رادیو زیست
Category Education
Published February 7, 2021
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو زیست صدای است که قصد داره تا سبک زندگی دانش آموزی و دانشجویی رو بررسی کنه همچنین نقد می کنه از رفتار های اشتباه دانش آموزان و دانشجویان رو در زمان های مختلف تحصیلی.

Available Episodes

2019-10-06
کنکور بدیم یا ندیم؟!

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-06
کنکور بدیم یا ندیم؟!

Latest Episode