راموجی
Published April 15, 2020
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست نه میهمان خاصی داریم و نه کارشناسِ خبره‌ای. دو نفری نشسته‌ایم در کنار هم و گفتوگوهای دونفره‌مان را با شما به اشتراک می‌گذریم، در واقع می‌توان به این پادکست به چشم یک گروه‌درمانیِ کوچک نگاه کرد. ما در این پادکست به بیان دیدگاه های‌مان در مورد زندگی، عشق، ادبیات، سیاست و فعالیت‌های اجتماعی در ایران می‌پردازیم و تجربیاتِ خود را با شما در میان می‌گذاریم، شما هم می‌توانید تجربیات خود را در قالب متن و صوت برای ما ارسال کنید.

Available Episodes

2019-12-09
بخش اول: اندر احوالات ازدواج
2019-12-17
بخش دوم: همچنان اندر احوالات ازدواج
2020-01-02
کناره ۱ - برنامه ریزی زمستانه با وجی
2020-01-10
کناره ۲ - دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد
2020-02-11
بخش سوم: قهر کردن و ماست‌مالی ساختمان رابطه
2020-03-02
بخش چهارم: پول برای ما چه معنی میده؟
2020-03-26
کناره ۳: خلق عادات جدید برای سال جدید
2020-04-15
کناره ۴: هانیبالیسم

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-12-09
بخش اول: اندر احوالات ازدواج
2019-12-17
بخش دوم: همچنان اندر احوالات ازدواج
2020-01-02
کناره ۱ - برنامه ریزی زمستانه با وجی
2020-01-10
کناره ۲ - دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد
2020-02-11
بخش سوم: قهر کردن و ماست‌مالی ساختمان رابطه
2020-03-02
بخش چهارم: پول برای ما چه معنی میده؟
2020-03-26
کناره ۳: خلق عادات جدید برای سال جدید
2020-04-15
کناره ۴: هانیبالیسم

Latest Episode