رادیو نو
Category Arts
Published March 3, 2021
Episodes 10

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو نو پادکستی اینترنتی است که در رسانه‌های نشر نو و تعدادی از رسانه‌های آنلاین منتشر می‌شود. در رادیو نو به موضوعات گوناگونی در زمینه‌های مختلف می‌پردازیم: تاریخ، ادبیات، هنر، انسان‌. در هر اپیزود از کتاب‌های خوب بازار نشر ایران برایتان خواهیم گفت. در رادیو نو سعی می‌کنیم نگاهی دقیق‌تر به جهان بیاندازیم، صدای جهان را بهتر بشنویم، پاهم‌پای شما به جاهایی سفر کنیم که پیشتر نرفته‌ایم.

Available Episodes

2020-06-25
رادیو نو اپیزود صفر: سیاه‌نامه‌های ویرجینیا وولف
2020-06-25
اپیزود یکم | آه اسکندر
2020-07-23
اپیزود دوم | شمشیر در پرندگان
2020-09-08
اپیزود سوم | شمس مولانا
2020-11-29
اپیزود چهارم | آذر ماهِ پارک اتابک
2020-12-11
اپیزود پنجم | غریق زلالیِ آب‌های جهان
2021-02-03
اپیزود ششم | باد بی‌نیازی خداوند
2021-03-03
ایپزود هفتم؛ مرگ بر مستر بانتینگ | بخش اول
2021-03-03
ایپزود هفتم؛ مرگ بر مستر بانتینگ | بخش دوم
2021-05-25
‍ ایپزود هشتم | مرگ در پاریس؛ هدایت در کَشان

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-06-25
رادیو نو اپیزود صفر: سیاه‌نامه‌های ویرجینیا وولف
2020-06-25
اپیزود یکم | آه اسکندر
2020-07-23
اپیزود دوم | شمشیر در پرندگان
2020-09-08
اپیزود سوم | شمس مولانا
2020-11-29
اپیزود چهارم | آذر ماهِ پارک اتابک
2020-12-11
اپیزود پنجم | غریق زلالیِ آب‌های جهان
2021-02-03
اپیزود ششم | باد بی‌نیازی خداوند
2021-03-03
ایپزود هفتم؛ مرگ بر مستر بانتینگ | بخش اول
2021-03-03
ایپزود هفتم؛ مرگ بر مستر بانتینگ | بخش دوم
2021-05-25
‍ ایپزود هشتم | مرگ در پاریس؛ هدایت در کَشان

Latest Episode