامت گاوهای دوره انتقال
2021-06-19
Podcast 113 Agreentech-بهبود سلامت و عملکرد گاوها با کاهش التهاب پس از زایش
2021-06-26
Podcast 114 Agreentech
2021-07-03
Podcast 115 Agreentech - به حداکثر رساندن تولید چربی شیر
2021-07-03
Podcast 115 Agreentech - به حداکثر رساندن تولید چربی شیر
2021-07-10
Podcast 116 Agreentech- بهبود کیفیت شیر با مدیریت گاو خشک
2021-07-17
Podcast 117 Agreentech- پیش بینی بیماری ها در گاوهای دوره انتقال
2021-07-24
Podcast 118 Agreentech- آیا زمان خوابیدن گاوها با بیماری های رحمی ارتباط دارد؟
2021-07-31
Podcast 119 Agreentech-اهمیت بلوغ تلیسه ها
2021-08-07
Podcast 120 Agreentech- چه تعداد تلیسه نیاز دارید؟

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-23
WhatsApp Audio 2019-10-23 at 13.25.03.mpeg
2019-11-04
Podcast-2Agreentech...
2019-11-19
Podcast-3 Agreentech...
2019-11-19
Podcast4Agreentech
2019-11-19
podcast 26
2019-11-23
پادکست شماره 27- اهمیت تغذیه پروتئین در گاوهای در انتظار زایش
2019-11-30
podcast28
2019-12-08
Podcast29 Agreentech___
2019-12-14
پادکست شماره 30- اهمیت رفتار خوابیدن در آسایش و تولید گاوهای شیری - رادیو آگرین تک
2019-12-21
پادکست شماره 31- عوامل موثر بر زمان خوابیدن گاوها- رادیو آگرین تک
2019-12-28
پادکست شماره 32- ارتباط بین خصوصیات مادری بر عملکرد گوساله ها - رادیو آگرین تک
2020-01-11
پادکست شماره ۳۴- استفاده از کولین در دوره انتقالی- رادیو آگرین تک
2020-01-18
پادکست شماره 35- عوامل موثر بر اسیدوز تحت حاد در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک
2020-01-25
پادکست شماره 36- چالشههای تنظیم تعادل اسید و باز در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک
2020-02-01
پادکست شماره 37- گاوهای حساس به اسیدوز تحت حاد- رادیو آگرین تک
2020-02-08
پادکست شماره 38- اندازه گیری فیبر فیزیکی موثر - رادیو آگرین تک
2020-02-15
پادکست شماره 39- اندازه گیری فیبر فیزیکی موثر- رادیو آگرین تک
2020-02-23
پادکست شملره 40- راهکارهای عملی برای کاهش اسیدوز تحت حاد- رادیو آگرین تک
2020-02-29
پادکست شماره 41-راهکارهای مدیریتی برای کاهش اسیدوز تحت حاد - رادیو آگرین تک
2020-03-29
پادکست شماره 42-تاثیر تنش حرارتی در دوره خشکی بر عملکرد بعدی گاوها- رادیو آگرین تک
2020-03-29
پادکست شماره 43- تاثیر تنش حرارتی در دوره خشکی گاوها بر عملکرد گوساله ها - رادیو آگرین تک
2020-03-29
پادکست شماره 44- چه زمانی تصمیم به حذف گاوها بگیریم- رادیو آگرین تک
2020-03-29
پادکست شماره 45- عوامل موثر بر حذف در گله های ایران- رادیو آگرین تک
2020-03-29
پادکست شماره 46- راه کارهای مبارزه با فشارهای اقتصادی در گاوداری ها- رادیو آگرین تک
2020-03-29
پادکست ویژه تحویل سال 1399- رادیو آگرین تک.MP3
2020-04-04
پادکست شماره 47- روشئ های بهبود مدیریت تغذیه ایی و پرورششی گله ها به منظور حفظ سود دامداریها- رادیو آگرین ت.mpeg
2020-04-04
پادکست شماره 48- کاهش یا حفظ تولید شیر در زمان بحران اقتصادی - رادیو آگرین تک.mpeg
2020-04-12
