رادیو پرسه
Category Entertainment
Published December 21, 2020
Episodes 82

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

داستان، کتابخوانی، آموزش و انگیزش همه در یک رادیوی خودمانی

Available Episodes

2020-09-27
نغمه های عمو مظفر قسمت اول - يار تو مرو
2020-09-27
نغمه‌های عمو مظفر قسمت دوم - ساغر بلورين
2020-09-27
فکر نو, زندگی نو-قسمت اول
2020-09-27
شلوارهای وصله دار-رسول پرویزی
2020-09-30
فکر نو, زندگی نو-قسمت دوم
2020-09-30
داستان طنز "عینکم" - رسول پرویزی
2020-10-04
داستان طنز "سه یار دبستانی"
2020-10-04
فکر نو - زتدگی نو - قسمت سوم
2020-10-04
نغمه های عمو مظفر قسمت سوم - باد بهارى
2020-10-11
نغمه های عمو مظفر قسمت چهارم - همنوازان
2020-10-11
فکر نو، زندگی نو -بخش چهارم
2020-10-11
داستان طنز "ما الاغها" - عزیز نسین
2020-10-18
نغمه های عمو مظفر قسمت پنجم - بنده عشق
2020-10-18
فکر نو، زندگی نو - قسمت پنجم
2020-10-18
داستان طنز «عاقبت این روزهای ما» - عزیز نسین
2020-10-25
نغمه های عمو مظفر قسمت ششم - ديار بيقراران
2020-10-25
داستان طنز کفش تنگ اثر عزیز نسین
2020-10-25
فکر نو، زندگی نو - قسمت ششم
2020-11-01
نغمه های عمو مظفر قسمت هفتم - مى ناب
2020-11-01
داستان طنز "خانه ییلاقی" از عزیز نسین
2020-11-01
فکر نو، زندگی نو - بخش هفتم
2020-11-08
نغمه های عمو مظفر قسمت هشتم - شكايت دل و جدايى
2020-11-09
داستان طنز "هواشناسی" - عزیز نسین
2020-11-11
فکر نو، زندگی نو - قسمت هشتم
2020-11-16
نغمه‌های عمو مظفر-قسمت نهم-بگو کجایی
2020-11-17
فکر نو زندگی نو- قسمت نهم
2020-11-17
داستان طنز: گوسفندی که گرگ شد
2020-11-25
فکر نو زندگی نو - قسمت دهم
2020-11-29
نغمه های عمو مظفر-قسمت دهم- عاشقم من
2020-12-06
نغمه های عمو مظفر-قسمت یازدهم: بیا بنشین به برم
2020-12-07
فکر نو، زندگی نو - قسمت یازدهم
2020-12-08
داستان طنز: همش تقصیر ماست
2020-12-14
نغمه های عمو مظفر-قسمت دوازدهم: آقای شاپوری و بانو
2020-12-16
داستان طنز: اولین و آخرین رادیو
2020-12-16
فکر نو، زندگی نو - قسمت دوازدهم
2020-12-21
نغمه های عمو مظفر-قسمت سیزدهم: یا حق
2020-12-28
نغمه های عمو مظفر قسمت چهاردهم: حادثه عشق
2021-01-04
نغمه های عمو مظفر، قسمت پانزدهم: رقص خوش
2021-01-04
فکر نو، زندگی نو، قسمت سیزدهم
2021-01-09
قانون جذب و رابطه - دکتر بهرنگ عجم
2021-01-09
ترنم - ۱
2021-01-11
نغمه های عمو مظفر، قسمت شانزدهم: بخت بیدار منی.
2021-01-11
فکر نو زندگی نو قسمت چهاردهم
2021-01-14
داستان طنز: چند تا دندون داره؟
2021-01-16
ترنم-۲
2021-01-21
قانون جذب و روابط-قسمت اول لایو اینستاگرام-مقدمه
2021-01-23
داستان طنز: داماد جون حواست جمع باشه
2021-01-24
ترنم - ۳
2021-01-24
