رادیو مدیر
Category Business
Published March 12, 2021
Episodes 21

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکستی در ارتباط با چالش‌های روزمره در فضای کسب و کار که می‌تواند برای کارکنان و مدیران هر سازمانی مفید واقع شود

Available Episodes

2020-03-05
روش‌های مذاکره با افراد دروغگو
2020-03-12
عادت‌های بدی که مانع ارتقاء شغلی شما می‌شوند
2020-03-18
چطور تصمیم بگیریم؟
2020-03-27
شنونده‌ی خوب
2020-04-11
برنامه‌ریزی برای مسیر شغلی
2020-04-26
استعفا!
2020-05-16
بخاطر کرونا شغلم رو از دست دادم! حالا چیکار کنم؟!
2020-06-07
اهمیت هوش هیجانی
2020-06-16
چطور شخصیت کاریزماتیک داشته باشم؟
2020-08-31
من با رئیسم مشکل دارم!
2020-11-02
مدیر سلطه جو یا مدیر با پرستیژ
2020-11-27
تلاش من دیده نشد!
2020-12-13
همکارم رئیس شده!
2020-12-23
اگه زن مدیر بشه طلاق می‌گیره؟ اگه شوهرش ظرفا رو بشوره نه!
2020-12-28
سوگلی رئیس!
2021-01-03
اهمیت سکوت
2021-01-08
هرچه پیش آید خوش آید
2021-01-15
چرا به اهدافم نمی‌رسم؟
2021-02-25
از این کار خسته شدم
2021-03-12
نشانه‌های استعفا
2021-07-09
پاداش یا تنبیه؟!

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-05
روش‌های مذاکره با افراد دروغگو
2020-03-12
عادت‌های بدی که مانع ارتقاء شغلی شما می‌شوند
2020-03-18
چطور تصمیم بگیریم؟
2020-03-27
شنونده‌ی خوب
2020-04-11
برنامه‌ریزی برای مسیر شغلی
2020-04-26
استعفا!
2020-05-16
بخاطر کرونا شغلم رو از دست دادم! حالا چیکار کنم؟!
2020-06-07
اهمیت هوش هیجانی
2020-06-16
چطور شخصیت کاریزماتیک داشته باشم؟
2020-08-31
من با رئیسم مشکل دارم!
2020-11-02
مدیر سلطه جو یا مدیر با پرستیژ
2020-11-27
تلاش من دیده نشد!
2020-12-13
همکارم رئیس شده!
2020-12-23
اگه زن مدیر بشه طلاق می‌گیره؟ اگه شوهرش ظرفا رو بشوره نه!
2020-12-28
سوگلی رئیس!
2021-01-03
اهمیت سکوت
2021-01-08
هرچه پیش آید خوش آید
2021-01-15
چرا به اهدافم نمی‌رسم؟
2021-02-25
از این کار خسته شدم
2021-03-12
نشانه‌های استعفا
2021-07-09
پاداش یا تنبیه؟!

Latest Episode