رادیو کارنکن
Category Business
Published October 6, 2020
Episodes 38

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

کار نکن داستان زندگی آدماییه که با شغلشون زندگی میکنند. توی این پادکست در مورد شغل با آدمهای مختلف حرف میزنیم.

Available Episodes

2018-09-28
رادیو کارنکن - قسمت اول: گفتگو با سلمان قاسمی، مدیر عامل زاگرس کمپرسور
2018-10-14
قسمت دوم: گفتگو با احسان عظیم زاده، مدیر برنامه‌‌‌ریزی پارک فناوری دانشگاه شریف
2018-10-14
قسمت سوم: گفتگو با استاد «حاج علی رضایی»
2018-10-14
قسمت چهارم: گفتگو با صدرا علی آبادی
2018-10-16
قسمت پنجم: گفتگو با ایمان نظری - فارغ التحصیل برق شریف و متخصص داده
2018-11-05
قسمت ششم: گفتگو با شهرزاد پاک گوهر - فارغ التحصیل شیمی شریف و متخصص بلاک‌چین
2018-11-21
قسمت هفتم: گفتگو با محمد قائم پناه - مدیر و بنیان‌گذار استارتاپ موفق کشمون
2018-12-12
قسمت هشتم: گفتگو با صالح سخندان - آقای خطای دید
2019-01-16
قسمت نهم: گفتگو با یاور مشیرفر - مدیر محتوای نیک‌استارتر
2019-05-18
قسمت دهم: گفتگو با نگین نصیری - هم‌موسس استودیو آن و حیاط شماره 65
2019-06-19
قسمت یازدهم: گفتگو با میثم مدنی - متخصص علوم داده و استاد انصرافی دانشگاه شهید بهشتی
2019-08-19
گفتگو با امین کریمی - بنیان‌‍گذار تیست ایران و مدیرمحصول سابق علی بابا
2019-09-23
قسمت سیزدهم: گفتگو با مرضیه سیدصالحی - بنیان‌گذار جیب استودیو و طراح لباس
2019-10-23
قسمت چهاردهم: گفتگو با مصطفی کلامی، هم‌بنیان‌گذار فرادرس - قسمت اول
2019-11-03
قسمت پانزدهم: گفتگو با مصطفی کلامی، هم‌بنیان‌گذار فرادرس - قسمت دوم
2019-12-07
قسمت شانزدهم: گفتگو با متین لشکری، هم‌بنیان‌گذار تور غذای ایرانی
2020-03-07
قسمت هفدهم: گفتگو با عماد قائنی، بنیان‌گذار وبیاد و مشاور و مدرس رهبری سازمانی - بخش اول
2020-03-16
قسمت هجدهم: گفتگو با عماد قائنی، بنیان‌گذار وبیاد و مشاور و مدرس رهبری سازمانی - بخش دوم
2020-08-06
قسمت نوزدهم: گفتگو با محمد قائم پناه + لینک ویدئوی یوتیوب در توضیحات
2020-11-29
قسمت بیستم: گفتگو با سلمان قاسمی + لینک ویدئوی یوتیوب در توضیحات
2020-12-13
قسمت 21، جادوی اینترنت: گفتگو با صدرا علی آبادی، بخش اول
2020-12-20
قسمت 22، جادوی اینترنت: گفتگو با صدرا علی آبادی، بخش دوم
2020-12-27
قسمت 23: با مهزاد از آمریکا، فعال در حوزۀ هوش مصنوعی و داده‌کاوی
2021-01-03
قسمت 24: با پیمان فخاریان، هم‌بنیان‌گذار یکتانت - بخش اول
2021-01-10
قسمت 25: با پیمان فخاریان، هم‌بنیان‌گذار یکتانت - بخش دوم
2021-01-17
قسمت 26: علی آردم، دکتر داروسازی که علوم سیاسی میخواند
2021-01-26
قسمت 27: کیوان محیط‌مافی، مدیر ارشد محصول در دیجیکالا
2021-02-04
چرا ایران رو دوست داریم؟ - شهرزاد پاک‌گوهر، فعال در حوزۀ بلاک‌چین
2021-02-11
همه میخوان دکتر بشن! امیرمحمد قربانی، دانشجوی ممتاز پزشکی
2021-02-18
قسمت 30: سهیل علوی، بنیان‌گذار ریحون و هم‌بنیان‌گذار tribe
2021-02-24
استارتاپ چیست؟ گفتگو با ناصر غانم‌زاده - بخش اول
2021-03-02
کتابها مهمترن یا آدمها؟ با ناصر غانم‌زاده، مدیرعامل استارتاپ نیوُ و کوچ مدیران استارتاپ‌ها - بخش دوم
2021-03-09
قسمت 33: فروشگاه اینترنتی - گفتگو با بهداد مبینی، بنیان‌گذار تکنولایف و هم‌بنیان‌گذار ویداوین
2021-03-16
چگونه درآمد دلاری داشته باشیم؟ گفتگو با امیرحسین قربان‌حسینی
2021-04-25
قسمت 35: گفتگو با مصطفی قائمی: دندانپزشک
2021-05-18
بازی‌سازی در یزد - با سروش شهبازی: هم‌بنیان‌گذار و مدیر فنی استودیو بلوط گیمز
2021-07-19
چرا باید اقتصاد بدانیم؟ بخش اول - مهدی ناجی، عضوهیئت علمی اقتصاد دانشگاه تهران و میزبان پادکست سکه
2021-07-27
