رادیو کاپگراس | RADIO CAPGRAS
Category Arts
Published March 17, 2021
Episodes 23

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پژوهشگر و سرپرست:ستایش مهربانی "کاپگراس" نوعی بیماری روانی و زیر مجموعه ی بیماری اسکیزوفرنی پارانوئید است که شامل دو مرحله ی توهمی خیال انگیز و نقاب می‌باشد. ویژگی آشکار این بیماری، باور هذیانی بیمار است که مردمان اطراف آن شخص حقیقتا خودشان نیستند و نقابی بر چهره ی آنها نقش بسته و تنها به آنها شباهت دارند..... مجموعه ی "رادیو کاپگراس" به مدت دو سال در این زمینه فعالیت هایی از جمله تحقیق و مطالعه، مصاحبه و تهیه ی گزارش کرده و در نهایت تصمیم به تولید پادکست با هدف شناخت بیشتر کاپگراس و تولید محتوا برای شنوندگان پادکست گرفته است.

Available Episodes

2020-07-28
قرار ما چهارشنبه ها ۹ شب
2020-07-29
چهاردیواری1
2020-08-05
چهاردیواری 2
2020-08-12
بخند دلبر
2020-08-19
یغما
2020-08-26
ماهی 1
2020-09-02
اتفاق1
2020-09-09
اتفاق2
2020-09-16
ماهی2
2020-09-23
نقاب1
2020-10-04
شرکت دخانیات1
2020-10-22
شرکت دخانیات2
2020-11-17
ماهی3
2020-11-19
رهایی1
2020-12-02
رهایی2
2021-01-08
نقاب2
2021-01-14
من
2021-01-27
کابوس
2021-02-10
باهم
2021-02-27
ماهی5
2021-03-05
ماهی4
2021-03-17
بخند دلبر 2
2021-05-30
وادی هجران من

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-28
قرار ما چهارشنبه ها ۹ شب
2020-07-29
چهاردیواری1
2020-08-05
چهاردیواری 2
2020-08-12
بخند دلبر
2020-08-19
یغما
2020-08-26
ماهی 1
2020-09-02
اتفاق1
2020-09-09
اتفاق2
2020-09-16
ماهی2
2020-09-23
نقاب1
2020-10-04
شرکت دخانیات1
2020-10-22
شرکت دخانیات2
2020-11-17
ماهی3
2020-11-19
رهایی1
2020-12-02
رهایی2
2021-01-08
نقاب2
2021-01-14
من
2021-01-27
کابوس
2021-02-10
باهم
2021-02-27
ماهی5
2021-03-05
ماهی4
2021-03-17
بخند دلبر 2
2021-05-30
وادی هجران من

Latest Episode