رادیو سخن
Category Fiction
Published October 27, 2020
Episodes 26

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اینجا داستان های کوتاه خودم رو می تونید بشنوید. بعضی اوقات شعرها و داستان های دیگران رو هم ممکنه بخونم و منتشر کنم. اما محدود به این سبک نیستم و گاهی ممکنه وارد موضوعات دیگه بشم. الهام بخش من در نوشتن داستان هام موسیقی ایران، ادبیات، طبیعت و روانشناسیه.

Available Episodes

2017-10-01
بعضی قصه ها هست
2017-10-17
غریبه ی آشنا
2017-10-17
قصه ی کوتاه باران
2017-10-20
ترسم که ...
2017-11-03
گفت و گو های سرزنشگر
2018-01-30
دوست دارم اینجا اتفاق بیافتد
2018-02-01
خوانش شعر گریه ی بی اختیار
2018-02-17
آه از دل زارم که دگر یار شما نیست
2018-05-10
در نگاه من بهارانی هنوز
2018-05-10
تو چون من زاده ی آخرین نفس های بهاری
2018-07-20
شکایت رویاها
2018-09-20
خطوط
2018-11-02
باغ بی برگی
2018-12-13
هستی چه بود ؟
2019-01-22
دلبر
2019-04-29
پرواز
2019-07-09
خیالی
2019-09-05
معرفی موسیقی فادو
2019-10-30
ولی دلش گرم بود
2020-01-04
رستم آباد به رشت
2020-03-15
آن سال، آن زمستان
2020-04-13
درخت لیموی همسایه
2020-04-30
خانه ها و فضای کار در دنیای امروز
2020-06-30
می خواهم فقط سرو ببافم
2020-10-27
گل ها هم تقویم دارند ؟
2021-02-04
شکلات داغ سفید

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2017-10-01
بعضی قصه ها هست
2017-10-17
غریبه ی آشنا
2017-10-17
قصه ی کوتاه باران
2017-10-20
ترسم که ...
2017-11-03
گفت و گو های سرزنشگر
2018-01-30
دوست دارم اینجا اتفاق بیافتد
2018-02-01
خوانش شعر گریه ی بی اختیار
2018-02-17
آه از دل زارم که دگر یار شما نیست
2018-05-10
در نگاه من بهارانی هنوز
2018-05-10
تو چون من زاده ی آخرین نفس های بهاری
2018-07-20
شکایت رویاها
2018-09-20
خطوط
2018-11-02
باغ بی برگی
2018-12-13
هستی چه بود ؟
2019-01-22
دلبر
2019-04-29
پرواز
2019-07-09
خیالی
2019-09-05
معرفی موسیقی فادو
2019-10-30
ولی دلش گرم بود
2020-01-04
رستم آباد به رشت
2020-03-15
آن سال، آن زمستان
2020-04-13
درخت لیموی همسایه
2020-04-30
خانه ها و فضای کار در دنیای امروز
2020-06-30
می خواهم فقط سرو ببافم
2020-10-27
گل ها هم تقویم دارند ؟
2021-02-04
شکلات داغ سفید

Latest Episode