رادیو ایرانمهر
Category Fiction
Published October 28, 2020
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بعضی از داستان ها زندگی ما رو نجات می دن، غافلگيرمون می كنن، یا مثه آینه ای جادویی دنیای درون مون رو به خودمون نشون می دن. در رادیو ایرانمهر داستان های آينه وار می‌شنويد داستان، داستان صوتی، پادکست، قصه، قصه گویی، شعر، شعرخوانی، درسگفتار، زندگی، تاریخ، ادبیات، روانشناسی، داستان نویسی، داستان خوانی، کتاب، کتاب صوتی، کتاب ، ایران، حافظ، گویا، گفتار، جستار، حافظ خوانی خصوصی، تاریخ ایران، کوروش،

Available Episodes

2019-08-17
اولین سکه
2019-08-31
حافظ از درون و برون
2020-06-23
مرز دزدی و اقتباس و خودفروشی
2020-06-29
تاج
2020-10-21
زندگی کوروش . بخش اول
2020-10-21
زندگی کوروش . بخش دوم
2020-10-21
زندگی کوروش. بخش سوم
2020-10-21
زندگی کوروش. بخش چهارم
2020-10-25
زندگی کوروش. بخش پنجم
2020-10-25
زندگی کوروش . بخش ششم
2020-10-28
زندگی کوروش. بخش هفتم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-08-17
اولین سکه
2019-08-31
حافظ از درون و برون
2020-06-23
مرز دزدی و اقتباس و خودفروشی
2020-06-29
تاج
2020-10-21
زندگی کوروش . بخش اول
2020-10-21
زندگی کوروش . بخش دوم
2020-10-21
زندگی کوروش. بخش سوم
2020-10-21
زندگی کوروش. بخش چهارم
2020-10-25
زندگی کوروش. بخش پنجم
2020-10-25
زندگی کوروش . بخش ششم
2020-10-28
زندگی کوروش. بخش هفتم

Latest Episode