رادیو پی‌وست Radio Peyvast
Category Arts
Published March 23, 2021
Episodes 7

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما در این رادیو از هنرهای تجسمی می‌گوییم، با هنرمندان، گالری‌داران، کیوریتورها و منتقدین هنر گفت‌وگو می‌کنیم و تلاش می‌کنیم روایتی شنیدنی از دل این گفت‌وگوها برایتان تعریف کنیم. روایتی شنیداری از هنرهای دیداری

Available Episodes

2020-12-23
رادیو پی‌وست - شماره‌ی ۰: رویای هنر دیروز، واقعیت هنر امروز
2021-01-22
رادیو پی‌وست - شماره‌ی ۱: شتاب برای رسیدن به میراث جهانی (درباره‌ی هنر معاصر ایران)
2021-02-21
رادیو پی‌وست - شماره‌ی ۲: تلخ و گزنده، اما لازم و ضروری...
2021-03-23
رادیو پی‌وست - شماره‌ی ۳: ویژه‌ی نوروز ۱۴۰۰
2021-05-24
رادیو پی‌وست - شماره‌ی ۴: اقتصاد هنر یا تحلیل بازار؟
2021-07-01
رادیو پی وست - شماره 5 - قسمت دوم: اقتصاد هنر یا تحلیل بازار؟
2021-07-27
رادیو پی‌وست - شماره‌ی 6 - حراجی‌های هنری؛ تجسم سراب یا تحقق رویا؟

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-23
رادیو پی‌وست - شماره‌ی ۰: رویای هنر دیروز، واقعیت هنر امروز
2021-01-22
رادیو پی‌وست - شماره‌ی ۱: شتاب برای رسیدن به میراث جهانی (درباره‌ی هنر معاصر ایران)
2021-02-21
رادیو پی‌وست - شماره‌ی ۲: تلخ و گزنده، اما لازم و ضروری...
2021-03-23
رادیو پی‌وست - شماره‌ی ۳: ویژه‌ی نوروز ۱۴۰۰
2021-05-24
رادیو پی‌وست - شماره‌ی ۴: اقتصاد هنر یا تحلیل بازار؟
2021-07-01
رادیو پی وست - شماره 5 - قسمت دوم: اقتصاد هنر یا تحلیل بازار؟
2021-07-27
رادیو پی‌وست - شماره‌ی 6 - حراجی‌های هنری؛ تجسم سراب یا تحقق رویا؟

Latest Episode