رادیو رَندوم - گفت‌و‌گو در قرنطینه
Category Arts
Published March 2, 2021
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این کانال از رادیو رندوم به گفت‌و‌گو می‌نشینیم. موضوعات مختلفی همچون تئاتر، ادبیات،‌ نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی، بازیگری، شعر، زندگی در قرنطینه و تجارب شخصی و داستانها و خاطره ها از جمله مواردی هستند که در این گفت‌و‌گوها مورد بحث قرار میگیرند

Available Episodes

2020-11-14
گفت‌و‌گو با احسان سلامی در رادیو رندوم - پیش‌درآمد
2020-11-14
گفت‌و‌گو با احسان سلامی در رادیو رندوم - پیش‌درآمد
2020-11-14
گفت‌و‌گو با احسان سلامی در رادیو رندوم - بخش نخست
2020-11-24
گفت‌و‌گو با احسان سلامی در رادیو رندوم - بخش دوم
2021-01-03
گفت‌و‌گو با احسان سلامی در رادیو رندوم - بخش سوم
2021-03-02
گفت‌و‌گو با احسان سلامی در رادیو رندوم - بخش چهارم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-11-14
گفت‌و‌گو با احسان سلامی در رادیو رندوم - پیش‌درآمد
2020-11-14
گفت‌و‌گو با احسان سلامی در رادیو رندوم - پیش‌درآمد
2020-11-14
گفت‌و‌گو با احسان سلامی در رادیو رندوم - بخش نخست
2020-11-24
گفت‌و‌گو با احسان سلامی در رادیو رندوم - بخش دوم
2021-01-03
گفت‌و‌گو با احسان سلامی در رادیو رندوم - بخش سوم
2021-03-02
گفت‌و‌گو با احسان سلامی در رادیو رندوم - بخش چهارم

Latest Episode