رادیو ترچشم - radio tarcheshm
Category Arts
Published May 21, 2019
Episodes 7

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

طنز اجتماعی در قالب روایت‌گری یه چیزی وسط اشک گریه و اشک خنده.

Available Episodes

2019-05-21
قسمت ششم: آخرین لبخند
2019-03-30
قسمت پنجم: کودتای خیابون کاخ
2019-03-30
قسمت چهارم: زلزله هشتاد میلیونی
2019-03-30
قسمت سوم: یلدای خیالی
2019-03-30
قسمت دوم: تابلوهای عاشق
2019-03-30
قسمت اول: طلای بیست و چهار عیار
2019-03-30
اپیزود صفر: نقطه صفر مرزی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-05-21
قسمت ششم: آخرین لبخند
2019-03-30
قسمت پنجم: کودتای خیابون کاخ
2019-03-30
قسمت چهارم: زلزله هشتاد میلیونی
2019-03-30
قسمت سوم: یلدای خیالی
2019-03-30
قسمت دوم: تابلوهای عاشق
2019-03-30
قسمت اول: طلای بیست و چهار عیار
2019-03-30
اپیزود صفر: نقطه صفر مرزی

Latest Episode