چرا باید اقتصاد بدانیم؟ بخش دوم - مهدی ناجی، عضوهیئت علمی اقتصاد دانشگاه تهران و میزبان پادکست سکه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-09-28
رادیو کارنکن - قسمت اول: گفتگو با سلمان قاسمی، مدیر عامل زاگرس کمپرسور
2018-10-14
قسمت دوم: گفتگو با احسان عظیم زاده، مدیر برنامه‌‌‌ریزی پارک فناوری دانشگاه شریف
2018-10-14
قسمت سوم: گفتگو با استاد «حاج علی رضایی»
2018-10-14
قسمت چهارم: گفتگو با صدرا علی آبادی
2018-10-16
قسمت پنجم: گفتگو با ایمان نظری - فارغ التحصیل برق شریف و متخصص داده
2018-11-05
قسمت ششم: گفتگو با شهرزاد پاک گوهر - فارغ التحصیل شیمی شریف و متخصص بلاک‌چین
2018-11-21
قسمت هفتم: گفتگو با محمد قائم پناه - مدیر و بنیان‌گذار استارتاپ موفق کشمون
2018-12-12
قسمت هشتم: گفتگو با صالح سخندان - آقای خطای دید
2019-01-16
قسمت نهم: گفتگو با یاور مشیرفر - مدیر محتوای نیک‌استارتر
2019-05-18
قسمت دهم: گفتگو با نگین نصیری - هم‌موسس استودیو آن و حیاط شماره 65
2019-06-19
قسمت یازدهم: گفتگو با میثم مدنی - متخصص علوم داده و استاد انصرافی دانشگاه شهید بهشتی
2019-08-19
گفتگو با امین کریمی - بنیان‌‍گذار تیست ایران و مدیرمحصول سابق علی بابا
2019-09-23
قسمت سیزدهم: گفتگو با مرضیه سیدصالحی - بنیان‌گذار جیب استودیو و طراح لباس
2019-10-23
قسمت چهاردهم: گفتگو با مصطفی کلامی، هم‌بنیان‌گذار فرادرس - قسمت اول
2019-11-03
قسمت پانزدهم: گفتگو با مصطفی کلامی، هم‌بنیان‌گذار فرادرس - قسمت دوم
2019-12-07
قسمت شانزدهم: گفتگو با متین لشکری، هم‌بنیان‌گذار تور غذای ایرانی
2020-03-07
قسمت هفدهم: گفتگو با عماد قائنی، بنیان‌گذار وبیاد و مشاور و مدرس رهبری سازمانی - بخش اول
2020-03-16
قسمت هجدهم: گفتگو با عماد قائنی، بنیان‌گذار وبیاد و مشاور و مدرس رهبری سازمانی - بخش دوم
2020-08-06
قسمت نوزدهم: گفتگو با محمد قائم پناه + لینک ویدئوی یوتیوب در توضیحات
2020-11-29
قسمت بیستم: گفتگو با سلمان قاسمی + لینک ویدئوی یوتیوب در توضیحات
2020-12-13
قسمت 21، جادوی اینترنت: گفتگو با صدرا علی آبادی، بخش اول
2020-12-20
قسمت 22، جادوی اینترنت: گفتگو با صدرا علی آبادی، بخش دوم
2020-12-27
قسمت 23: با مهزاد از آمریکا، فعال در حوزۀ هوش مصنوعی و داده‌کاوی
2021-01-03
قسمت 24: با پیمان فخاریان، هم‌بنیان‌گذار یکتانت - بخش اول
2021-01-10
قسمت 25: با پیمان فخاریان، هم‌بنیان‌گذار یکتانت - بخش دوم
2021-01-17
قسمت 26: علی آردم، دکتر داروسازی که علوم سیاسی میخواند
2021-01-26
قسمت 27: کیوان محیط‌مافی، مدیر ارشد محصول در دیجیکالا
2021-02-04
چرا ایران رو دوست داریم؟ - شهرزاد پاک‌گوهر، فعال در حوزۀ بلاک‌چین
2021-02-11
همه میخوان دکتر بشن! امیرمحمد قربانی، دانشجوی ممتاز پزشکی
2021-02-18
قسمت 30: سهیل علوی، بنیان‌گذار ریحون و هم‌بنیان‌گذار tribe
2021-02-24
استارتاپ چیست؟ گفتگو با ناصر غانم‌زاده - بخش اول
2021-03-02
کتابها مهمترن یا آدمها؟ با ناصر غانم‌زاده، مدیرعامل استارتاپ نیوُ و کوچ مدیران استارتاپ‌ها - بخش دوم
2021-03-09
قسمت 33: فروشگاه اینترنتی - گفتگو با بهداد مبینی، بنیان‌گذار تکنولایف و هم‌بنیان‌گذار ویداوین
2021-03-16
چگونه درآمد دلاری داشته باشیم؟ گفتگو با امیرحسین قربان‌حسینی
2021-04-25
قسمت 35: گفتگو با مصطفی قائمی: دندانپزشک
2021-05-18
بازی‌سازی در یزد - با سروش شهبازی: هم‌بنیان‌گذار و مدیر فنی استودیو بلوط گیمز
2021-07-19
چرا باید اقتصاد بدانیم؟ بخش اول - مهدی ناجی، عضوهیئت علمی اقتصاد دانشگاه تهران و میزبان پادکست سکه
2021-07-27
چرا باید اقتصاد بدانیم؟ بخش دوم - مهدی ناجی، عضوهیئت علمی اقتصاد دانشگاه تهران و میزبان پادکست سکه

Latest Episode