رادیو روغن حبه‌ی انگور
Category Music
Published June 4, 2017
Episodes 68

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

یک پادکست آنلاین فارسی‌زبان متمرکز بر موسیقی و ادبیات ایران و جهان | پراعتبارترین پادکست فارسی‌زبان در سال ۲۰۱۶ به انتخاب پادکست‌چارت | به سردبیری هایده‌ی رئیس‌زاده و تهیه‌کنندگی فواد خاک‌نژاد

Available Episodes

2015-08-23
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت اول
2015-08-24
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت دوم
2015-08-24
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت سوم
2015-08-24
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت چهارم
2015-08-24
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت پنجم
2015-08-24
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت ششم
2015-08-24
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت هفتم
2015-08-24
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت هشتم
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت نهم
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت دهم
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت یازدهم / پاییز
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / شنگول، منگول، روغن حبه‌ی انگور
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / با طعم فلفل‌سیاه هندی
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / جاده‌های خوب
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / با طعم تو
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت هجدهم / نوروز ۹۲
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت نوزدهم / اولین سال‌گرد
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / با طعم بالکان
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / برای تهران، با عشق و نفرت
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / ۳۶۵ برگ نخوانده
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / نسخه‌ی صوتی کتاب تمام روباه‌های جهان اهلی من‌اند
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / منتخب ویژه‌برنامه‌ی شب یلدا ۹۳
2015-08-27
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل دوم / قسمت اول / فروردین ۹۴
2015-08-27
رادیو روغن حبه‌ی انگور / با طعم ماکوندو / فصل دوم / قسمت دوم / خرداد ۹۴
2015-08-30
رادیو روغن حبه‌ی انگور / بستنی‌فروش‌های دوره‌گرد / فصل اول
2015-08-31
رادیو روغن حبه‌ی انگور / سالگرد دوم / مرداد ۹۳
2015-10-17
رادیو روغن حبه‌ی انگور با طعم پاییز در خیابان انقلاب (پاییز ۹۴)
2016-01-13
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل دوم / کمی تلخ‌تر از همیشه
2016-02-01
تیزر صوتی کتاب صوتی و دیجیتال «می‌دانم که فقط می‌روی خرید کنی»ه
2016-02-16
روغن حبه‌ی انگور | فصل دوم | قسمت ۵ | کاش این‌جا بودی
2016-04-08
تو ژوکوند بودی، رادیو روغن حبه‌ی انگور / فروردین ۹۵
2016-07-07
رادیو روغن حبه‌ی انگور | فصل اول | بی‌هیچ خنده‌ای
2016-12-22
شبِ یک، شبِ دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش اول
2016-12-22
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش دوم
2016-12-22
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش سوم
2016-12-22
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش چهارم
2016-12-22
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش پنجم
2016-12-22
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش ششم
2016-12-22
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش هفتم
2016-12-22
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش هشتم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش نهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش دهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش یازدهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش دوازدهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش سیزدهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش چهاردهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش پانزدهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش شانزدهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش هفدهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش هجدهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش نوزدهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش بیستم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش بیست و یکم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش بیست و دوم -(پایانی)
2017-02-16
رادیو روغن حبه‌ی انگور/ فصل سوم/ قسمت اول/ «سووشون» بهمن ۹۵
2017-03-22
مریم پالیزبان و فواد خاک‌نژاد | ۱۱ سال پیش | نوروز ۸۵
2017-05-09
مستند صوتی «بازیِ گوش» قسمت اول: چند روایت از شکل‌گیری هرمس
2017-05-10
مستند صوتیِ «بازیِ گوش» قسمت دوم: هرمس، هرمز یا پیام‌آور خدایان
2017-05-10
مستند صوتی «بازیِ گوش» قسمت سوم: با حسین علیزاده
2017-05-10
مستند صوتی «بازیِ گوش» قسمت چهارم: چهارگاه کلاسیکال
2017-05-10
مستندصوتی «بازیِ گوش» قسمت پنجم: چهار روایت
2017-05-14
سریال صوتی مستند «بازیِ گوش» قسمت ششم: با علیرضا مشایخی
2017-05-16
سریال صوتی مستند: «بازیِ گوش» قسمت هفتم
2017-05-20
مستند صوتی «بازیِ گوش» قسمت هشتم: در جستجوی نواحی
2017-05-29
مستند صوتی «بازیِ گوش» قسمت نهم: با پیمان یزدانیان
2017-05-29
مستند صوتی «بازیِ گوش» قسمت دهم: تجربه‌ی موسیقی تجربی
2017-05-29
مستند صوتی «بازیِ گوش» قسمت یازدهم: در باب تلفیق
2017-06-04
مستند صوتی «بازیِ گوش» اپیزود دوازدهم: صحنه‌ی موسیقی معاصر

