رادیو توسعه
Published September 6, 2019
Episodes 35

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیوتوسعه صدای پویش فکری توسعه است. اینبار داستان توسعه شهرها و کشورها از نگاه شما... همسفر ما باشید با رادیو توسعه.

Available Episodes

2019-01-19
سرزمین عاشقان، فرانسه-قسمت 1
2019-01-23
سرزمین عاشقان، فرانسه-قسمت 2
2019-01-25
سرزمین عاشقان، فرانسه-قسمت 3
2019-02-01
الفبای توسعه، کانادا-قسمت 1
2019-02-08
جغرافیای سرد; دلهای گرم، کانادا-قسمت2
2019-02-15
از سرزمین های شمالی، فنلاند-قسمت 1
2019-02-25
از سرزمین های شمالی، فنلاند-قسمت2
2019-03-01
رنگستان هزار آیین، هند-قسمت1
2019-03-08
حریر توسعه، روز جهانی زن
2019-03-15
بر کرانه اروپا، پرتغال-قسمت ۱
2019-03-22
بر کرانه اروپا، پرتغال-قسمت ۲
2019-03-29
بر کرانه اروپا، پرتغال-قسمت۳
2019-04-05
رنگستان هزار آیین، هند-قسمت۲
2019-04-13
آسمان پر باران، انگلیس-قسمت۱
2019-04-19
آسمان پر باران، انگلیس-قسمت۲
2019-04-26
خاطرات خیس، بحران سیل و کودکان
2019-05-03
با رنگ شرق به طعم غرب، کره-قسمت۱
2019-05-10
با رنگ شرق به طعم غرب، کره-قسمت۲
2019-05-17
با رنگ شرق به طعم غرب، کره-قسمت ۳
2019-05-24
موزه زنده دنیا، بلژیک
2019-05-31
رنگستان هزار آیین،هند-قسمت ۳
2019-06-07
زیر پرچم تنوع فرهنگی، مالزی-قسمت ۱
2019-06-14
زیر پرچم تنوع فرهنگی، مالزی-قسمت۲
2019-06-21
زیر پرچم تنوع فرهنگی، مالزی-قسمت۳
2019-06-28
بر فراز تاریخ تحول، آلمان-قسمت۱
2019-07-05
بر فراز تاریخ تحول، آلمان-قسمت۲
2019-07-12
برفراز تاریخ تحول، آلمان- قست۳
2019-07-19
عروس مدیترانه، لبنان
2019-07-26
بر فراز تاریخ تحول، آلمان-قسمت۴
2019-08-02
نوای دلنشین آموزش، اتریش
2019-08-09
اروپا با رنگ آسیا، مجارستان-قسمت1
2019-08-16
اروپا با رنگ آسیا، مجارستان-قسمت2
2019-08-22
افق جدید، صربستان-قسمت۱
2019-08-29
افق جدید، صربستان-قسمت2
2019-09-06
پایان فصل ۱

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-01-19
سرزمین عاشقان، فرانسه-قسمت 1
2019-01-23
سرزمین عاشقان، فرانسه-قسمت 2
2019-01-25
سرزمین عاشقان، فرانسه-قسمت 3
2019-02-01
الفبای توسعه، کانادا-قسمت 1
2019-02-08
جغرافیای سرد; دلهای گرم، کانادا-قسمت2
2019-02-15
از سرزمین های شمالی، فنلاند-قسمت 1
2019-02-25
از سرزمین های شمالی، فنلاند-قسمت2
2019-03-01
رنگستان هزار آیین، هند-قسمت1
2019-03-08
حریر توسعه، روز جهانی زن
2019-03-15
بر کرانه اروپا، پرتغال-قسمت ۱
2019-03-22
بر کرانه اروپا، پرتغال-قسمت ۲
2019-03-29
بر کرانه اروپا، پرتغال-قسمت۳
2019-04-05
رنگستان هزار آیین، هند-قسمت۲
2019-04-13
آسمان پر باران، انگلیس-قسمت۱
2019-04-19
آسمان پر باران، انگلیس-قسمت۲
2019-04-26
خاطرات خیس، بحران سیل و کودکان
2019-05-03
با رنگ شرق به طعم غرب، کره-قسمت۱
2019-05-10
با رنگ شرق به طعم غرب، کره-قسمت۲
2019-05-17
با رنگ شرق به طعم غرب، کره-قسمت ۳
2019-05-24
موزه زنده دنیا، بلژیک
2019-05-31
رنگستان هزار آیین،هند-قسمت ۳
2019-06-07
زیر پرچم تنوع فرهنگی، مالزی-قسمت ۱
2019-06-14
زیر پرچم تنوع فرهنگی، مالزی-قسمت۲
2019-06-21
زیر پرچم تنوع فرهنگی، مالزی-قسمت۳
2019-06-28
بر فراز تاریخ تحول، آلمان-قسمت۱
2019-07-05
بر فراز تاریخ تحول، آلمان-قسمت۲
2019-07-12
برفراز تاریخ تحول، آلمان- قست۳
2019-07-19
عروس مدیترانه، لبنان
2019-07-26
بر فراز تاریخ تحول، آلمان-قسمت۴
2019-08-02
نوای دلنشین آموزش، اتریش
2019-08-09
اروپا با رنگ آسیا، مجارستان-قسمت1
2019-08-16
اروپا با رنگ آسیا، مجارستان-قسمت2
2019-08-22
افق جدید، صربستان-قسمت۱
2019-08-29
افق جدید، صربستان-قسمت2
2019-09-06
پایان فصل ۱

Latest Episode