رادیو ترنم ... کاری از اعضای انجمن ام اس البرز
Category Arts
Published May 26, 2021
Episodes 73

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست شعر و دکلمه های ادبی

Available Episodes

2021-01-26
زندگی / دلارام کمالی نژاد
2021-01-26
زمانش که برسد / دلارام کمالی نژاد
2021-01-26
برخورد / اشکان پراذران
2021-01-29
گفتن / علینا
2021-01-29
من نباشم / علینا
2021-01-31
زیبایی / دلارام کمالی نژاد
2021-02-01
مادرانه / مهشید بحری
2021-02-01
آسمان می داند / جلال پراذران
2021-02-01
زن / پروین نارویی
2021-02-02
هیچی / علینا
2021-02-02
قله ها و دره ها ۱ / پروین نارویی
2021-02-03
قله ها و دره ها ۲ / پروین نارویی
2021-02-04
مادر / پوریا یگانی
2021-02-04
قله ها و دره ها ۳ / پروین نارویی
2021-02-05
قله ها و دره ها ۴ / پروین نارویی
2021-02-06
امروز هم گذشت / جلال پراذران
2021-02-07
قله ها و دره ها ۵ / پروین نارویی
2021-02-08
قله ها و دره ها ۶ / پروین نارویی
2021-02-08
دست سوم / پروین نارویی
2021-02-08
شعر مریم / پروین نارویی
2021-02-08
قله ها و دره ها ۷ / پروین نارویی
2021-02-08
خستگی زمین / پوریا یگانی
2021-02-09
قله ها و دره ها ۸ / پروین نارویی
2021-02-09
نمایش رادیویی آن شب / پروین نارویی
2021-02-10
هنوز زود است / جلال پراذران
2021-02-10
این روزها / پوریا یگانی
2021-02-11
دنیای من / زهرا حیدر بیگی
2021-02-11
دوستت دارم / جلال پراذران
2021-02-11
قله ها و دره ها ۹ / پروین نارویی
2021-02-11
یادگاری / دلارام کمالی نژاد
2021-02-13
دکلمه شعر کوچه / زهرا حیدر بیگی
2021-02-13
دکلمه شعر چشم در را / زهرا حیدر بیگی
2021-02-13
دلدادگی / زهرا حیدر بیگی
2021-02-15
دلم تغییر می خواهد / زهرا حیدر بیگی
2021-02-15
تو خوب بمان / زهرا حیدر بیگی
2021-02-15
قله ها و دره ها ۱۰ / پروین نارویی
2021-02-17
قله ها و دره ها ۱۱ / پروین نارویی
2021-02-18
آرزوی سفید / پوریا یگانی
2021-02-19
قله ها و دره ها ۱۲ / پروین نارویی
2021-02-21
گاهی اوقات / پروین نارویی
2021-02-21
گاهی آدم باید / علینا
2021-02-21
قله ها و دره ها ۱۳ / پروین نارویی
2021-02-23
شعر پدر / خزان غواصی اقدم
2021-02-24
همجوار / جلال پراذران
2021-02-25
شعر پدر / پروین نارویی
2021-02-25
زندگی / دلارام کمالی نژاد
2021-02-28
پند مولانا / دلارام کمالی نژاد
2021-02-28
می خواهم خیال کنم / دلارام کمالی نژاد
2021-02-28
قله ها و دره ها ۱۴ / پروین نارویی
2021-03-02
حسرت / خزان غواصی اقدم
2021-03-02
اسفند / پوریا یگانی
2021-03-03
قله ها و دره ها ۱۵ / پروین نارویی
2021-03-06
قله ها و دره ها ۱۶ / پروین نارویی
2021-03-06
مثلها و قصه هایشان ۱ / پروین نارویی
2021-03-07
شعر آوار خیال / خزان غواصی اقدم
2021-03-08
مثلها و قصه هایشان ۲ / پروین نارویی
2021-03-09
مثلها و قصه هایشان ۳ / پروین نارویی
2021-03-09
قله ها و دره ها ۱۷ / پروین نارویی
2021-03-12
بهار / یادداشت ادبی با صدای زهرا حیدر بیگی
2021-03-24
یک نفر هنوز / خزان غواصی اقدم
2021-03-28
دخترم / خزان غواصی اقدم
2021-03-30
فراموشی / خزان غواصی اقدم
2021-04-01
کودک من / خزان غواصی اقدم
2021-04-06
خزان غواصی اقدم / دیده بگشا
2021-04-15
روشنا / خزان غواصی اقدم
2021-04-19
بعد از تو / علینا
2021-04-25
امتداد بی پایان / خزان غواصی اقدم
2021-05-05
زهرا حیدر بیگی / خدایا رهایمان کن
2021-05-09
خزان غواصی اقدم / طالع نحس
2021-05-17
مثلها و قصه هایشان ۴ / پروین نارویی
2021-05-18
زندان / خزان غواصی اقدم
