رادیو گاورننس: صدای شرکت داری مدرن
Category Business
Published November 20, 2020
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست با 10 نفر از مدیران تاثیرگذار بازار سرمایه صحبت میکنیم و سعی میکنیم تجربیات شرکت داریشون رو به نسل جوان بازار سرمایه منتقل کنیم. خوش اومدین

Available Episodes

2020-03-29
Episode 1- Dr. Abdoh
2020-04-08
Episode 2-Ramin Rabii
2020-04-28
Dr.Tajrishi
2020-06-04
Mr. Hamooni- Radio Governance
2020-08-11
Kamyar Farahani- Radio Governance. Final
2020-09-10
Mr. Fayazbakhsh-Radio Governance
2020-10-23
Mr.Robati-Radio Governance
2020-11-20
Mr. Zadmehr- Radio Governance
2020-11-20
Mr. Zadmehr- Radio Governance

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-03-29
Episode 1- Dr. Abdoh
2020-04-08
Episode 2-Ramin Rabii
2020-04-28
Dr.Tajrishi
2020-06-04
Mr. Hamooni- Radio Governance
2020-08-11
Kamyar Farahani- Radio Governance. Final
2020-09-10
Mr. Fayazbakhsh-Radio Governance
2020-10-23
Mr.Robati-Radio Governance
2020-11-20
Mr. Zadmehr- Radio Governance
2020-11-20
Mr. Zadmehr- Radio Governance

Latest Episode