رادیو بورژوا
Category Education
Published March 16, 2021
Episodes 12

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بورژوا یک مجله روشنفکری است که بیشتر به فلسفه (حقوق، علم، اخلاق، سیاست)، تاریخ اندیشه، معرفت اقتصادی، و نوآوری های روز می‌پردازد. در رادیوبورژوا، نسخه صوتی گفتگوها و مقالات وبسایت بورژوا را دنبال کنید.

Available Episodes

2021-03-16
پوپولیسم و جریانهای جدید سیاسی
2021-02-05
انسان در مقابل دولت
2021-02-01
هوش مصنوعی و شغل‌های آینده، قسمت دوم
2021-01-31
هوش مصنوعی و شغل‌های آینده، قسمت اول
2021-01-16
بیتکوین؛ تکنولوژی، تاریخچه، آینده
2021-01-15
از عادات اتمی تا ورزش‌های بورژوایی
2021-01-14
استیضاح ترامپ و آزادی بیان
2021-01-08
انتقال قدرت و حاکمیت قانون؛ گفتگو راجع به اشغال و غارت کنگره امریکا توسط طرفداران ترامپ
2021-01-07
آداب دیکتاتوری: کیش شخصیت در قرن بیستم
2018-02-24
کریپتوکارنسی
2017-07-02
انحصار
2017-06-27
سرآغاز

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-03-16
پوپولیسم و جریانهای جدید سیاسی
2021-02-05
انسان در مقابل دولت
2021-02-01
هوش مصنوعی و شغل‌های آینده، قسمت دوم
2021-01-31
هوش مصنوعی و شغل‌های آینده، قسمت اول
2021-01-16
بیتکوین؛ تکنولوژی، تاریخچه، آینده
2021-01-15
از عادات اتمی تا ورزش‌های بورژوایی
2021-01-14
استیضاح ترامپ و آزادی بیان
2021-01-08
انتقال قدرت و حاکمیت قانون؛ گفتگو راجع به اشغال و غارت کنگره امریکا توسط طرفداران ترامپ
2021-01-07
آداب دیکتاتوری: کیش شخصیت در قرن بیستم
2018-02-24
کریپتوکارنسی
2017-07-02
انحصار
2017-06-27
سرآغاز

Latest Episode