رادیو رادیان | Radio Radian
Category Science
Published April 25, 2021
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو رادیان، رادیویی از جنس ریاضیات. ما رو میتونید در کست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای و انکر رادیو رادیان دنبال کنید. صاحب امتیاز: انجمن علمی ریاضی دانشگاه خواجه نصیر Telegram Channel: t.me/Radio_Radian , Instagram: instagram.com/Radio_Radian

Available Episodes

2021-03-22
اپیزود صفر - رویش
2021-04-25
اپیزود اول - سنجه
2021-05-12
اپیزود ویژه - دختر جبر
2021-05-18
اپیزود ویژه - خورشید هندسه
2021-07-24
اپیزود دوم - شماره

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-03-22
اپیزود صفر - رویش
2021-04-25
اپیزود اول - سنجه
2021-05-12
اپیزود ویژه - دختر جبر
2021-05-18
اپیزود ویژه - خورشید هندسه
2021-07-24
اپیزود دوم - شماره

Latest Episode