رادیو پالس
Category Technology
Published October 19, 2019
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو پالس متعلق به انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه قم

Available Episodes

2019-10-18
دومین قسمت رادیو پالس
2019-10-19
سومین قسمت رادیو پالس-آزمایشی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-18
دومین قسمت رادیو پالس
2019-10-19
سومین قسمت رادیو پالس-آزمایشی

Latest Episode