رادیو ری وی یو
Category Music
Published August 24, 2020
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو ری‌وی‌یو پادکستی با محوریت موسیقی که در پاییز ١٣٩٣ آغاز به کار کرد و در مدت یک سال در فصل اول خود سی برنامه تولید و منتشر کرد. در روزهایی که اقبال از پادکست و آشنایی عمومی با این مدیوم بسیار اندک بود، رادیو ری‌وی‌یو در کنار چند پادکست دیگه از انگشت شمار پادکست فارسی زبان بود و به دلیل عدم وجود هیچ کدام از اپلیکیشن‌های پادکست گیری که امروز به راحتی در دسترس هست؛امکان نشر و معرفی بسیار سخت و محدود به فیس‌بوکی می‌شد که هنوز فیلتر نشده بود. از روزهایی صحبت می‌کنیم که حداکثر زمان ممکن برای آپلود ویدیو

Available Episodes

2020-08-06
#002 - ABBA _ Radio Review
2020-08-09
#003 - Simon & Garfunkel _ Radio Review
2020-08-11
#001 - The Beatles _ Radio Review
2020-08-11
#006 - Queen [LP] _ Radio Review
2020-08-11
#007 - God Save the Queen [EP] _ Radio Review
2020-08-11
#008 - Black Sabbath [LP] _ Radio Review
2020-08-11
#009 - Gods Made Heavy Metal [EP] _ Radio Review
2020-08-11
#011 - Dream Theater [LP] _ Radio Review
2020-08-11
#013 - According to Barry Manilow [EP] _ Radio Review
2020-08-24
#012 - Elvis Presley [LP] _ Radio Review
2020-08-24
#014 - Michael Jackson [LP] _ Radio Review
2020-08-24
#012 - Elvis Presley [LP] _ Radio Review
2020-08-24
#014 - Michael Jackson [LP] _ Radio Review

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-08-06
#002 - ABBA _ Radio Review
2020-08-09
#003 - Simon & Garfunkel _ Radio Review
2020-08-11
#001 - The Beatles _ Radio Review
2020-08-11
#006 - Queen [LP] _ Radio Review
2020-08-11
#007 - God Save the Queen [EP] _ Radio Review
2020-08-11
#008 - Black Sabbath [LP] _ Radio Review
2020-08-11
#009 - Gods Made Heavy Metal [EP] _ Radio Review
2020-08-11
#011 - Dream Theater [LP] _ Radio Review
2020-08-11
#013 - According to Barry Manilow [EP] _ Radio Review
2020-08-24
#012 - Elvis Presley [LP] _ Radio Review
2020-08-24
#014 - Michael Jackson [LP] _ Radio Review
2020-08-24
#012 - Elvis Presley [LP] _ Radio Review
2020-08-24
#014 - Michael Jackson [LP] _ Radio Review

Latest Episode