رادیو آیین
Published January 8, 2021
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو آیین فرصتی برای تغییر آیین فرزند پروری در این جا خلاصه ای از مهم ترین کتاب های فرزند پروری معرفی شده در دنیا را در قالب پادکست به شما ارائه می دهیم تا آن دسته از والدین که دغدغه ی تربیت فرزند دارند اما فرصت کافی برای خواندن کتاب ها ندارند بتوانند با شنیدن پادکست ها و افزایش آگاهی خود ، روش های تربیتی خود را ارتقا بخشند من روانکاو نیستم و از تجارب و نظرات شخصی سخن نمی گویم . از طرفی هم از روی کتاب برای شما نمی خوانم. اینجا شما فقط خلاصه ی بهترین کتاب های فرزند پروری دنیا را می شنوید یادتان باشد ، تربیت کار آدمهای ترسو نیست

Available Episodes

2020-10-25
بخش اول کتاب تربیت بدون فریاد
2020-11-06
بخش دوم کتاب تربیت بدون فریاد
2020-11-20
بخش سوم کتاب تربیت بدون فریاد
2020-12-10
بخش چهارم کتاب تربیت بدون فریاد
2021-01-08
بخش اول کتاب مادر کافی
2021-03-01
بخش دوم کتاب مادر کافی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-25
بخش اول کتاب تربیت بدون فریاد
2020-11-06
بخش دوم کتاب تربیت بدون فریاد
2020-11-20
بخش سوم کتاب تربیت بدون فریاد
2020-12-10
بخش چهارم کتاب تربیت بدون فریاد
2021-01-08
بخش اول کتاب مادر کافی
2021-03-01
بخش دوم کتاب مادر کافی

Latest Episode