رادیو شب‌های کابل | Radio shabhaye Kabul
Published April 8, 2021
Episodes 23

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست شب های کابل یک داستان، یک دکلمه و چند آهنگ مهمان ما باشید. Telegram: https://t.me/radio_shabhaye_kabul Instagram: https://www.instagram.com/radio_shabhaye_kabul/

Available Episodes

2019-10-22
نخست - نقطه‌ی آغاز
2019-10-26
دوم - مونث
2019-10-30
سوم- وطن
2019-10-31
داستانک - چهارشنبه آخر هر ماه
2019-10-31
چهارم - هجران
2019-11-01
داستانک - جشن تولد
2019-11-03
پنجم - نان آور
2019-11-04
داستانک - ۱.مردگان
2019-11-07
داستانک -۲.مردگان
2019-11-14
داستانک - ۳.مردگان
2020-01-23
ششم - خزان
2020-01-30
داستان کوتاه - آقا باز کنید لطفاً
2020-02-06
هفتم - چشمهایش
2020-02-13
داستان کوتاه - عروس شیرین
2020-02-20
هشتم - مادرانه
2020-03-25
نهم - گل‌سرخ
2020-05-07
دست‌هایم قوی، پاهایم لرزان‌اند
2020-06-05
دهم - پایان
2021-01-09
تیزر فصل سوم رادیو شب های کابل
2021-03-08
قسمت بدون شماره
2021-03-11
یازدهم - سرزمین خورشید
2021-05-10
دوازدهم - عادت ماهانه
2021-06-03
سیزدهم - مُضرَس

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-22
نخست - نقطه‌ی آغاز
2019-10-26
دوم - مونث
2019-10-30
سوم- وطن
2019-10-31
داستانک - چهارشنبه آخر هر ماه
2019-10-31
چهارم - هجران
2019-11-01
داستانک - جشن تولد
2019-11-03
پنجم - نان آور
2019-11-04
داستانک - ۱.مردگان
2019-11-07
داستانک -۲.مردگان
2019-11-14
داستانک - ۳.مردگان
2020-01-23
ششم - خزان
2020-01-30
داستان کوتاه - آقا باز کنید لطفاً
2020-02-06
هفتم - چشمهایش
2020-02-13
داستان کوتاه - عروس شیرین
2020-02-20
هشتم - مادرانه
2020-03-25
نهم - گل‌سرخ
2020-05-07
دست‌هایم قوی، پاهایم لرزان‌اند
2020-06-05
دهم - پایان
2021-01-09
تیزر فصل سوم رادیو شب های کابل
2021-03-08
قسمت بدون شماره
2021-03-11
یازدهم - سرزمین خورشید
2021-05-10
دوازدهم - عادت ماهانه
2021-06-03
سیزدهم - مُضرَس

Latest Episode