رادیو استقلال مالی
Category Business
Published October 18, 2020
Episodes 45

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

خلاصه صوتی بهترین کتاب‌های دنیا که در مورد پول، سرمایه‌گذاری و حال خوب پولی نوشته شده است.

Available Episodes

2019-07-10
خلاصه صوتی کتاب طرز فکر (مایندست)
2019-07-12
خلاصه صوتی کتاب سرمایه‌گذار هوشمند
2019-07-12
خلاصه کتاب تفکر کند و سریع
2019-07-18
خلاصه کتاب پدرپولدار پدر بی‌پول
2019-07-19
خلاصه کتاب در بازی پول استاد شوید
2019-07-20
خلاصه کتاب دلار و احساس
2019-07-22
خلاصه کتاب گلوله برفی (زندگینامه وارن بافت)
2019-07-29
خلاصه کتاب اشتباه‌های بزرگ (در سرمایه‌گذاری)
2019-07-29
خلاصه کتاب تو خیلی درپول درآوردن خفن هستی!
2019-07-30
خلاصه کتاب پول خود را در یک صفحه برنامه‌ریزی کنید
2019-07-31
خلاصه چندقسمتی کتاب سرمایه‌گذاری به زبان آدمیزاد
2019-08-03
کتاب صوتی هفت قسمتی سرمایه‌گذاری
2019-08-05
خلاصه کتاب ویژگی‌های دگرگون شده
2019-08-06
خلاصه کتاب پذیرش بنیادین
2019-08-08
خلاصه کتاب علم ثروتمند شدن
2019-08-10
خلاصه کتاب من به شما یاد می‌دهم تا ثروتمند شوید
2019-08-11
خلاصه کتاب عصر پروپاگاندا
2019-08-14
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 1
2019-08-15
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 2
2019-08-16
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 3
2019-08-17
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 4 یا خیمه نمایش
2019-08-18
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 5 یا چرخ و فلک
2019-08-18
خلاصه کتاب مهم‌ترین چیز
2019-08-19
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 6
2019-08-20
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 7 یا جیغ‌زن‌ها
2019-08-21
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 8 یا مرد هیپنوتیزمی
2019-08-22
خلاصه کتاب راهنمای یک زندگی خوب
2019-08-22
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 9 یا شلاق فیل
2019-08-23
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 10 یا کشتی شادی
2019-08-25
کتاب بلیت طلایی زندگی قسمت 11
2019-08-26
کتاب بلیت طلایی زندگی قسمت 12 یا تالار آینه‌ها
2019-08-27
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 13
2019-08-27
خلاصه کتاب کوچک سرمایه‌گذاری عاقلانه
2019-08-30
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 14
2019-09-01
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 15
2019-09-02
خلاصه صوتی کتاب شهامت بسیار
2019-09-05
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 16
2019-09-09
خلاصه کتاب فریب‌خورده با اتفاقات
2019-09-21
بلیت طلایی زندگی - قسمت 17 یا بندباز
2019-10-08
بلیت طلایی زندگی فصل 18
2019-10-09
بلیت طلایی زندگی فصل 19
2019-10-10
بلیت طلایی زندگی - قسمت 20
2019-10-11
بلیت طلایی زندگی قسمت 21
2019-10-12
بلیت طلایی زندگی - قسمت 22 و پایانی
2019-11-02
خلاصه صوتی کتاب میلیونر خودکار

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-07-10
خلاصه صوتی کتاب طرز فکر (مایندست)
2019-07-12
خلاصه صوتی کتاب سرمایه‌گذار هوشمند
2019-07-12
خلاصه کتاب تفکر کند و سریع
2019-07-18
خلاصه کتاب پدرپولدار پدر بی‌پول
2019-07-19
خلاصه کتاب در بازی پول استاد شوید
2019-07-20
خلاصه کتاب دلار و احساس
2019-07-22
خلاصه کتاب گلوله برفی (زندگینامه وارن بافت)
2019-07-29
خلاصه کتاب اشتباه‌های بزرگ (در سرمایه‌گذاری)
2019-07-29
خلاصه کتاب تو خیلی درپول درآوردن خفن هستی!
2019-07-30
خلاصه کتاب پول خود را در یک صفحه برنامه‌ریزی کنید
2019-07-31
خلاصه چندقسمتی کتاب سرمایه‌گذاری به زبان آدمیزاد
2019-08-03
کتاب صوتی هفت قسمتی سرمایه‌گذاری
2019-08-05
خلاصه کتاب ویژگی‌های دگرگون شده
2019-08-06
خلاصه کتاب پذیرش بنیادین
2019-08-08
خلاصه کتاب علم ثروتمند شدن
2019-08-10
خلاصه کتاب من به شما یاد می‌دهم تا ثروتمند شوید
2019-08-11
خلاصه کتاب عصر پروپاگاندا
2019-08-14
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 1
2019-08-15
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 2
2019-08-16
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 3
2019-08-17
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 4 یا خیمه نمایش
2019-08-18
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 5 یا چرخ و فلک
2019-08-18
خلاصه کتاب مهم‌ترین چیز
2019-08-19
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 6
2019-08-20
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 7 یا جیغ‌زن‌ها
2019-08-21
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 8 یا مرد هیپنوتیزمی
2019-08-22
خلاصه کتاب راهنمای یک زندگی خوب
2019-08-22
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 9 یا شلاق فیل
2019-08-23
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 10 یا کشتی شادی
2019-08-25
کتاب بلیت طلایی زندگی قسمت 11
2019-08-26
کتاب بلیت طلایی زندگی قسمت 12 یا تالار آینه‌ها
2019-08-27
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 13
2019-08-27
خلاصه کتاب کوچک سرمایه‌گذاری عاقلانه
2019-08-30
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 14
2019-09-01
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 15
2019-09-02
خلاصه صوتی کتاب شهامت بسیار
2019-09-05
کتاب صوتی بلیت طلایی زندگی - قسمت 16
2019-09-09
خلاصه کتاب فریب‌خورده با اتفاقات
2019-09-21
بلیت طلایی زندگی - قسمت 17 یا بندباز
2019-10-08
بلیت طلایی زندگی فصل 18
2019-10-09
بلیت طلایی زندگی فصل 19
2019-10-10
بلیت طلایی زندگی - قسمت 20
2019-10-11
بلیت طلایی زندگی قسمت 21
2019-10-12
بلیت طلایی زندگی - قسمت 22 و پایانی
2019-11-02
خلاصه صوتی کتاب میلیونر خودکار

Latest Episode