فکر نو، زندگی نو - ۱۵
2021-01-24
نغمه های عمو مظفر-قسمت هفدهم: ترانه ها
2021-01-28
قانون جذب در روابط: قسمت دوم- خواستن و تغییر
2021-02-01
(۱) کافه سیگار: شعر، موسیقی و یک نخ وینستون
2021-02-01
نغمه های عمو مظفر-قسمت هجدهم: آخرین قسمت
2021-02-02
فکر نو، زندگی نو - ۱۶
2021-02-02
ترنم-۴
2021-02-09
مبانی رابطه سالم-۱
2021-02-09
دکتر عجم- داستان درخت آرزو
2021-02-11
داستان طنز: ابزار ظریف
2021-02-17
دکتر عجم- قانون جذب در روابط- لایو چهارم
2021-02-17
دکتر عجم- قانون جذب در روابط- لایو پنجم
2021-02-21
مبانی رابطه سالم - ۲
2021-02-21
فکر نو، زندگی نو - ۱۷
2021-02-23
دکتر عجم- قانون جذب و ثروت
2021-02-25
نغمه ها: زمستان می رود
2021-02-27
ترنم-۶
2021-03-01
فکر نو، زندگی نو - ۱۸
2021-03-01
مبانی رابطه سالم - ۳
2021-03-04
نغمه ها: امید
2021-03-06
قانون جذب در روابط: لایو ششم-: مهمانی دنیا
2021-03-10
مبانی رابطه سالم - ۴
2021-03-10
لایو هشتم آیا دریافت عشق و محبت را بلد هستیم؟
2021-03-11
نغمه ها: آمد نوبهار
2021-03-14
فکر نو، زندگی نو - ۱۹
2021-03-18
نغمه ها: نوروز آمد
2021-03-25
نغمه ها - ۵: عشوه نکن
2021-03-25
داستان طنز: چه کار بدی
2021-03-30
فکر نو، زندگی نو - ۲۰
2021-04-08
مبانی رابطه سالم - ۵
2021-04-08
فکر نو، زندگی نو - ۲۱
2021-04-23
قانون جذب در روابط: قسمت نهم
2021-04-23
قانون جذب در روابط: قسمت دهم
2021-04-23
قانون جذب در روابط: قسمت یازدهم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-09-27
نغمه های عمو مظفر قسمت اول - يار تو مرو
2020-09-27
نغمه‌های عمو مظفر قسمت دوم - ساغر بلورين
2020-09-27
فکر نو, زندگی نو-قسمت اول
2020-09-27
شلوارهای وصله دار-رسول پرویزی
2020-09-30
فکر نو, زندگی نو-قسمت دوم
2020-09-30
داستان طنز "عینکم" - رسول پرویزی
2020-10-04
داستان طنز "سه یار دبستانی"
2020-10-04
فکر نو - زتدگی نو - قسمت سوم
2020-10-04
نغمه های عمو مظفر قسمت سوم - باد بهارى
2020-10-11
نغمه های عمو مظفر قسمت چهارم - همنوازان
2020-10-11
فکر نو، زندگی نو -بخش چهارم
2020-10-11
داستان طنز "ما الاغها" - عزیز نسین
2020-10-18
نغمه های عمو مظفر قسمت پنجم - بنده عشق
2020-10-18
فکر نو، زندگی نو - قسمت پنجم
2020-10-18
داستان طنز «عاقبت این روزهای ما» - عزیز نسین
2020-10-25
نغمه های عمو مظفر قسمت ششم - ديار بيقراران
2020-10-25
داستان طنز کفش تنگ اثر عزیز نسین
2020-10-25
فکر نو، زندگی نو - قسمت ششم
2020-11-01
نغمه های عمو مظفر قسمت هفتم - مى ناب
2020-11-01
داستان طنز "خانه ییلاقی" از عزیز نسین
2020-11-01
فکر نو، زندگی نو - بخش هفتم
2020-11-08
نغمه های عمو مظفر قسمت هشتم - شكايت دل و جدايى
2020-11-09
داستان طنز "هواشناسی" - عزیز نسین
2020-11-11
