رادیو دال | Radio Daal
Category Entertainment
Published March 27, 2021
Episodes 80

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست آرش به دنبال جواب سوالاتی که دارد و یا برای شنیدن یک داستان جذاب با آدم‌های مختلف هم‌صحبت می‌شود.

Available Episodes

2017-02-02
علی و آلمان
2017-02-16
صبا، روژین و آمریکا
2017-03-05
فرناز، مهرداد و کانادا
2017-03-24
عرفان: از منچستر تا تهران
2017-04-24
آرش از سوئیس
2017-07-05
مسیح و میلان
2017-08-01
پویا و آلمان
2017-08-30
عباس و آمریکا
2017-10-05
امین، اعظم و مالزی
2017-11-23
شهرزاد و دبی
2017-12-24
پرنیان و استرالیا
2018-01-24
فرزانه از ایرلند شمالی
2018-02-24
به مقصد توکیو
2017-12-24
پرنیان و استرالیا
2018-01-24
فرزانه از ایرلند شمالی
2018-03-25
قاره دور، با علی از سیدنی
2018-02-24
به مقصد توکیو
2018-04-06
این هم جور دیگر، با حضور جادی
2018-03-25
قاره دور، با علی از سیدنی
2018-05-07
داستان یک خانواده، با شقایق از آمریکا
2018-04-06
این هم جور دیگر، با حضور جادی
2018-05-23
داستان یک خانواده، با شقایق از آمریکا؛ قسمت دوم
2018-05-07
داستان یک خانواده، با شقایق از آمریکا
2018-06-16
دوردست‌ها؛ با امیر از آفریقای جنوبی و ژاپن
2018-05-23
داستان یک خانواده، با شقایق از آمریکا؛ قسمت دوم
2018-08-25
مسافر: مرضیه از کانادا
2018-06-16
دوردست‌ها؛ با امیر از آفریقای جنوبی و ژاپن
2018-10-25
عطیه از آمریکا - بخش اول
2018-08-25
مسافر: مرضیه از کانادا
2018-10-25
عطیه از آمریکا - بخش دوم
2018-10-25
عطیه از آمریکا - بخش اول
2018-12-28
اُزی
2018-10-25
عطیه از آمریکا - بخش دوم
2019-04-16
هوشیار از پرتغال
2018-12-28
اُزی
2019-05-13
یاسمین از ایتالیا
2019-04-16
هوشیار از پرتغال
2019-06-18
راحله از کانادا
2019-05-13
یاسمین از ایتالیا
2019-07-16
رفت و برگشت با علی
2019-06-18
راحله از کانادا
2019-08-15
پدرام از نروژ
2019-07-16
رفت و برگشت با علی
2019-08-26
مهدی از الکتروبوم
2019-08-15
پدرام از نروژ
2019-09-16
دنیای چین
2019-08-26
مهدی از الکتروبوم
2019-10-07
رویای تی هزار، با محمد مدرس
2019-09-16
دنیای چین
2019-10-15
محمد در آمریکا - بخش تکمیلی
2019-10-07
رویای تی هزار، با محمد مدرس
2019-11-10
گوشه‌های عجیب و غریب اسپانیا
2019-10-15
محمد در آمریکا - بخش تکمیلی
2019-12-02
مسیر پر پیچ و خم، با قاسم از آلمان
2019-11-10
گوشه‌های عجیب و غریب اسپانیا
2019-12-02
مسیر پر پیچ و خم، با قاسم از آلمان
2020-01-18
شرق پر ماجرا، با فرناز از کره جنوبی
2020-01-18
شرق پر ماجرا، با فرناز از کره جنوبی
2020-02-22
محسن، یک حقوقی از نیویورک
2020-02-22
محسن، یک حقوقی از نیویورک
2020-03-21
ویو از اجنبی، وحیده از لهستان
2020-03-21
ویو از اجنبی، وحیده از لهستان
2020-04-18
شفق شمالی، با سپهر از فنلاند
2020-04-18
شفق شمالی، با سپهر از فنلاند
2020-06-07
دیاسپوران، با دنیز از نیویورک
2020-06-07
دیاسپوران، با دنیز از نیویورک
2020-07-25
به من بگو چرا؟ با حامد از ایران
2020-07-25
به من بگو چرا؟ با حامد از ایران
2020-08-22
سرزمین دورافتاده، با فائقه از نیوزیلند
2020-08-22
سرزمین دورافتاده، با فائقه از نیوزیلند
2020-10-20
کاپیتان، با مهدی از آلمان
2020-10-20
کاپیتان، با مهدی از آلمان
2020-12-05
مهمان پاریسی، با سینا از فرانسه
2020-12-05
مهمان پاریسی، با سینا از فرانسه
2021-01-22
سفر پشت سفر، با سینا از سوئد
2021-01-22
سفر پشت سفر، با سینا از سوئد
2021-03-27
The Backpacker, with Aaron from The Netherlands
2021-03-27
The Backpacker, with Aaron from The Netherlands
2021-05-22
سخت و آسان، با مرضیه از بلژیک
2021-06-26
سفرهای استادی، با وهاب از تایوان

