رادیو سی من با ثمین
Category Education
Published April 25, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

?خودشناسی _ توسعه فردی _ روانشناسی در این پادکست، ثمین با شما همراه می‌شه تا آنچه را که از زندگی آموخته با شما به اشتراک بذاره. نام این پادکست از داستان سی‌مرغ عطار گرفته شده،مرغانی که برای یافتن حق سفری و آغاز می‌کنن و در پایان فقط سی مرغ باقی می‌مونه که به حقیقت الهی و حقیقت وجودیشون می‌رسن. سی‌من هم به همین موضوع اشاره داره که ما «من» هایی هستیم در سفری برای شناخت حقیقت وجودی خویش. من در کنار تدریس در دانشگاه،مدرس دوره‌‌های تحلیل‌ رفتار(ta) و دوره‌های یونگ هستم و این پادکست با حمایت و عشق دانشجویان و شرکت‌کنندگان این دوره‌ها شکل گرفته. با اشتراک‌ گذاری اپیزودها به رشد و توسعه فردی دیگران می‌توانی کمک کنی

Available Episodes

No data was found

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

No data was found

Latest Episode