رادیو سانسور
Category TV & Film
Published December 15, 2020
Episodes 38

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پشت هر فیــــــــلم ، یک داستان جذاب و پر حــــــــــاشیه وجود دارد رادیو سانسور در هر اپیزود چگونگی تولید یکی از فیلمــــــهای تاثیر گذار تاریخ سینمای ایران را برای شما روایت خواهد کرد

Available Episodes

2019-12-12
قسمت صفر : معرفی پادکست
2019-12-12
قسمت یک : قیصر
2019-12-23
قسمت دو : درباره الی
2019-12-30
قسمت سه : دزد عروسکها
2020-01-15
قسمت چهار : آژانس شیشه ای
2020-01-27
قسمت پنج : اجاره نشین ها
2020-02-10
قسمت شش : یه حبه قند
2020-02-24
قسمت هفت : شب بیست و نهم
2020-03-09
قسمت هشت : خواهران غریب
2020-03-15
قسمت نه : آدم برفی
2020-03-22
قسمت ده : اژدها وارد می شود
2020-04-05
قسمت یازده : دلشدگان
2020-04-19
قسمت دوازده : سرخ پوست
2020-05-03
قسمت سیزده : گنج قارون
2020-05-24
قسمت چهارده : رضا موتوری
2020-06-08
قسمت پانزده : رخ دیوانه
2020-06-21
قسمت شانزده : طعم گیلاس
2020-07-06
قسمت هفده : جهان با من برقص
2020-07-20
قسمت هجده : ماهی و گربه
2020-08-10
قسمت نوزده : من زمین را دوست دارم
2020-09-02
قسمت بیست : رستاخیز
2020-09-16
قسمت بیست و یک : سگ کشی - بخش اول
2020-09-22
قسمت بیست و دو : سگ کشی - بخش دوم
2020-10-11
قسمت بیست و سه : سنتوری
2020-10-28
قسمت بیست و چهار : ناخدا خورشید
2020-11-15
قسمت بیست و پنج : در دنیای تو ساعت چند است؟
2020-11-29
قسمت بیست و شش : کندو
2020-12-15
قسمت بیست و هفت : هامون
2020-12-30
قسمت بیست و هشت : جدایی نادر از سیمین
2021-01-18
قسمت بیست و نه : خانه دوست کجاست؟
2021-02-01
قسمت سی : گوزن ها
2021-02-14
قسمت سی و یک : متری شیش و نیم - بخش اول
2021-02-21
قسمت سی و دو : متری شیش و نیم - بخش دوم
2021-03-15
قسمت سی و سه : پله آخر
2021-04-11
قسمت سی و چهار : عقابها
2021-05-17
قسمت سی و پنج : شازده احتجاب
2021-06-09
قسمت سی و شش : شب قوزی
2021-07-07
قسمت سی و هفتم : مادر

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-12-12
قسمت صفر : معرفی پادکست
2019-12-12
قسمت یک : قیصر
2019-12-23
قسمت دو : درباره الی
2019-12-30
قسمت سه : دزد عروسکها
2020-01-15
قسمت چهار : آژانس شیشه ای
2020-01-27
قسمت پنج : اجاره نشین ها
2020-02-10
قسمت شش : یه حبه قند
2020-02-24
قسمت هفت : شب بیست و نهم
2020-03-09
قسمت هشت : خواهران غریب
2020-03-15
قسمت نه : آدم برفی
2020-03-22
قسمت ده : اژدها وارد می شود
2020-04-05
قسمت یازده : دلشدگان
2020-04-19
قسمت دوازده : سرخ پوست
2020-05-03
قسمت سیزده : گنج قارون
2020-05-24
قسمت چهارده : رضا موتوری
2020-06-08
قسمت پانزده : رخ دیوانه
2020-06-21
قسمت شانزده : طعم گیلاس
2020-07-06
قسمت هفده : جهان با من برقص
2020-07-20
قسمت هجده : ماهی و گربه
2020-08-10
قسمت نوزده : من زمین را دوست دارم
2020-09-02
قسمت بیست : رستاخیز
2020-09-16
قسمت بیست و یک : سگ کشی - بخش اول
2020-09-22
قسمت بیست و دو : سگ کشی - بخش دوم
2020-10-11
قسمت بیست و سه : سنتوری
2020-10-28
قسمت بیست و چهار : ناخدا خورشید
2020-11-15
قسمت بیست و پنج : در دنیای تو ساعت چند است؟
2020-11-29
قسمت بیست و شش : کندو
2020-12-15
قسمت بیست و هفت : هامون
2020-12-30
قسمت بیست و هشت : جدایی نادر از سیمین
2021-01-18
قسمت بیست و نه : خانه دوست کجاست؟
2021-02-01
قسمت سی : گوزن ها
2021-02-14
قسمت سی و یک : متری شیش و نیم - بخش اول
2021-02-21
قسمت سی و دو : متری شیش و نیم - بخش دوم
2021-03-15
قسمت سی و سه : پله آخر
2021-04-11
قسمت سی و چهار : عقابها
2021-05-17
قسمت سی و پنج : شازده احتجاب
2021-06-09
قسمت سی و شش : شب قوزی
2021-07-07
قسمت سی و هفتم : مادر

Latest Episode