فکر نو، زندگی نو - قسمت هشتم
2020-11-16
نغمه‌های عمو مظفر-قسمت نهم-بگو کجایی
2020-11-17
فکر نو زندگی نو- قسمت نهم
2020-11-17
داستان طنز: گوسفندی که گرگ شد
2020-11-25
فکر نو زندگی نو - قسمت دهم
2020-11-29
نغمه های عمو مظفر-قسمت دهم- عاشقم من
2020-12-06
نغمه های عمو مظفر-قسمت یازدهم: بیا بنشین به برم
2020-12-07
فکر نو، زندگی نو - قسمت یازدهم
2020-12-08
داستان طنز: همش تقصیر ماست
2020-12-14
نغمه های عمو مظفر-قسمت دوازدهم: آقای شاپوری و بانو
2020-12-16
داستان طنز: اولین و آخرین رادیو
2020-12-16
فکر نو، زندگی نو - قسمت دوازدهم
2020-12-21
نغمه های عمو مظفر-قسمت سیزدهم: یا حق
2020-12-28
نغمه های عمو مظفر قسمت چهاردهم: حادثه عشق
2021-01-04
نغمه های عمو مظفر، قسمت پانزدهم: رقص خوش
2021-01-04
فکر نو، زندگی نو، قسمت سیزدهم
2021-01-09
قانون جذب و رابطه - دکتر بهرنگ عجم
2021-01-09
ترنم - ۱
2021-01-11
نغمه های عمو مظفر، قسمت شانزدهم: بخت بیدار منی.
2021-01-11
فکر نو زندگی نو قسمت چهاردهم
2021-01-14
داستان طنز: چند تا دندون داره؟
2021-01-16
ترنم-۲
2021-01-21
قانون جذب و روابط-قسمت اول لایو اینستاگرام-مقدمه
2021-01-23
داستان طنز: داماد جون حواست جمع باشه
2021-01-24
ترنم - ۳
2021-01-24
فکر نو، زندگی نو - ۱۵
2021-01-24
نغمه های عمو مظفر-قسمت هفدهم: ترانه ها
2021-01-28
قانون جذب در روابط: قسمت دوم- خواستن و تغییر
2021-02-01
(۱) کافه سیگار: شعر، موسیقی و یک نخ وینستون
2021-02-01
نغمه های عمو مظفر-قسمت هجدهم: آخرین قسمت
2021-02-02
فکر نو، زندگی نو - ۱۶
2021-02-02
ترنم-۴
2021-02-09
مبانی رابطه سالم-۱
2021-02-09
دکتر عجم- داستان درخت آرزو
2021-02-11
داستان طنز: ابزار ظریف
2021-02-17
دکتر عجم- قانون جذب در روابط- لایو چهارم
2021-02-17
دکتر عجم- قانون جذب در روابط- لایو پنجم
2021-02-21
مبانی رابطه سالم - ۲
2021-02-21
فکر نو، زندگی نو - ۱۷
2021-02-23
دکتر عجم- قانون جذب و ثروت
2021-02-25
نغمه ها: زمستان می رود
2021-02-27
ترنم-۶
2021-03-01
فکر نو، زندگی نو - ۱۸
2021-03-01
مبانی رابطه سالم - ۳
2021-03-04
نغمه ها: امید
2021-03-06
قانون جذب در روابط: لایو ششم-: مهمانی دنیا
2021-03-10
مبانی رابطه سالم - ۴
2021-03-10
لایو هشتم آیا دریافت عشق و محبت را بلد هستیم؟
2021-03-11
نغمه ها: آمد نوبهار
2021-03-14
فکر نو، زندگی نو - ۱۹
2021-03-18
نغمه ها: نوروز آمد
2021-03-25
نغمه ها - ۵: عشوه نکن
2021-03-25
داستان طنز: چه کار بدی
2021-03-30
فکر نو، زندگی نو - ۲۰
2021-04-08
مبانی رابطه سالم - ۵
2021-04-08
فکر نو، زندگی نو - ۲۱
2021-04-23
قانون جذب در روابط: قسمت نهم
2021-04-23
قانون جذب در روابط: قسمت دهم
2021-04-23
قانون جذب در روابط: قسمت یازدهم

Latest Episode