پادکست شماره 49- روش های افزایش مواد جامد شیر- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-04-18
پادکست شماره 50- دامداری هوشمند با کمک اینترنت اشیا- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-04-25
پادکست شماره 51- تاثیر تنش حرارتی بر رفتار گاوها- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-05-05
پادکست شماره 52- استفاده از مخمر زنده در گوساله های شیر دار- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-05-09
پادکست شماره 53- تشخیص فحلی با استفاده از تکنولوژی های جدید- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-05-17
پادکست شماره 54- اهمیت مقابله با مگس ها- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-05-30
پادکست شماره 55- اهمیت انتقال ایمنی غیر فعال در گوساله - رادیو آگرین تک.mpeg
2020-06-09
پادکست شماره 58- تاثیر استفاده از سطوح مختلف شیر خشک بر عملکرد گوساله ها - رادیو آگرین تک.mpeg
2020-06-13
پادکست شماره 59-استفاده از نشخوار برای ارزیابی بیماری های متابولیک و گوارشی- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-06-20
پادکست شماره 60- ارتباط تغییر رفتار گاوها با متریت- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-07-04
61.mpeg
2020-07-04
پادکست شماره 62- به گوساله ها در تنش حرارتی کمک کنید- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-07-11
پادکست شماره 63-آیا گوساله ها در هوای گرم به شیر بیشتر نیاز دارند- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-07-18
پادکست شماره 64- آیا افزایش مصرف شیر یا شیر خشک در گوساله¬های شیرخوار باعث کاهش رشد بعد از شیرگیری می¬شود؟- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-07-25
پادکست شماره 65- تب شیر و ارتباط آن با تغییر رفتار در گاوها- رادیو آگرین تک
2020-08-02
پادکست شماره 66- ارتباط بین تغییر رفتار و کتوز در دوره انتقال- رادیو آگرین تک
2020-08-10
پادکست شماره 67- تاثیر تغذیه مخمر زنده بر عملکرد و رفتار تغذیه ای گاوهای شیری تحت تنش حرارتی- رادیو آگرین تک.mpeg
2020-08-15
پادکست شماره 68- بهبود سلامتی و عملکرد گوساله ها با استفاده از پروبیوتیک- رادیو آگرین تک
2020-08-22
پادکست شماره 69- کمبود کلسیم تحت حاد یا تب شیر در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک
2020-08-31
پادکست شماره 70- جلوگیری از کمبود کلسیم پیرامون زایش در گاوهای شیری- رادیو آگرین تک
2020-09-05
پادکست شماره 71-تضمین کیفیت شیر خشک با ذخیره مناسب- رادیو آگرین تک
2020-09-12
پادکست شماره 72- نکات مثبت و منفی تغذیه شیر پاستور شده در گوساله ها- رادیو آگرین تک
2020-09-19
پادکست شماره 73- ارتباط بین ورم پستان و تنش حرارتی - رادیو آگرین تک
2020-09-27
پادکست شماره 74- توصیه های جدید در مورد سطح ایمنی غیرفعال در سطح گوساله و گله - رادیو آگرین تک
2020-10-03
پادکست شماره 75- یکنواختی در تغذیه گوساله ها - رادیو آگرین تک
2020-10-10
پادکست شماره 76- اهمیت مخلوط کردن دقیق شیرخشک - رادیو آگرین تک
2020-10-17
