رادیو ترسیم پادکست معماری tarsim
Category Arts
Published November 14, 2020
Episodes 20

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سلام من مرتضی محمدخانی هستم. در رادیو ترسیم میخوام در رابطه با متریالهای مورد استفاده در معماری ساختمان و طراحی داخلی وجزییات دکوراسیون و هزینه هاشون و موارد اجرایی ساختمان صحبت کنم

Available Episodes

2019-12-11
هزینه بازسازی. ترسیم. اپیزود اول
2019-12-11
ترسیم. هزینه های بازسازی. قسمت اول. بخش اول. کابینت
2019-12-12
ترسیم. هزینه های بازسازی. قسمت اول. بخش دوم. کابینت ممبران
2019-12-17
رادیو معماری ترسیم. هزینه های بازسازی. قسمت اول. بخش سوم. صفحه های روی کابینت
2019-12-27
رادیو معماری ترسیم. هزینه های بازسازی. قسمت اول. بخش آخر. کابینت های رنگ شده
2020-01-01
رادیو معماری ترسیم. اپیزود ششم. قراردادهای بازسازی
2020-01-08
رادیو معماری ترسیم. اپیزود هفتم. چطور وارد این شغل شدم!؟
2020-01-15
رادیو معماری ترسیم. اپیزود هشتم. کناف و رابیتس، تفاوت ها و معایب و مزایا
2020-01-23
رادیو معماری ترسیم. اپیزود نهم. هزینه هایی که معمولا تو برآوردها فراموش میشن!
2020-02-01
رادیو معماری ترسیم. اپیزود دهم. روشهایی برای ارائه دقیق تر برآوردهای هزینه و زمان در کار بازسازی
2020-02-11
پیش بینی ترندها(مد ها) ی دکوراسیون داخلی خانه ها در سال ۲۰۲۰ توسط طراحان داخلی حرفه ای. خلاصه مقاله
2020-02-21
دوازده. استانداردهای طراحی کابینت.
2020-03-08
سیزده. نکاتی در طراحی کابینت
2020-03-24
چهارده. مراحل انجام عملیات بازسازی و دکوراسیون
2020-03-30
پانزدهم. رنگ در معماری و دکوراسیون (خلاصه مقاله)
2020-05-11
شانزدهم. رنگ در معماری و دکوراسیون (خلاصه مقاله) بخش دوم
2020-08-04
هفدهم. رنگ در معماری و دکوراسیون. قسمت سوم ( آخر). خلاصه مقاله
2020-10-17
هجدهم. چهارده سبک طراحی داخلی. قسمت یک از دو
2020-11-01
نوزدهم. چهارده سبک طراحی داخلی. قسمت دو از دو
2020-11-14
بیستم. پادکست ترسیم. چطور وارد شغل بازسازی بشیم؟

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-12-11
هزینه بازسازی. ترسیم. اپیزود اول
2019-12-11
ترسیم. هزینه های بازسازی. قسمت اول. بخش اول. کابینت
2019-12-12
ترسیم. هزینه های بازسازی. قسمت اول. بخش دوم. کابینت ممبران
2019-12-17
رادیو معماری ترسیم. هزینه های بازسازی. قسمت اول. بخش سوم. صفحه های روی کابینت
2019-12-27
رادیو معماری ترسیم. هزینه های بازسازی. قسمت اول. بخش آخر. کابینت های رنگ شده
2020-01-01
رادیو معماری ترسیم. اپیزود ششم. قراردادهای بازسازی
2020-01-08
رادیو معماری ترسیم. اپیزود هفتم. چطور وارد این شغل شدم!؟
2020-01-15
رادیو معماری ترسیم. اپیزود هشتم. کناف و رابیتس، تفاوت ها و معایب و مزایا
2020-01-23
رادیو معماری ترسیم. اپیزود نهم. هزینه هایی که معمولا تو برآوردها فراموش میشن!
2020-02-01
رادیو معماری ترسیم. اپیزود دهم. روشهایی برای ارائه دقیق تر برآوردهای هزینه و زمان در کار بازسازی
2020-02-11
پیش بینی ترندها(مد ها) ی دکوراسیون داخلی خانه ها در سال ۲۰۲۰ توسط طراحان داخلی حرفه ای. خلاصه مقاله
2020-02-21
دوازده. استانداردهای طراحی کابینت.
2020-03-08
سیزده. نکاتی در طراحی کابینت
2020-03-24
چهارده. مراحل انجام عملیات بازسازی و دکوراسیون
2020-03-30
پانزدهم. رنگ در معماری و دکوراسیون (خلاصه مقاله)
2020-05-11
شانزدهم. رنگ در معماری و دکوراسیون (خلاصه مقاله) بخش دوم
2020-08-04
هفدهم. رنگ در معماری و دکوراسیون. قسمت سوم ( آخر). خلاصه مقاله
2020-10-17
هجدهم. چهارده سبک طراحی داخلی. قسمت یک از دو
2020-11-01
نوزدهم. چهارده سبک طراحی داخلی. قسمت دو از دو
2020-11-14
بیستم. پادکست ترسیم. چطور وارد شغل بازسازی بشیم؟

Latest Episode