2021-05-26
عاصی / خزان غواصی اقدم
2021-06-20
جاودانه / خزان غواصی اقدم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-01-26
زندگی / دلارام کمالی نژاد
2021-01-26
زمانش که برسد / دلارام کمالی نژاد
2021-01-26
برخورد / اشکان پراذران
2021-01-29
گفتن / علینا
2021-01-29
من نباشم / علینا
2021-01-31
زیبایی / دلارام کمالی نژاد
2021-02-01
مادرانه / مهشید بحری
2021-02-01
آسمان می داند / جلال پراذران
2021-02-01
زن / پروین نارویی
2021-02-02
هیچی / علینا
2021-02-02
قله ها و دره ها ۱ / پروین نارویی
2021-02-03
قله ها و دره ها ۲ / پروین نارویی
2021-02-04
مادر / پوریا یگانی
2021-02-04
قله ها و دره ها ۳ / پروین نارویی
2021-02-05
قله ها و دره ها ۴ / پروین نارویی
2021-02-06
امروز هم گذشت / جلال پراذران
2021-02-07
قله ها و دره ها ۵ / پروین نارویی
2021-02-08
قله ها و دره ها ۶ / پروین نارویی
2021-02-08
دست سوم / پروین نارویی
2021-02-08
شعر مریم / پروین نارویی
2021-02-08
قله ها و دره ها ۷ / پروین نارویی
2021-02-08
خستگی زمین / پوریا یگانی
2021-02-09
قله ها و دره ها ۸ / پروین نارویی
2021-02-09
نمایش رادیویی آن شب / پروین نارویی
2021-02-10
هنوز زود است / جلال پراذران
2021-02-10
این روزها / پوریا یگانی
2021-02-11
دنیای من / زهرا حیدر بیگی
2021-02-11
دوستت دارم / جلال پراذران
2021-02-11
قله ها و دره ها ۹ / پروین نارویی
2021-02-11
یادگاری / دلارام کمالی نژاد
2021-02-13
دکلمه شعر کوچه / زهرا حیدر بیگی
2021-02-13
دکلمه شعر چشم در را / زهرا حیدر بیگی
2021-02-13
دلدادگی / زهرا حیدر بیگی
2021-02-15
دلم تغییر می خواهد / زهرا حیدر بیگی
2021-02-15
تو خوب بمان / زهرا حیدر بیگی
2021-02-15
قله ها و دره ها ۱۰ / پروین نارویی
2021-02-17
قله ها و دره ها ۱۱ / پروین نارویی
2021-02-18
آرزوی سفید / پوریا یگانی
2021-02-19
قله ها و دره ها ۱۲ / پروین نارویی
2021-02-21
گاهی اوقات / پروین نارویی
2021-02-21
گاهی آدم باید / علینا
2021-02-21
قله ها و دره ها ۱۳ / پروین نارویی
2021-02-23
شعر پدر / خزان غواصی اقدم
2021-02-24
همجوار / جلال پراذران
2021-02-25
شعر پدر / پروین نارویی
2021-02-25
زندگی / دلارام کمالی نژاد
2021-02-28
پند مولانا / دلارام کمالی نژاد
2021-02-28
می خواهم خیال کنم / دلارام کمالی نژاد
2021-02-28
قله ها و دره ها ۱۴ / پروین نارویی
2021-03-02
حسرت / خزان غواصی اقدم
2021-03-02
اسفند / پوریا یگانی
2021-03-03
قله ها و دره ها ۱۵ / پروین نارویی
2021-03-06
قله ها و دره ها ۱۶ / پروین نارویی
2021-03-06
مثلها و قصه هایشان ۱ / پروین نارویی
2021-03-07
شعر آوار خیال / خزان غواصی اقدم
2021-03-08
مثلها و قصه هایشان ۲ / پروین نارویی
2021-03-09
مثلها و قصه هایشان ۳ / پروین نارویی
2021-03-09
قله ها و دره ها ۱۷ / پروین نارویی
2021-03-12
بهار / یادداشت ادبی با صدای زهرا حیدر بیگی
2021-03-24
یک نفر هنوز / خزان غواصی اقدم
2021-03-28
دخترم / خزان غواصی اقدم
2021-03-30
فراموشی / خزان غواصی اقدم
2021-04-01
کودک من / خزان غواصی اقدم
2021-04-06
خزان غواصی اقدم / دیده بگشا
2021-04-15
روشنا / خزان غواصی اقدم
2021-04-19
بعد از تو / علینا
2021-04-25
امتداد بی پایان / خزان غواصی اقدم
2021-05-05
زهرا حیدر بیگی / خدایا رهایمان کن
2021-05-09
خزان غواصی اقدم / طالع نحس
2021-05-17
مثلها و قصه هایشان ۴ / پروین نارویی
2021-05-18
زندان / خزان غواصی اقدم
2021-05-26
عاصی / خزان غواصی اقدم
2021-06-20
جاودانه / خزان غواصی اقدم

Latest Episode