پادکست شماره 77- رفتار مصرف خوراک در گاوهای شیری - رادیو آگرین تک
2020-10-24
پادکست شماره 78- بهبود مصرف خوراک با مدیریت تغذیه - رادیو آگرین تک
2020-10-31
پادکست شماره 79- افزایش مصرف خوراک در گاوهای تازه‌ زا- رادیو آگرین تک
2020-11-07
پادکست شماره 80- مدت زمان نگهداری در جایگاه گاوهای تازه ‌زا - رادیو آگرین تک
2020-11-14
پادکست شماره 81- رفتار خوردن گاوها در دوره انتقال و ارتباط آن با بیماری‌ها - رادیو آگرین تک
2020-11-21
پادکست شماره 82- ارتباط رفتار ایستادن و خوابیدن با بیماری های دوره انتقال گاوها - رادیو آگرین تک
2020-11-28
پادکست شماره 83- تشخیص اسیدوز در گاوهای شیری - رادیو آگرین تک
2020-12-05
پادکست شماره 84- تاثیر سقط جنین بر تولید شیر، سلامتی و عملکرد تولیدمثلی گاوهای هلشتاین - رادیو آگرین تک
2020-12-12
پادکست شماره 85- تلقیح زود هنگام تلیسه ها می‌تواند عملکرد گله را کاهش دهد - رادیو آگرین تک
2020-12-19
پادکست شماره 86- تغذیه تلیسه ها از شیرگیری تا تلقیح - رادیو آگرین تک
2020-12-26
پادکست شماره 87- ارتباط بین تغییر نمره بدنی در دوره خشکی و بیماری ها و تولید شیر بعد از زایش - رادیو آگرین تک
2021-01-02
podcast88 agreentech
2021-01-09
podcast89 agreentech
2021-01-16
podcast90 agreentech
2021-01-23
podcast91 agreentech
2021-01-30
podcast92 agreentech
2021-02-06
podcast93 agreentech
2021-02-13
podcast94 agreentech
2021-02-20
podcast95 agreentech
2021-02-27
podcast96 agreentech
2021-03-06
podcast97 agreentech
2021-03-13
podcast98 agreentech
2021-03-24
Podcast norooz1400 agreentech
2021-03-25
AUD-20210322-WA0003
2021-03-29
PODCAST 101 Agreentech
2021-04-03
PODCAST 102 Agreentech
2021-04-10
PODCAST 103 Agreentech
2021-04-17
PODCAST 104 Agreentech
2021-04-24
PODCAST 105 Agreentech
2021-05-01
PODCAST 106 Agreentech
2021-05-08
podcast107-Agreentech-استفاده از رفتار برای شناسایی خودکار گاوهای دچار لنگش
2021-05-15
PODCAST 108 Agreentech
2021-05-22
PODCAST 109 Agreentech-اثر پروبیوتیک ها بر رشد گوساله های شیرخوار
2021-05-29
PODCAST 110 Agreentech - بررسی سیستماتیک استفاده از پروبیوتیک ها برای بهبود سلامت و بهره وری گوساله ها
2021-06-05
PODCAST 111 Agreentech
2021-06-12
Podcast 112 Agreentech-ارزیابی فعالیت دام برای بررسی سلامت گاوهای دوره انتقال
2021-06-19
Podcast 113 Agreentech-بهبود سلامت و عملکرد گاوها با کاهش التهاب پس از زایش
2021-06-26
Podcast 114 Agreentech
2021-07-03
Podcast 115 Agreentech - به حداکثر رساندن تولید چربی شیر
2021-07-03
Podcast 115 Agreentech - به حداکثر رساندن تولید چربی شیر
2021-07-10
Podcast 116 Agreentech- بهبود کیفیت شیر با مدیریت گاو خشک
2021-07-17
Podcast 117 Agreentech- پیش بینی بیماری ها در گاوهای دوره انتقال
2021-07-24
Podcast 118 Agreentech- آیا زمان خوابیدن گاوها با بیماری های رحمی ارتباط دارد؟
2021-07-31
Podcast 119 Agreentech-اهمیت بلوغ تلیسه ها
2021-08-07
Podcast 120 Agreentech- چه تعداد تلیسه نیاز دارید؟

Latest Episode