رادیو نون
Category Arts
Published June 16, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما در این پادکست هر بار یک نمایشنامه رو به سبک رادیو نون یعنی همراه با موزیک خوانش میکنیم

Available Episodes

2020-06-16
اپیزود دو: گل به پا خواهد شد
2020-06-16
اپیزود یک: یک عاشقانه خطاب به خودم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-16
اپیزود دو: گل به پا خواهد شد
2020-06-16
اپیزود یک: یک عاشقانه خطاب به خودم

Latest Episode