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2015-08-23
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت اول
2015-08-24
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت دوم
2015-08-24
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت سوم
2015-08-24
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت چهارم
2015-08-24
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت پنجم
2015-08-24
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت ششم
2015-08-24
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت هفتم
2015-08-24
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت هشتم
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت نهم
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت دهم
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت یازدهم / پاییز
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / شنگول، منگول، روغن حبه‌ی انگور
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / با طعم فلفل‌سیاه هندی
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / جاده‌های خوب
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / با طعم تو
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت هجدهم / نوروز ۹۲
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / قسمت نوزدهم / اولین سال‌گرد
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / با طعم بالکان
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / برای تهران، با عشق و نفرت
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / ۳۶۵ برگ نخوانده
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / نسخه‌ی صوتی کتاب تمام روباه‌های جهان اهلی من‌اند
2015-08-25
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل اول / منتخب ویژه‌برنامه‌ی شب یلدا ۹۳
2015-08-27
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل دوم / قسمت اول / فروردین ۹۴
2015-08-27
رادیو روغن حبه‌ی انگور / با طعم ماکوندو / فصل دوم / قسمت دوم / خرداد ۹۴
2015-08-30
رادیو روغن حبه‌ی انگور / بستنی‌فروش‌های دوره‌گرد / فصل اول
2015-08-31
رادیو روغن حبه‌ی انگور / سالگرد دوم / مرداد ۹۳
2015-10-17
رادیو روغن حبه‌ی انگور با طعم پاییز در خیابان انقلاب (پاییز ۹۴)
2016-01-13
رادیو روغن حبه‌ی انگور / فصل دوم / کمی تلخ‌تر از همیشه
2016-02-01
تیزر صوتی کتاب صوتی و دیجیتال «می‌دانم که فقط می‌روی خرید کنی»ه
2016-02-16
روغن حبه‌ی انگور | فصل دوم | قسمت ۵ | کاش این‌جا بودی
2016-04-08
تو ژوکوند بودی، رادیو روغن حبه‌ی انگور / فروردین ۹۵
2016-07-07
رادیو روغن حبه‌ی انگور | فصل اول | بی‌هیچ خنده‌ای
2016-12-22
شبِ یک، شبِ دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش اول
2016-12-22
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش دوم
2016-12-22
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش سوم
2016-12-22
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش چهارم
2016-12-22
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش پنجم
2016-12-22
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش ششم
2016-12-22
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش هفتم
2016-12-22
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش هشتم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش نهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش دهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش یازدهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش دوازدهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش سیزدهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش چهاردهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش پانزدهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش شانزدهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش هفدهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش هجدهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش نوزدهم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش بیستم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش بیست و یکم
2016-12-23
شب یک، شب دو | بهمن فرسی | اجرای فواد خاک‌نژاد | بخش بیست و دوم -(پایانی)
2017-02-16
رادیو روغن حبه‌ی انگور/ فصل سوم/ قسمت اول/ «سووشون» بهمن ۹۵
2017-03-22
مریم پالیزبان و فواد خاک‌نژاد | ۱۱ سال پیش | نوروز ۸۵
2017-05-09
مستند صوتی «بازیِ گوش» قسمت اول: چند روایت از شکل‌گیری هرمس
2017-05-10
مستند صوتیِ «بازیِ گوش» قسمت دوم: هرمس، هرمز یا پیام‌آور خدایان
2017-05-10
مستند صوتی «بازیِ گوش» قسمت سوم: با حسین علیزاده
2017-05-10
مستند صوتی «بازیِ گوش» قسمت چهارم: چهارگاه کلاسیکال
2017-05-10
مستندصوتی «بازیِ گوش» قسمت پنجم: چهار روایت
2017-05-14
سریال صوتی مستند «بازیِ گوش» قسمت ششم: با علیرضا مشایخی
2017-05-16
سریال صوتی مستند: «بازیِ گوش» قسمت هفتم
2017-05-20
مستند صوتی «بازیِ گوش» قسمت هشتم: در جستجوی نواحی
2017-05-29
مستند صوتی «بازیِ گوش» قسمت نهم: با پیمان یزدانیان
2017-05-29
مستند صوتی «بازیِ گوش» قسمت دهم: تجربه‌ی موسیقی تجربی
2017-05-29
مستند صوتی «بازیِ گوش» قسمت یازدهم: در باب تلفیق
2017-06-04
مستند صوتی «بازیِ گوش» اپیزود دوازدهم: صحنه‌ی موسیقی معاصر

Latest Episode