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2017-02-02
علی و آلمان
2017-02-16
صبا، روژین و آمریکا
2017-03-05
فرناز، مهرداد و کانادا
2017-03-24
عرفان: از منچستر تا تهران
2017-04-24
آرش از سوئیس
2017-07-05
مسیح و میلان
2017-08-01
پویا و آلمان
2017-08-30
عباس و آمریکا
2017-10-05
امین، اعظم و مالزی
2017-11-23
شهرزاد و دبی
2017-12-24
پرنیان و استرالیا
2018-01-24
فرزانه از ایرلند شمالی
2018-02-24
به مقصد توکیو
2017-12-24
پرنیان و استرالیا
2018-01-24
فرزانه از ایرلند شمالی
2018-03-25
قاره دور، با علی از سیدنی
2018-02-24
به مقصد توکیو
2018-04-06
این هم جور دیگر، با حضور جادی
2018-03-25
قاره دور، با علی از سیدنی
2018-05-07
داستان یک خانواده، با شقایق از آمریکا
2018-04-06
این هم جور دیگر، با حضور جادی
2018-05-23
داستان یک خانواده، با شقایق از آمریکا؛ قسمت دوم
2018-05-07
داستان یک خانواده، با شقایق از آمریکا
2018-06-16
دوردست‌ها؛ با امیر از آفریقای جنوبی و ژاپن
2018-05-23
داستان یک خانواده، با شقایق از آمریکا؛ قسمت دوم
2018-08-25
مسافر: مرضیه از کانادا
2018-06-16
دوردست‌ها؛ با امیر از آفریقای جنوبی و ژاپن
2018-10-25
عطیه از آمریکا - بخش اول
2018-08-25
مسافر: مرضیه از کانادا
2018-10-25
عطیه از آمریکا - بخش دوم
2018-10-25
عطیه از آمریکا - بخش اول
2018-12-28
اُزی
2018-10-25
عطیه از آمریکا - بخش دوم
2019-04-16
هوشیار از پرتغال
2018-12-28
اُزی
2019-05-13
یاسمین از ایتالیا
2019-04-16
هوشیار از پرتغال
2019-06-18
راحله از کانادا
2019-05-13
یاسمین از ایتالیا
2019-07-16
رفت و برگشت با علی
2019-06-18
راحله از کانادا
2019-08-15
پدرام از نروژ
2019-07-16
رفت و برگشت با علی
2019-08-26
مهدی از الکتروبوم
2019-08-15
پدرام از نروژ
2019-09-16
دنیای چین
2019-08-26
مهدی از الکتروبوم
2019-10-07
رویای تی هزار، با محمد مدرس
2019-09-16
دنیای چین
2019-10-15
محمد در آمریکا - بخش تکمیلی
2019-10-07
رویای تی هزار، با محمد مدرس
2019-11-10
گوشه‌های عجیب و غریب اسپانیا
2019-10-15
محمد در آمریکا - بخش تکمیلی
2019-12-02
مسیر پر پیچ و خم، با قاسم از آلمان
2019-11-10
گوشه‌های عجیب و غریب اسپانیا
2019-12-02
مسیر پر پیچ و خم، با قاسم از آلمان
2020-01-18
شرق پر ماجرا، با فرناز از کره جنوبی
2020-01-18
شرق پر ماجرا، با فرناز از کره جنوبی
2020-02-22
محسن، یک حقوقی از نیویورک
2020-02-22
محسن، یک حقوقی از نیویورک
2020-03-21
ویو از اجنبی، وحیده از لهستان
2020-03-21
ویو از اجنبی، وحیده از لهستان
2020-04-18
شفق شمالی، با سپهر از فنلاند
2020-04-18
شفق شمالی، با سپهر از فنلاند
2020-06-07
دیاسپوران، با دنیز از نیویورک
2020-06-07
دیاسپوران، با دنیز از نیویورک
2020-07-25
به من بگو چرا؟ با حامد از ایران
2020-07-25
به من بگو چرا؟ با حامد از ایران
2020-08-22
سرزمین دورافتاده، با فائقه از نیوزیلند
2020-08-22
سرزمین دورافتاده، با فائقه از نیوزیلند
2020-10-20
کاپیتان، با مهدی از آلمان
2020-10-20
کاپیتان، با مهدی از آلمان
2020-12-05
مهمان پاریسی، با سینا از فرانسه
2020-12-05
مهمان پاریسی، با سینا از فرانسه
2021-01-22
سفر پشت سفر، با سینا از سوئد
2021-01-22
سفر پشت سفر، با سینا از سوئد
2021-03-27
The Backpacker, with Aaron from The Netherlands
2021-03-27
The Backpacker, with Aaron from The Netherlands
2021-05-22
سخت و آسان، با مرضیه از بلژیک
2021-06-26
سفرهای استادی، با وهاب از تایوان

Latest Episode